.
  Wyniki 2017
 Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. A od 100 do 400 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |KASOWSKA KATARZYNA | 4 | 450.01 | 20 |
| 2 |CHMIELNICKI DARIUSZ | 4 | 754.66 | 20 |
| 3 |CZYŻOWICZ ANDRZEJ | 4 | 1008.41 | 20 |
| 4 |GRUSZCZYŃSKI M & MAŁGORZATA | 4 | 1958.30 | 20 |
| 5 |KIEL HENRYK | 4 | 1435.83 | 19 |
| 6 |CZARNECKI KRZYSZTOF | 4 | 2028.41 | 19 |
| 7 |DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW | 4 | 1848.30 | 18 |
| 8 |DRĄG AGNIESZKA | 4 | 956.97 | 15 |
| 9 |ADAMCZYK MAREK & JERZY | 4 | 1028.43 | 13 |
| 10 |MYRDZIO STANISŁAW | 4 | 1404.40 | 12 |
| 11 |BAZYLEWICZ TADEUSZ | 4 | 754.58 | 9 |
| 12 |FIL BOGUSŁAW | 4 | 1040.02 | 8 |
| 13 |DOMINIAK ANDRZEJ | 4 | 965.60 | 7 |
| 14 |SZWECHŁOWICZ MARIUSZ | 4 | 423.41 | 5 |
| 15 |SZALA TOMASZ | 4 | 225.08 | 3 |
| 16 |DŁUGOSZ ADAM | 4 | 175.51 | 2 |
| 17 |PROCYSZYN RYSZARD | 4 | 218.54 | 2 |
| 18 |SZABELKOWSKI WOJCIECH | 4 | 258.78 | 2 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+


Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. B od 300 do 600 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |KASOWSKA KATARZYNA | 4 | 241.56 | 16 |
| 2 |CZYŻOWICZ ANDRZEJ | 4 | 381.72 | 16 |
| 3 |CHMIELNICKI DARIUSZ | 4 | 390.00 | 16 |
| 4 |CZARNECKI KRZYSZTOF | 4 | 563.03 | 16 |
| 5 |GRUSZCZYŃSKI M & MAŁGORZATA | 4 | 653.42 | 16 |
| 6 |DRĄG AGNIESZKA | 4 | 722.47 | 16 |
| 7 |DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW | 4 | 946.46 | 16 |
| 8 |KIEL HENRYK | 4 | 1152.21 | 16 |
| 9 |BAZYLEWICZ TADEUSZ | 4 | 173.57 | 4 |
| 10 |SZABELKOWSKI WOJCIECH | 4 | 519.76 | 4 |
| 11 |FIL BOGUSŁAW | 4 | 589.89 | 4 |
| 12 |MYRDZIO STANISŁAW | 4 | 124.87 | 3 |
| 13 |DOMINIAK ANDRZEJ | 4 | 252.93 | 3 |
| 14 |DŁUGOSZ ADAM | 4 | 472.19 | 3 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+


Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. C pow. 500 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |KASOWSKA KATARZYNA | 4 | 197.81 | 9 |
| 2 |CZYŻOWICZ ANDRZEJ | 4 | 254.47 | 9 |
| 3 |DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW | 4 | 283.46 | 9 |
| 4 |CHMIELNICKI DARIUSZ | 4 | 339.86 | 9 |
| 5 |GRUSZCZYŃSKI M & MAŁGORZATA | 4 | 429.98 | 9 |
| 6 |DRĄG AGNIESZKA | 4 | 547.09 | 9 |
| 7 |CZARNECKI KRZYSZTOF | 4 | 662.93 | 9 |
| 8 |KIEL HENRYK | 4 | 667.06 | 6 |
| 9 |BAZYLEWICZ TADEUSZ | 4 | 110.69 | 3 |
| 10 |SZABELKOWSKI WOJCIECH | 4 | 398.68 | 3 |
| 11 |DŁUGOSZ ADAM | 4 | 472.19 | 3 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+


Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. M pow. 700 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |CZYŻOWICZ ANDRZEJ | 4 | 219.31 | 6 |
| 2 |CHMIELNICKI DARIUSZ | 4 | 357.02 | 6 |
| 3 |CZARNECKI KRZYSZTOF | 4 | 536.03 | 6 |
| 4 |DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW | 4 | 228.81 | 4 |
| 5 |GRUSZCZYŃSKI M & MAŁGORZATA | 4 | 372.09 | 4 |
| 6 |KIEL HENRYK | 4 | 121.49 | 2 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+


PZHGP okr. WROCLAW oddz. ZMIGROD, rok 2017.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Typowane [ 1]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem |Konk/|
| Pop.| |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
1 1 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 4 3 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 72 2703.24 36.0
2 2 KASOWSKA KATARZYNA 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 1 3 5 71 2621.90 53.3
3 3 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 2 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 3 66 2429.96 32.4
4 4 GRUSZCZYŃSKI M MAŁGORZATA 4 2 3 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 0 2 62 2278.03 33.2
5 5 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 4 1 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3 2 2 4 62 2169.20 25.8
6 6 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 3 2 3 4 5 5 5 4 3 5 2 2 2 3 4 2 54 1922.23 23.8
7 7 DRĄG AGNIESZKA 4 3 -- 3 5 3 3 3 3 4 4 4 3 2 1 1 4 46 1661.91 18.6
8 8 KIEL HENRYK 4 4 3 3 3 2 1 3 2 2 2 2 5 3 4 1 2 42 1336.39 20.5
9 9 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 0 0 1 3 0 2 2 0 2 1 1 1 1 1 3 0 18 735.17 9.2
10 10 ADAMCZYK MAREK JERZY 4 1 5 2 3 3 2 0 0 -- 0 2 1 0 0 -- -- 19 592.80 12.0
11 11 SZABELKOWSKI WOJCIECH 4 -- -- 1 1 1 1 1 5 2 2 1 -- 0 0 -- -- 15 573.38 11.1
12 12 MARCINIAK ŁUKASZ 4 3 2 1 1 1 0 3 2 1 0 3 1 0 -- -- -- 18 554.37 13.0
13 14 MYRDZIO STANISŁAW 4 2 2 2 2 3 0 2 0 0 0 1 1 0 5 0 2 22 551.12 10.8
14 13 SZTYMER MARIUSZ DARIUSZ 4 2 -- 3 0 3 3 0 3 0 1 0 -- 0 1 -- -- 16 509.96 8.5
15 15 FIL BOGUSŁAW 4 4 -- 3 2 0 3 1 1 0 1 -- 0 1 -- -- -- 16 425.41 12.6
16 16 PROCYSZYN RYSZARD 4 -- 1 1 0 1 1 -- 0 0 0 1 0 0 5 -- 0 10 316.66 6.2
17 17 DOMINIAK ANDRZEJ 4 0 2 2 3 1 0 0 0 2 0 0 1 -- -- -- -- 11 291.01 10.2
18 18 SZALA TOMASZ 4 4 2 3 1 2 0 0 -- -- 2 -- 0 -- -- -- -- 14 268.60 17.0
19 19 SZEWCZYK MARCIN 4 0 0 3 0 2 1 2 0 -- 0 -- 1 -- 0 -- 1 10 262.63 4.3
20 20 DŁUGOSZ ADAM 4 0 -- 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 -- 1 6 201.60 4.4
21 21 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 2 1 2 2 0 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8 142.82 11.9
22 22 KOZŁOWSKI JAN 4 4 0 3 0 1 0 0 -- 0 0 -- 0 -- -- -- -- 8 126.14 6.1
23 23 BINKOWSKI ARKADIUSZ 4 0 0 0 0 1 0 0 -- 0 0 -- 0 -- 0 -- 0 1 46.43 2.7
24 24 BAWOROWSKI MICHAŁ 4 -- -- -- 0 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 23.44 1.6
25 25 BUDREWICZ KAROL 4 0 -- 0 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 22.45 2.7
26 26 ZŁOTKOWSKI ANDRZEJ 4 1 1 0 0 -- -- -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 2 16.56 3.9
27 27 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 0 0 0 -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.0
28 28 STEMPNIEWICZ STANISŁAW 4 -- -- 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.0


PZHGP okr. WROCLAW oddz. ZMIGROD, rok 2017.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Całość [ 5]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem |Konk/|
| Pop.| |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
1 1 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 6 6 6 6 5 5 6 5 5 6 4 6 4 6 4 6 86 3112.33 36.0
2 2 KASOWSKA KATARZYNA 4 6 6 6 6 5 5 6 5 5 6 4 6 4 5 4 6 85 3103.92 53.3
3 3 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 6 6 6 6 5 5 6 5 5 6 4 6 4 6 4 5 85 2994.46 23.8
4 4 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 6 6 6 6 5 5 6 5 5 6 4 6 4 6 1 6 83 2855.73 32.4
5 6 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 6 5 6 6 5 5 6 5 5 6 4 6 4 4 2 5 80 2635.38 25.8
6 5 GRUSZCZYŃSKI M MAŁGORZATA 4 6 6 6 6 5 5 6 5 5 6 4 6 4 5 0 2 77 2573.97 33.2
7 7 DRĄG AGNIESZKA 4 5 -- 6 6 5 3 6 5 5 6 4 6 2 1 1 4 65 2191.57 18.6
8 8 KIEL HENRYK 4 6 3 6 6 4 2 6 2 3 6 2 6 3 5 1 4 65 1943.67 20.5
9 9 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 3 4 3 4 2 4 5 0 2 2 1 3 1 6 3 2 45 1351.15 9.2
10 10 MYRDZIO STANISŁAW 4 4 2 6 5 3 3 6 0 0 3 1 3 0 6 0 6 48 1201.44 10.8
11 11 MARCINIAK ŁUKASZ 4 6 6 2 3 4 1 4 2 4 0 3 1 0 -- -- -- 36 997.82 13.0
12 12 ADAMCZYK MAREK JERZY 4 6 6 5 5 3 2 4 0 -- 0 2 5 0 1 -- -- 39 976.30 12.0
13 13 FIL BOGUSŁAW 4 6 -- 6 6 1 4 3 3 0 1 -- 2 1 -- -- -- 33 889.87 12.6
14 14 DOMINIAK ANDRZEJ 4 3 5 6 5 3 0 0 0 2 5 1 1 -- -- -- -- 31 728.28 10.2
15 15 SZABELKOWSKI WOJCIECH 4 -- -- 1 1 1 2 2 5 2 2 1 -- 1 0 -- -- 18 696.46 11.1
16 16 PROCYSZYN RYSZARD 4 -- 1 4 1 1 3 -- 1 0 1 1 2 0 6 -- 3 24 688.91 6.2
17 17 SZTYMER MARIUSZ DARIUSZ 4 3 -- 3 0 3 3 0 3 0 1 0 -- 0 1 -- -- 17 516.20 8.5
18 18 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 6 6 6 6 0 -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 28 493.54 11.9
19 19 SZALA TOMASZ 4 4 3 4 1 2 0 0 -- -- 2 -- 1 -- -- -- -- 17 325.20 17.0
20 20 DŁUGOSZ ADAM 4 0 -- 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 3 -- 1 11 319.71 4.4
21 21 SZEWCZYK MARCIN 4 0 1 3 0 2 1 2 0 -- 0 -- 1 -- 2 -- 1 13 311.85 4.3
22 22 KOZŁOWSKI JAN 4 5 0 4 0 3 0 0 -- 0 0 -- 0 -- -- -- -- 12 234.82 6.1
23 23 BINKOWSKI ARKADIUSZ 4 2 1 0 0 2 0 0 -- 0 0 -- 0 -- 1 -- 0 6 137.68 2.7
24 24 BAWOROWSKI MICHAŁ 4 -- -- -- 0 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 23.44 1.6
25 25 BUDREWICZ KAROL 4 0 -- 0 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 22.45 2.7
26 26 ZŁOTKOWSKI ANDRZEJ 4 1 1 0 0 -- -- -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 2 16.56 3.9
27 27 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 0 0 0 -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.0
28 28 STEMPNIEWICZ STANISŁAW 4 -- -- 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.0Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO IMIE |NR|NUMER OBRĄCZKI |P|KNK| CEOFIC.|KONKURSO-|
| | |Se| RODOWEJ | | | |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
1 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 1 0 13 868.43 5300.410
2 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 7 0 12 1083.28 5353.860
3 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 11 1 12 1289.84 5887.320
4 KASOWSKA KATARZYNA 4 9 0 11 591.87 4567.430
5 KASOWSKA KATARZYNA 4 39 0 11 729.21 3988.430
6 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 8 0 11 795.99 4023.040
7 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 14 1 11 828.92 4379.870
8 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 24 1 11 1091.75 4592.450
9 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 12 1 11 1147.80 4332.510
10 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 23 1 10 418.45 4669.980
11 KASOWSKA KATARZYNA 4 45 0 10 529.48 3065.130
12 KASOWSKA KATARZYNA 4 46 0 10 611.34 3644.130
13 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 25 0 10 646.78 3749.450
14 KASOWSKA KATARZYNA 4 14 0 10 701.68 3742.630
15 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 19 0 10 718.80 4625.080
16 KASOWSKA KATARZYNA 4 3 0 10 782.30 3684.040
17 KASOWSKA KATARZYNA 4 31 0 10 871.00 3347.890
18 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 1 1 10 1014.15 4769.690
19 KASOWSKA KATARZYNA 4 1 0 10 1018.80 4487.210
20 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 21 0 10 1186.04 3920.250
21 KASOWSKA KATARZYNA 4 29 0 9 421.81 2536.570
22 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 31 1 9 460.02 3273.900
23 KASOWSKA KATARZYNA 4 43 0 9 467.47 2819.330
24 KASOWSKA KATARZYNA 4 6 0 9 523.49 3622.500
25 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 17 0 9 566.04 3894.790
26 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 12 0 9 613.76 3636.390
27 KASOWSKA KATARZYNA 4 32 0 9 619.28 4241.410
28 KASOWSKA KATARZYNA 4 42 0 9 672.35 3734.480
29 KASOWSKA KATARZYNA 4 8 0 9 687.83 2984.910
30 KIEL HENRYK 4 9 1 9 741.34 3455.270
31 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 13 0 9 743.26 3724.010
32 KIEL HENRYK 4 2 1 9 787.64 3232.540
33 GRUSZCZYŃSKI M MAŁGORZATA 4 18 0 9 828.41 4145.880
34 GRUSZCZYŃSKI M MAŁGORZATA 4 5 0 9 852.35 3753.210
35 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 32 0 9 872.94 4079.350
36 KASOWSKA KATARZYNA 4 2 0 9 873.78 3379.650
37 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 16 0 9 894.76 4584.070
38 DRĄG AGNIESZKA 4 1 1 9 904.13 3967.770
39 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 22 0 9 915.79 3856.330
40 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 2 1 9 985.84 4302.370
41 GRUSZCZYŃSKI M MAŁGORZATA 4 6 0 9 990.28 3916.170
42 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 27 0 9 1117.87 3482.300
43 GRUSZCZYŃSKI M MAŁGORZATA 4 1 0 8 488.34 3788.900
44 KASOWSKA KATARZYNA 4 5 1 8 624.60 2626.920
45 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 10 0 8 644.07 2969.040
46 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 4 1 8 695.73 4038.340
47 KASOWSKA KATARZYNA 4 35 1 8 711.23 2739.110
48 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 36 1 8 819.59 2941.480
49 KASOWSKA KATARZYNA 4 21 0 8 901.82 2739.110
50 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 57 0 8 934.36 2879.430
51 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 55 0 8 1003.61 3517.170
52 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 18 1 8 1038.50 3000.160
53 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 7 1 7 468.18 2866.480
54 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 20 0 7 566.36 3242.720
55 KASOWSKA KATARZYNA 4 11 1 7 569.84 3053.630
56 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 29 0 7 619.29 3040.130
57 KASOWSKA KATARZYNA 4 33 1 7 630.06 2322.530
58 KASOWSKA KATARZYNA 4 18 0 7 642.93 2775.860
59 GRUSZCZYŃSKI M MAŁGORZATA 4 7 0 7 644.91 2905.290
60 KASOWSKA KATARZYNA 4 25 0 7 661.25 3408.460
61 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 80 1 7 673.67 2636.900
62 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 3 0 7 688.12 2632.550
63 GRUSZCZYŃSKI M MAŁGORZATA 4 48 1 7 718.47 2314.010
64 KASOWSKA KATARZYNA 4 34 1 7 741.53 2381.120
65 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 40 1 7 825.59 2821.590
66 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 45 1 7 852.98 2461.770
67 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 19 0 7 932.03 2376.690
68 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 64 1 7 937.46 1889.850
69 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 2 0 7 982.17 3385.720
70 KASOWSKA KATARZYNA 4 50 1 6 154.23 2256.000
71 KASOWSKA KATARZYNA 4 36 1 6 204.02 1623.400
72 GRUSZCZYŃSKI M MAŁGORZATA 4 50 0 6 307.57 2697.430
73 KASOWSKA KATARZYNA 4 12 0 6 326.51 2130.330
74 DRĄG AGNIESZKA 4 23 0 6 337.64 2728.000
75 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 45 0 6 361.62 2664.080
76 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 10 1 6 397.80 2373.630
77 DRĄG AGNIESZKA 4 2 1 6 416.65 2491.700
78 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 41 1 6 459.19 2139.060
79 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 57 1 6 474.97 1731.480
80 KIEL HENRYK 4 41 1 6 475.29 1472.600
81 GRUSZCZYŃSKI M MAŁGORZATA 4 22 1 6 506.41 2083.020
82 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 76 1 6 518.01 2194.810
83 GRUSZCZYŃSKI M MAŁGORZATA 4 4 1 6 524.25 2734.400
84 GRUSZCZYŃSKI M MAŁGORZATA 4 44 0 6 542.94 1772.260
85 KASOWSKA KATARZYNA 4 16 1 6 559.17 1847.570
86 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 31 0 6 593.17 2499.450
87 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 86 0 6 597.53 1916.040
88 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 35 0 6 611.23 2879.240
89 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 8 0 6 630.95 2999.120
90 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 11 0 6 633.39 2157.050
91 GRUSZCZYŃSKI M MAŁGORZATA 4 46 0 6 648.96 2178.770
92 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 9 0 6 656.07 3128.320
93 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 27 0 6 665.81 2539.300
94 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 52 1 6 689.57 2263.080
95 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 57 1 6 708.21 1862.010
96 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 32 0 6 749.00 1907.610
97 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 13 0 6 761.03 2334.640
98 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 58 0 6 835.26 2269.150
99 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 88 0 6 842.91 1508.460
100 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 9 1 6 844.16 3101.920PZHGP okr. WROCLAW oddz. ZMIGROD, rok 2017.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Całość [ 4]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |Razem|Razem |Konk/|
| Pop.| |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
1 3 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 7 7 7 7 7 35 686.90 37.2
2 2 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 7 7 7 7 7 35 682.28 26.2
3 4 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 7 7 7 7 7 35 665.19 28.0
4 1 SZTYMER MARIUSZ DARIUSZ 4 7 7 7 7 6 34 656.54 30.6
5 6 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 7 6 7 7 7 34 609.17 24.4
6 5 DOMINIAK ANDRZEJ 4 7 7 7 7 6 34 591.04 26.1
7 9 KIEL HENRYK 4 7 0 7 7 7 28 562.97 30.6
8 8 CZERYBA MARIUSZ 4 -- 7 7 7 7 28 547.10 24.1
9 13 GAJEWSKI MATEUSZ 4 7 7 7 5 7 33 499.39 18.1
10 7 GRUSZCZYŃSKI M MAŁGORZATA 4 7 7 6 7 3 30 474.39 24.1
11 10 MYRDZIO STANISŁAW 4 7 -- 7 7 4 25 445.59 27.1
12 12 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 7 3 5 7 4 26 429.26 17.1
13 14 BINKOWSKI ARKADIUSZ 4 5 4 6 7 3 25 415.32 14.8
14 17 KASOWSKA KATARZYNA 4 2 6 1 5 7 21 407.04 32.4
15 18 FIL BOGUSŁAW 4 7 -- 3 3 7 20 380.95 12.1
16 15 SZEWCZYK MARCIN 4 7 5 7 2 4 25 374.10 11.6
17 16 KOZŁOWSKI JAN 4 7 3 3 6 3 22 350.00 12.1
18 19 PROCYSZYN RYSZARD 4 7 7 -- 2 6 22 343.56 14.8
19 11 ADAMCZYK MAREK JERZY 4 7 7 2 6 -- 22 341.97 18.5
20 21 SZALA TOMASZ 4 -- -- 4 4 2 10 194.54 10.6
21 22 BAWOROWSKI MICHAŁ 4 5 6 3 0 2 16 184.00 7.4
22 24 DŁUGOSZ ADAM 4 5 0 0 3 3 11 173.20 6.1
23 23 SZABELKOWSKI WOJCIECH 4 3 4 4 0 1 12 152.74 10.7
24 20 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 3 1 4 2 -- 10 150.50 14.1
25 25 DRĄG AGNIESZKA 4 -- 0 3 3 -- 6 95.89 6.7
26 26 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 1 4 -- 2 -- 7 94.19 5.5
27 27 MARCINIAK ŁUKASZ 4 6 1 -- -- -- 7 70.64 8.8
28 28 BUDREWICZ KAROL 4 1 3 1 -- -- 5 37.25 7.8

PZHGP okr. WROCLAW oddz. ZMIGROD, rok 2017.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Typowane [ 1]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |Razem|Razem |Konk/|
| Pop.| |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
1 2 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 4 5 4 8 8 29 561.07 37.2
2 8 KASOWSKA KATARZYNA 4 2 6 1 5 8 22 431.63 32.4
3 3 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 3 6 3 5 6 23 426.54 28.0
4 11 KIEL HENRYK 4 4 0 6 3 8 21 401.89 30.6
5 5 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 2 1 8 6 5 22 394.51 24.4
6 1 SZTYMER MARIUSZ DARIUSZ 4 5 8 5 6 0 24 365.30 30.6
7 6 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 3 3 3 6 4 19 341.30 26.2
8 4 DOMINIAK ANDRZEJ 4 8 0 5 4 2 19 306.50 26.1
9 10 KOZŁOWSKI JAN 4 3 2 3 6 3 17 290.93 12.1
10 7 GRUSZCZYŃSKI M MAŁGORZATA 4 5 5 4 4 1 19 265.63 24.1
11 14 CZERYBA MARIUSZ 4 -- 4 2 4 4 14 263.63 24.1
12 12 GAJEWSKI MATEUSZ 4 2 3 2 5 4 16 260.46 18.1
13 9 BINKOWSKI ARKADIUSZ 4 2 0 3 7 1 13 235.63 14.8
14 15 SZEWCZYK MARCIN 4 4 3 4 0 2 13 189.69 11.6
15 18 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 3 3 2 1 3 12 180.51 17.1
16 13 ADAMCZYK MAREK JERZY 4 4 3 2 2 -- 11 166.17 18.5
17 16 MYRDZIO STANISŁAW 4 5 -- 4 1 1 11 160.12 27.1
18 21 DŁUGOSZ ADAM 4 4 0 0 2 3 9 144.80 6.1
19 19 FIL BOGUSŁAW 4 4 -- 0 2 2 8 138.39 12.1
20 22 PROCYSZYN RYSZARD 4 4 3 -- 0 3 10 138.23 14.8
21 17 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 1 0 4 2 -- 7 119.00 14.1
22 24 SZALA TOMASZ 4 -- -- 1 2 2 5 111.28 10.6
23 23 SZABELKOWSKI WOJCIECH 4 1 3 2 0 1 7 90.91 10.7
24 20 DRĄG AGNIESZKA 4 -- 0 3 2 -- 5 77.26 6.7
25 25 MARCINIAK ŁUKASZ 4 2 1 -- -- -- 3 35.37 8.8
26 27 BAWOROWSKI MICHAŁ 4 2 0 0 0 1 3 34.83 7.4
27 26 BUDREWICZ KAROL 4 0 2 1 -- -- 3 24.90 7.8
28 28 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 0 1 -- 0 -- 1 8.16 5.5Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO IMIE |NR|NUMER OBRĄCZKI |P|KNK| CEOFIC.|KONKURSO-|
| | |Se| RODOWEJ | | | |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
1 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 17 0 5 400.21 1019.020
2 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 13 0 5 575.57 1019.020
3 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 81 0 4 132.98 901.630
4 SZTYMER MARIUSZ DARIUSZ 4 18 0 4 200.76 720.490
5 CZERYBA MARIUSZ 4 35 0 4 217.56 904.190
6 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 11 0 4 250.47 818.330
7 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 8 0 4 251.46 818.330
8 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 63 0 4 287.85 909.970
9 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 4 0 4 298.86 901.630
10 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 70 0 4 390.56 892.090
11 GAJEWSKI MATEUSZ 4 47 0 4 464.37 940.590
12 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 31 0 4 484.47 766.150
13 KIEL HENRYK 4 25 0 4 492.89 873.720
14 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 21 0 4 502.07 818.330
15 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 32 0 4 586.80 892.090
16 SZTYMER MARIUSZ DARIUSZ 4 6 0 4 631.12 720.490
17 DOMINIAK ANDRZEJ 4 39 0 4 636.28 924.780
18 SZTYMER MARIUSZ DARIUSZ 4 57 0 3 88.59 590.130
19 KASOWSKA KATARZYNA 4 4 0 3 98.77 670.320
20 SZTYMER MARIUSZ DARIUSZ 4 27 0 3 141.13 517.060
21 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 50 0 3 143.71 461.740
22 GAJEWSKI MATEUSZ 4 62 0 3 151.87 543.310
23 BINKOWSKI ARKADIUSZ 4 26 0 3 153.42 711.220
24 KOZŁOWSKI JAN 4 30 0 3 153.45 613.400
25 DOMINIAK ANDRZEJ 4 3 0 3 154.77 478.750
26 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 16 0 3 178.88 580.490
27 KASOWSKA KATARZYNA 4 15 0 3 195.66 670.320
28 SZTYMER MARIUSZ DARIUSZ 4 51 0 3 198.00 590.130
29 BINKOWSKI ARKADIUSZ 4 27 0 3 208.13 600.350
30 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 32 0 3 208.24 462.280
31 SZTYMER MARIUSZ DARIUSZ 4 54 0 3 209.66 517.060
32 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 5 0 3 221.37 691.400
33 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 51 0 3 223.04 673.010
34 GRUSZCZYŃSKI M MAŁGORZATA 4 20 0 3 224.54 716.480
35 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 49 0 3 232.68 590.670
36 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 22 0 3 241.14 765.160
37 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 56 0 3 242.91 520.300
38 DOMINIAK ANDRZEJ 4 48 0 3 243.95 604.730
39 DOMINIAK ANDRZEJ 4 23 0 3 244.96 531.850
40 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 46 0 3 246.02 614.330
41 GRUSZCZYŃSKI M MAŁGORZATA 4 45 0 3 247.10 531.710
42 SZEWCZYK MARCIN 4 3 0 3 247.48 638.550
43 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 24 0 3 247.53 580.490
44 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 17 0 3 250.81 772.320
45 KASOWSKA KATARZYNA 4 28 0 3 252.69 619.710
46 KIEL HENRYK 4 8 0 3 253.21 677.580
47 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 71 0 3 263.83 580.490
48 KOZŁOWSKI JAN 4 7 0 3 274.13 723.820
49 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 7 0 3 280.46 506.730
50 GRUSZCZYŃSKI M MAŁGORZATA 4 5 0 3 281.93 604.600
51 GAJEWSKI MATEUSZ 4 46 0 3 285.47 543.310
52 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 27 0 3 286.85 646.390
53 SZTYMER MARIUSZ DARIUSZ 4 31 0 3 288.56 648.910
54 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 76 0 3 292.50 691.400
55 SZTYMER MARIUSZ DARIUSZ 4 7 0 3 299.33 464.150
56 SZTYMER MARIUSZ DARIUSZ 4 1 0 3 303.08 517.060
57 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 31 0 3 304.98 652.570
58 KIEL HENRYK 4 4 0 3 312.24 751.400
59 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 2 0 3 335.98 614.330
60 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 30 0 3 338.10 461.740
61 CZERYBA MARIUSZ 4 12 0 3 339.67 700.140
62 SZABELKOWSKI WOJCIECH 4 16 0 3 340.46 476.230
63 KIEL HENRYK 4 5 0 3 344.24 625.450
64 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 56 0 3 348.30 639.220
65 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 29 0 3 350.13 724.890
66 GRUSZCZYŃSKI M MAŁGORZATA 4 26 0 3 352.20 604.600
67 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 12 0 3 358.37 467.880
68 KOZŁOWSKI JAN 4 17 0 3 365.61 539.290
69 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 19 0 3 374.73 691.400
70 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 58 0 3 376.58 565.460
71 SZTYMER MARIUSZ DARIUSZ 4 35 0 3 384.71 464.150
72 MYRDZIO STANISŁAW 4 32 0 3 387.00 647.960
73 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 24 0 3 387.61 698.510
74 SZEWCZYK MARCIN 4 24 0 3 398.32 506.100
75 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 41 0 3 417.53 467.880
76 CZERYBA MARIUSZ 4 3 0 3 417.86 589.730
77 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 11 0 3 421.38 673.010
78 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 47 0 3 425.29 467.880
79 PROCYSZYN RYSZARD 4 39 0 3 441.52 702.620
80 GRUSZCZYŃSKI M MAŁGORZATA 4 6 0 3 442.32 478.610
81 GAJEWSKI MATEUSZ 4 52 0 3 459.91 543.310
82 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 69 0 3 463.80 461.740
83 DOMINIAK ANDRZEJ 4 32 0 3 518.79 716.610
84 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 30 0 3 529.69 593.830
85 GRUSZCZYŃSKI M MAŁGORZATA 4 11 0 3 530.41 478.610
86 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 44 0 2 1.91 379.800
87 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 66 0 2 6.58 332.430
88 ADAMCZYK MAREK JERZY 4 49 0 2 10.16 277.800
89 KOZŁOWSKI JAN 4 2 0 2 10.79 460.150
90 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 3 0 2 19.79 388.850
91 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 19 0 2 27.82 462.380
92 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 44 0 2 28.70 388.850
93 SZTYMER MARIUSZ DARIUSZ 4 68 0 2 29.26 260.720
94 DOMINIAK ANDRZEJ 4 35 0 2 34.65 469.440
95 SZTYMER MARIUSZ DARIUSZ 4 48 0 2 36.64 333.790
96 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 57 0 2 37.17 253.860
97 SZEWCZYK MARCIN 4 67 0 2 40.76 327.160
98 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 40 0 2 49.00 564.470
99 SZABELKOWSKI WOJCIECH 4 6 0 2 54.10 341.470
100 DOMINIAK ANDRZEJ 4 26 0 2 55.06 343.460
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 18 odwiedzający (63 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=