.
  Listy konk. - 2013
 
      Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.          
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 1, z dnia 01.03.05 KROSNO-ODRZAŃSKIE-1
Calosc [2]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 BUDREWICZ KAROL 4 50 5 26 73.59
2 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 85 5 20 72.09
3 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 64 5 23 72.05
4 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 52 5 13 68.18
5 MYRDZIO STANISŁAW 4 83 5 19 67.92
6 DOMINIAK ANDRZEJ 4 70 5 19 66.68
7 MYRDZIO JERZY 4 99 5 20 64.13
8 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 126 5 25 63.27
9 BARANOWSKI ARDELI 4 77 5 11 63.11
10 KOZŁOWSKI JAN 4 30 5 8 59.14
11 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 31 5 6 55.48
12 DRĄG JACEK 4 28 4 4 47.40
13 SOCHA HERONIM 4 30 5 6 45.35
14 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 33 5 6 42.80
15 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 42 3 3 32.53
16 KASOWSKA KATARZYNA 4 19 4 4 31.32
17 ŚLEBODA & GUSTAW 4 38 3 3 29.49
18 MARCINIAK ŁUKASZ 4 40 3 3 29.27
19 PRZYTOCKI STANISŁAW 4 34 3 3 22.92
20 RAUBE JAN 4 47 3 3 21.57
21 STEMPNIEWICZ STANISŁAW 4 13 1 1 13.59
22 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 20 1 1 8.44
23 PROCYSZYN RYSZARD 4 25 1 1 6.81


Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 1, z dnia 01.03.05 KROSNO-ODRZAŃSKIE-1
Typowane [1]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 126 3 25 35.39
2 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 64 2 23 27.14
3 BUDREWICZ KAROL 4 50 2 26 21.89
4 DRĄG JACEK 4 28 2 4 20.66
5 KASOWSKA KATARZYNA 4 19 2 4 20.17
6 MYRDZIO STANISŁAW 4 83 2 19 15.51
7 STEMPNIEWICZ STANISŁAW 4 13 1 1 13.59
8 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 31 1 6 13.19
9 SOCHA HERONIM 4 30 1 6 13.15
10 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 52 1 13 12.71
11 BARANOWSKI ARDELI 4 77 1 11 11.61
12 PRZYTOCKI STANISŁAW 4 34 1 3 9.93
13 DOMINIAK ANDRZEJ 4 70 1 19 7.73
14 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 85 0 20 0.00
15 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 42 0 3 0.00
16 KOZŁOWSKI JAN 4 30 0 8 0.00
17 MARCINIAK ŁUKASZ 4 40 0 3 0.00
18 MYRDZIO JERZY 4 99 0 20 0.00
19 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 20 0 1 0.00
20 PROCYSZYN RYSZARD 4 25 0 1 0.00
21 RAUBE JAN 4 47 0 3 0.00
22 ŚLEBODA & GUSTAW 4 38 0 3 0.00
23 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 33 0 6 0.00
Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.

LISTA KONKURSOWA NR 1
------------------------
z lotu KROSNO-ODRZAŃSKIE-1 z dnia 01.03.05
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:03:51.0 N 15:05:27.0 E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 9,10,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 125.380 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 23
4.Ilość wysłanych gołębi................: 1136
5.Ilość konkursów.......................: 228
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1124.01
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 832.38
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,58,10
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:11,40,19
10.Czas trwania konkursu.................:42 min. 9 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :
w miejscu przylotu:
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 5 liczy się pierwszych 3 konkursów
Punkty stałe 15.0- gradacja
Typowane [1]


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 4 | Winsko | 23 | 1136 | 228 |20.07|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 23 | 1136 | 228 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:
Jan Benedykt
606423015 713894265
---------------- ------------------Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
- 1 -

Lista konkursowa nr 1.
z lotu KROSNO-ODRZAŃSKIE-1, w dniu 01.03.05
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | A |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL0346-09 GT 10,58,10 1124.01 0.88 64- 23- 2 121.580 15.000 20.00
2 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-11 G 11,00,33 1122.21 1.76 77- 11- 1 124.060 0.000 19.98
3 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 G 10,49,44 1108.16 2.64 50- 26- 2 110.520 0.000 19.96
4 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 G 11,00,54 1096.30 3.52 2 < 17> 121.580 0.000 19.95
5 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 11,11,08 1095.07 4.40 85- 20- 0 132.650 0.000 19.93
6 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 11,11,14 1094.17 5.28 2 < 14> 132.650 0.000
7 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 G 10,51,19 1090.84 6.16 2 < 8> 110.520 0.000 19.89
8 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 G 10,52,12 1081.41 7.04 3 < 9> 110.520 0.000 19.88
9 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0366-12 10,53,33 1067.31 7.92 4 < 10> 110.520 0.000
10 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 GT 10,53,35 1066.97 8.80 5 < 13> 110.520 14.600 19.84
11 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-11 G 11,11,19 1045.45 9.68 70- 19- 1 126.830 0.000 19.82
12 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL0260-12 11,10,16 1043.85 10.56 83- 19- 2 125.540 0.000
13 BUDREWICZ KAROL 4 PL0219-10 G 10,56,37 1036.61 11.44 6 < 23> 110.520 0.000 19.79
14 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 11,18,51 1029.49 12.32 3 < 15> 132.650 0.000
15 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-11 G 11,19,08 1027.23 13.20 4 < 31> 132.650 0.000 19.75
16 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 11,13,31 1025.93 14.08 99- 20- 0 126.720 0.000
17 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 11,09,21 1018.69 14.96 3 < 22> 121.580 0.000 19.72
18 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-08 G 11,15,04 1014.02 15.85 52- 13- 1 126.820 0.000 19.70
19 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 11,15,08 1013.48 16.73 2 < 34> 126.820 0.000 19.68
20 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 GT 11,13,53 1009.98 17.61 126- 25- 3 125.120 14.160 19.67
21 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-12 11,14,32 1008.08 18.49 2 < 29> 125.540 0.000
22 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 11,10,43 1007.15 19.37 4 < 28> 121.580 0.000 19.63
23 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 G 11,00,46 997.77 20.25 7 < 25> 110.520 0.000 19.61
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 11,17,04 997.27 21.13 2 < 48> 126.720 0.000
25 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 G 11,00,50 997.17 22.01 8 < 26> 110.520 0.000 19.58
26 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 G 11,00,56 996.27 22.89 9 < 27> 110.520 0.000 19.56
27 BUDREWICZ KAROL 4 PL0219-10 G 11,00,57 996.12 23.77 10 < 30> 110.520 0.000 19.54
28 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 11,12,12 994.93 24.65 5 < 49> 121.580 0.000 19.52
29 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 11,17,11 987.08 25.53 3 < 46> 125.540 0.000 19.51
30 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0219-11 G 11,02,03 986.35 26.41 11 < 45> 110.520 0.000 19.49
31 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 11,24,31 986.12 27.29 5 < 32> 132.650 0.000
32 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 11,25,38 978.00 28.17 6 < 39> 132.650 0.000 19.45
33 STEMPNIEWICZ STANISŁAW 4 PL-0393-09 GT 11,24,02 977.82 29.05 13- 1- 1 131.060 13.590 19.44
34 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 11,20,03 975.16 29.93 3 < 36> 126.820 0.000 19.42
35 DRĄG JACEK 4 PL0356-11 G 11,09,05 974.86 30.81 28- 4- 2 116.090 0.000 19.40
36 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 11,20,12 974.04 31.69 4 < 53> 126.820 0.000 19.38
37 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 11,18,29 973.82 32.57 2 < 62> 125.120 0.000 19.37
38 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 11,20,34 971.38 33.45 2 < 44> 126.830 0.000 19.35
39 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 11,26,34 971.32 34.33 7 < 40> 132.650 0.000 19.33
40 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 11,26,47 969.78 35.21 8 < 80> 132.650 0.000
41 DRĄG JACEK 4 PL-0356-12 G 11,09,44 969.57 36.09 2 < 90> 116.090 0.000 19.30
42 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0207-10 GT 11,18,02 967.95 36.97 31- 6- 1 123.930 13.190 19.28
43 SOCHA HERONIM 4 PL-0346-07 GT 11,27,08 967.31 37.85 30- 6- 1 132.650 13.150 19.26
44 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-11 G 11,21,09 967.06 38.73 3 < 47> 126.830 0.000 19.24
45 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 G 11,04,22 966.37 39.61 12 < 55> 110.520 0.000 19.22
46 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-07 G 11,19,58 965.94 40.49 4 < 58> 125.540 0.000 19.21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-12 11,21,22 965.47 41.37 4 < 54> 126.830 0.000
48 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 G 11,21,21 964.75 42.25 3 < 81> 126.720 0.000 19.17
49 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 11,16,23 961.99 43.13 6 < 66> 121.580 0.000 19.15
50 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-051-10 G 11,18,55 961.32 44.01 2 < 85> 123.930 0.000 19.14
51 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 PL-0346-11 G 11,16,18 960.65 44.89 33- 6- 0 121.330 0.000 19.12
52 MARCINIAK ŁUKASZ 4 PL-0356-12 11,31,49 958.63 45.77 40- 3- 0 135.950 0.000
53 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 GT 11,22,23 957.98 46.65 5 < 61> 126.820 12.710 19.08
54 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 11,22,35 956.61 47.54 5 < 82> 126.830 0.000 19.07
55 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 G 11,05,33 956.47 48.42 13 < 56> 110.520 0.000 19.05
56 BUDREWICZ KAROL 4 PL0219-12 11,05,34 956.33 49.30 14 < 92> 110.520 0.000
57 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 11,22,22 955.75 50.18 42- 3- 0 126.510 0.000 19.01
58 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL0346-09 G 11,21,24 955.40 51.06 5 < 63> 125.540 0.000 19.00
59 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-11 11,19,52 955.29 51.94 2 < 65> 124.060 0.000
60 ŚLEBODA & GUSTAW 4 PL-11 G 11,26,58 951.11 52.82 38- 3- 0 130.270 0.000 18.96
61 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-11 G 11,23,22 950.91 53.70 6 < 99> 126.820 0.000 18.94
62 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-07 11,21,44 949.80 54.58 3 < 73> 125.120 0.000
63 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL0346-09 G 11,22,12 949.62 55.46 6 < 64> 125.540 0.000 18.91
64 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-12 11,22,15 949.26 56.34 7 < 74> 125.540 0.000
65 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL0346-07 G 11,20,46 948.71 57.22 3 < 71> 124.060 0.000 18.87
66 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 GT 11,18,10 948.61 58.10 7 < 70> 121.580 12.140 18.85
67 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-12 G 11,23,26 948.11 58.98 2 < 162> 126.510 0.000 18.84
68 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0346-11 G 11,30,02 947.70 59.86 30- 8- 0 132.710 0.000 18.82
69 KOZŁOWSKI JAN 4 PL0346-09 G 11,30,07 947.14 60.74 2 < 75> 132.710 0.000 18.80
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
70 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 11,18,25 946.76 61.62 8 < 86> 121.580 0.000 18.78
71 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-10 G 11,21,14 945.34 62.50 4 < 78> 124.060 0.000 18.77
72 KASOWSKA KATARZYNA 4 PL-0395-12 GT 11,16,35 944.52 63.38 19- 4- 2 119.560 11.870 18.75
73 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0356-12 11,22,35 943.71 64.26 4 < 79> 125.120 0.000
74 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-12 G 11,23,02 943.67 65.14 8 < 84> 125.540 0.000 18.71
75 KOZŁOWSKI JAN 4 PL0346-09 G 11,30,40 943.44 66.02 3 < 76> 132.710 0.000 18.70
76 KOZŁOWSKI JAN 4 PL0346-09 G 11,30,58 941.43 66.90 4 < 77> 132.710 0.000 18.68
77 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0346-11 G 11,31,22 938.76 67.78 5 < 112> 132.710 0.000 18.66
78 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-10 GT 11,22,15 938.07 68.66 5 < 87> 124.060 11.610 18.64
79 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 GT 11,23,41 935.94 69.54 5 < 97> 125.120 11.560 18.63
80 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 11,31,55 934.70 70.42 9 < 95> 132.650 0.000
81 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 11,25,38 934.28 71.30 4 < 83> 126.720 0.000
82 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 11,25,47 934.06 72.18 6 < 89> 126.830 0.000 18.57
83 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 11,26,08 930.85 73.06 5 < 96> 126.720 0.000
84 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 11,25,01 929.81 73.94 9 < 119> 125.540 0.000 18.54
85 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL0417-09 G 11,23,22 929.24 74.82 3 < 123> 123.930 0.000 18.52
86 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 11,20,54 928.80 75.70 9 < 107> 121.580 0.000 18.50
87 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-10 G 11,23,37 928.48 76.58 6 < 109> 124.060 0.000 18.48
88 SOCHA HERONIM 4 PL-0356-12 G 11,32,59 927.73 77.46 2 < 171> 132.650 0.000 18.47
89 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 11,26,51 926.78 78.35 7 < 91> 126.830 0.000 18.45
90 DRĄG JACEK 4 PL-0356-12 GT 11,15,30 925.02 79.23 3 < 124> 116.090 11.080 18.43
91 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-12 11,27,12 924.42 80.11 8 < 93> 126.830 0.000
92 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 G 11,09,34 924.34 80.99 15 < 94> 110.520 0.000 18.40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
93 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 11,27,14 924.19 81.87 9 < 110> 126.830 0.000 18.38
94 BUDREWICZ KAROL 4 PL0219-10 G 11,09,36 924.08 82.75 16 < 111> 110.520 0.000 18.36
95 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 11,33,33 924.07 83.63 10 < 106> 132.650 0.000
96 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-10 G 11,27,09 923.95 84.51 6 < 98> 126.720 0.000 18.33
97 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 11,25,29 923.51 85.39 6 < 101> 125.120 0.000 18.31
98 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 G 11,27,17 923.06 86.27 7 < 103> 126.720 0.000 18.29
99 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 11,27,32 922.10 87.15 7 < 100> 126.820 0.000 18.27
100 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-11 G 11,27,42 920.99 88.03 8 < 102> 126.820 0.000 18.26
101 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0395-12 11,25,54 920.68 88.91 7 < 104> 125.120 0.000
102 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 11,27,45 920.65 89.79 9 < 141> 126.820 0.000 18.22
103 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-10 G 11,27,40 920.48 90.67 8 < 132> 126.720 0.000 18.20
104 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0395-12 11,26,00 920.00 91.55 8 < 105> 125.120 0.000
105 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0356-12 11,26,04 919.55 92.43 9 < 117> 125.120 0.000
106 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-07 G 11,34,32 917.78 93.31 11 < 126> 132.650 0.000 18.15
107 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 11,22,29 917.70 94.19 10 < 108> 121.580 0.000 18.13
108 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 11,22,31 917.47 95.07 11 < 118> 121.580 0.000 18.11
109 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-11 G 11,25,22 916.47 95.95 7 < 138> 124.060 0.000 18.10
110 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-12 11,28,29 915.85 96.83 10 < 125> 126.830 0.000
111 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 G 11,10,53 914.27 97.71 17 < 112> 110.520 0.000 18.06
112 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-12 G 11,11,07 912.51 98.59 18 < 137> 110.520 0.000 18.04
112 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-11 G 11,35,26 912.51 98.59 6 < 114> 132.710 0.000 18.04
114 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0346-11 11,35,42 910.84 100.35 7 < 131> 132.710 0.000
115 ŚLEBODA & GUSTAW 4 PL-0346-08 G 11,33,11 909.81 101.23 2 < 180> 130.270 0.000 17.99
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
116 PRZYTOCKI STANISŁAW 4 PL-0346-11 GT 11,24,25 909.19 102.11 34- 3- 1 122.210 9.930 17.97
117 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0356-12 11,27,43 908.53 102.99 10 < 122> 125.120 0.000
118 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 11,23,58 907.54 103.87 12 < 121> 121.580 0.000 17.94
119 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 11,28,20 907.52 104.75 10 < 120> 125.540 0.000 17.92
120 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 GT 11,28,23 907.19 105.63 11 < 128> 125.540 9.760 17.90
121 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 G 11,24,05 906.75 106.51 13 < 133> 121.580 0.000 17.89
122 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 GT 11,28,22 904.26 107.39 11 < 139> 125.120 9.670 17.87
123 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL0275-09 G 11,27,20 902.40 108.27 4 < 148> 123.930 0.000 17.85
124 DRĄG JACEK 4 PL0356-11 GT 11,18,48 901.32 109.15 4 116.090 9.580 17.83
125 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-11 G 11,31,10 898.44 110.04 11 < 127> 126.830 0.000 17.81
126 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 11,37,44 897.90 110.92 12 < 130> 132.650 0.000 17.80
127 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-11 G 11,31,18 897.59 111.80 12 < 136> 126.830 0.000 17.78
128 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 11,29,53 897.46 112.68 12 < 129> 125.540 0.000
129 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL0346-09 G 11,29,56 897.14 113.56 13 < 154> 125.540 0.000 17.74
130 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 11,37,55 896.79 114.44 13 < 144> 132.650 0.000 17.73
131 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0346-08 G 11,38,05 896.19 115.32 8 132.710 0.000 17.71
132 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 11,31,26 895.97 116.20 9 < 134> 126.720 0.000
133 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 11,25,48 895.29 117.08 14 < 169> 121.580 0.000 17.67
134 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-08 G 11,31,43 894.18 117.96 10 < 151> 126.720 0.000 17.66
135 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 PL-0221-11 G 11,25,46 893.67 118.84 2 < 145> 121.330 0.000 17.64
136 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-12 11,32,01 893.06 119.72 13 < 143> 126.830 0.000
137 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0366-11 G 11,13,49 892.61 120.60 19 < 157> 110.520 0.000 17.60
138 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-10 11,29,09 891.56 121.48 8 < 181> 124.060 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
139 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-07 G 11,30,44 889.06 122.36 12 < 149> 125.120 0.000 17.57
140 MARCINIAK ŁUKASZ 4 PL-0346-11 G 11,42,58 888.76 123.24 2 < 168> 135.950 0.000 17.55
141 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 11,33,05 886.34 124.12 10 < 147> 126.820 0.000
142 RAUBE JAN 4 PL-11 G 11,28,18 886.33 125.00 47- 3- 0 122.580 0.000 17.52
143 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 11,33,24 884.45 125.88 14 < 155> 126.830 0.000 17.50
144 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-08 G 11,40,02 884.14 126.76 14 < 146> 132.650 0.000 17.48
145 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 PL-0346-11 G 11,27,15 884.01 127.64 3 < 190> 121.330 0.000 17.46
146 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 11,40,08 883.55 128.52 15 < 179> 132.650 0.000
147 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 11,33,34 883.35 129.40 11 < 156> 126.820 0.000 17.43
148 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0346-10 G 11,30,20 883.11 130.28 5 < 182> 123.930 0.000 17.41
149 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 11,31,42 882.99 131.16 13 < 159> 125.120 0.000 17.39
150 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 11,30,22 882.97 132.04 20- 1- 0 123.940 0.000 17.37
151 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 11,33,52 880.82 132.92 11 < 152> 126.720 0.000
152 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 11,33,55 880.51 133.80 12 < 161> 126.720 0.000
153 KASOWSKA KATARZYNA 4 PL0395-10 GT 11,25,56 879.55 134.68 2 < 214> 119.560 8.300 17.32
154 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 11,33,06 877.29 135.56 14 < 170> 125.540 0.000 17.30
155 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 11,34,36 877.11 136.44 15 < 165> 126.830 0.000 17.29
156 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 11,34,36 877.04 137.32 12 < 189> 126.820 0.000 17.27
157 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 G 11,16,10 875.98 138.20 20 < 158> 110.520 0.000 17.25
158 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 G 11,16,11 875.87 139.08 21 < 160> 110.520 0.000 17.23
159 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 11,32,52 875.78 139.96 14 < 163> 125.120 0.000 17.22
160 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-12 11,16,20 874.83 140.85 22 < 176> 110.520 0.000
161 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 11,34,56 874.33 141.73 13 < 167> 126.720 0.000 17.18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
162 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 11,34,46 873.89 142.61 3 126.510 0.000 17.16
163 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0356-12 11,33,13 873.64 143.49 15 < 164> 125.120 0.000
164 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0395-08 G 11,33,14 873.54 144.37 16 < 173> 125.120 0.000 17.13
165 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-12 11,35,22 872.48 145.25 16 < 166> 126.830 0.000
166 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL0346-09 GT 11,35,25 872.18 146.13 17 < 183> 126.830 7.730 17.09
167 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 11,35,21 871.83 147.01 14 < 184> 126.720 0.000 17.07
168 MARCINIAK ŁUKASZ 4 PL-0356-12 11,45,59 871.57 147.89 3 135.950 0.000
169 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 11,29,42 870.29 148.77 15 < 172> 121.580 0.000 17.04
170 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 11,34,24 869.39 149.65 15 < 205> 125.540 0.000 17.02
171 SOCHA HERONIM 4 PL-0356-12 G 11,42,35 869.36 150.53 3 < 185> 132.650 0.000 17.00
172 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 11,29,57 868.74 151.41 16 < 186> 121.580 0.000 16.99
173 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0356-12 11,34,05 868.39 152.29 17 < 174> 125.120 0.000
174 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0459-12 11,34,07 868.19 153.17 18 < 175> 125.120 0.000
175 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0356-12 11,34,10 867.88 154.05 19 < 177> 125.120 0.000
176 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 GT 11,17,23 867.62 154.93 23 < 207> 110.520 7.290 16.92
177 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0395-12 11,34,13 867.58 155.81 20 < 178> 125.120 0.000
178 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0356-12 11,34,23 866.58 156.69 21 < 201> 125.120 0.000
179 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 11,43,18 865.30 157.57 16 < 198> 132.650 0.000 16.86
180 ŚLEBODA & GUSTAW 4 PL-11 G 11,40,33 865.29 158.45 3 130.270 0.000 16.85
181 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-11 G 11,33,29 864.63 159.33 9 < 188> 124.060 0.000 16.83
182 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-11 G 11,33,31 863.52 160.21 6 123.930 0.000 16.81
183 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-08 G 11,36,59 862.89 161.09 18 < 194> 126.830 0.000 16.79
184 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 11,36,54 862.63 161.97 15 < 192> 126.720 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
185 SOCHA HERONIM 4 PL-0346-08 G 11,43,51 862.20 162.85 4 < 191> 132.650 0.000 16.76
186 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 11,31,15 860.74 163.73 17 < 200> 121.580 0.000 16.74
187 PROCYSZYN RYSZARD 4 PL-0117-07 11,35,18 860.36 164.61 25- 1- 0 125.010 0.000
188 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-10 G 11,34,12 860.33 165.49 10 < 218> 124.060 0.000 16.70
189 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-11 G 11,37,27 860.09 166.37 13 126.820 0.000 16.69
190 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 PL0353-10 G 11,31,21 858.37 167.25 4 < 215> 121.330 0.000 16.67
191 SOCHA HERONIM 4 PL-0346-10 G 11,44,40 857.65 168.13 5 < 220> 132.650 0.000 16.65
192 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 11,37,47 857.47 169.01 16 < 212> 126.720 0.000 16.63
193 PRZYTOCKI STANISŁAW 4 PL-0356-12 G 11,32,52 855.41 169.89 2 < 195> 122.210 0.000 16.62
194 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-12 11,38,17 855.32 170.77 19 126.830 0.000
195 PRZYTOCKI STANISŁAW 4 PL-0356-12 G 11,33,01 854.52 171.65 3 122.210 0.000 16.58
196 RAUBE JAN 4 PL-0346-09 11,33,27 854.51 172.54 2 < 197> 122.580 0.000
197 RAUBE JAN 4 PL-0346-11 G 11,33,37 853.52 173.42 3 122.580 0.000 16.55
198 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 11,45,41 852.05 174.30 17 < 199> 132.650 0.000 16.53
199 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-07 G 11,46,07 849.69 175.18 18 < 213> 132.650 0.000 16.51
200 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 11,33,18 848.43 176.06 18 < 203> 121.580 0.000
201 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 11,37,29 848.37 176.94 22 < 202> 125.120 0.000
202 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0356-12 11,37,32 848.08 177.82 23 < 227> 125.120 0.000
203 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 11,33,40 846.27 178.70 19 < 204> 121.580 0.000
204 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 11,33,42 846.07 179.58 20 < 209> 121.580 0.000
205 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0219-12 11,38,29 845.48 180.46 16 < 206> 125.540 0.000
206 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-12 11,38,32 845.20 181.34 17 < 210> 125.540 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
207 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 G 11,20,46 845.17 182.22 24 < 208> 110.520 0.000 16.37
208 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-12 G 11,20,55 844.20 183.10 25 < 226> 110.520 0.000 16.35
209 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 11,34,06 843.72 183.98 21 < 219> 121.580 0.000 16.33
210 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-12 11,38,48 843.68 184.86 18 < 211> 125.540 0.000
211 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 GT 11,38,57 842.83 185.74 19 125.540 5.750 16.30
212 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-10 G 11,40,43 840.78 186.62 17 < 217> 126.720 0.000 16.28
213 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 11,47,59 839.65 187.50 19 < 225> 132.650 0.000 16.26
214 KASOWSKA KATARZYNA 4 PL0395-10 G 11,32,30 839.02 188.38 3 < 216> 119.560 0.000 16.25
215 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 PL-0346-04 G 11,34,42 838.49 189.26 5 < 223> 121.330 0.000 16.23
216 KASOWSKA KATARZYNA 4 PL0350-10 G 11,32,40 838.04 190.14 4 119.560 0.000 16.21
217 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 G 11,41,22 837.17 191.02 18 < 222> 126.720 0.000 16.19
218 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-11 G 11,38,15 836.83 191.90 11 124.060 0.000 16.18
219 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 11,35,20 836.56 192.78 22 < 221> 121.580 0.000 16.16
220 SOCHA HERONIM 4 PL0346-09 G 11,48,41 835.94 193.66 6 132.650 0.000 16.14
221 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 11,35,36 835.03 194.54 23 121.580 0.000 16.12
222 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 11,41,50 834.60 195.42 19 < 224> 126.720 0.000
223 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 PL-0356-12 G 11,35,24 834.46 196.30 6 121.330 0.000 16.09
224 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 G 11,42,01 833.59 197.18 20 126.720 0.000 16.07
225 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 11,49,08 833.58 198.06 20 132.650 0.000 16.05
226 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 G 11,22,40 833.07 198.94 26 110.520 0.000 16.04
227 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0356-12 11,40,16 832.65 199.82 24 < 228> 125.120 0.000
228 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0356-12 11,40,19 832.38 200.70 25 125.120 0.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
229 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-11 G 11,42,25 832.13 0.00 20 126.830 0.000
230 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 11,40,52 832.13 0.00 20 125.540 0.000
231 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-12 G 11,39,13 831.41 0.00 12 124.060 0.000
232 PRZYTOCKI STANISŁAW 4 PL-0356-12 G 11,37,06 830.80 0.00 4 122.210 0.000
233 BUDREWICZ KAROL 4 PL0219-10 G 11,23,02 830.77 0.00 27 110.520 0.000
234 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0346-10 G 11,49,52 830.13 0.00 9 132.710 0.000
235 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-06 11,41,02 828.43 0.00 26 125.120 0.000
236 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 11,50,11 828.11 0.00 21 132.650 0.000
237 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 11,50,15 827.77 0.00 22 132.650 0.000
238 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 11,36,53 827.73 0.00 24 121.580 0.000

D O B R Y L O T !
------------------


Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 2, z dnia 05.05.13 KROSNO ODRZAŃSKIE-2
Calosc [2]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 112 5 33 73.29
2 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 47 5 17 72.83
3 MYRDZIO STANISŁAW 4 72 5 21 72.17
4 BARANOWSKI ARDELI 4 60 5 18 69.27
5 DOMINIAK ANDRZEJ 4 72 5 20 69.20
6 POSTOŁ MIROSŁAW 4 61 5 14 68.98
7 KOZŁOWSKI JAN 4 43 5 11 65.46
8 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 77 5 36 62.59
9 SZURLEJ DANIEL 4 58 5 9 59.58
10 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 50 5 8 59.39
11 BUDREWICZ KAROL 4 52 5 14 57.86
12 SOCHA HERONIM 4 29 5 5 56.44
13 PROCYSZYN RYSZARD 4 42 5 7 56.33
14 MYRDZIO JERZY 4 84 5 14 53.40
15 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 77 5 20 50.62
16 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 47 4 4 32.45
17 MARCINIAK ŁUKASZ 4 45 3 3 26.22
18 RAUBE JAN 4 51 3 3 24.73
19 ŚLEBODA & GUSTAW 4 26 2 2 17.98
20 KASOWSKA KATARZYNA 4 18 2 2 14.16
21 DŁUGOSZ ADAM 4 11 1 1 8.21
22 PRZYTOCKI STANISŁAW 4 23 1 1 7.29
23 BAGIŃSKI JAN 4 18 0 0 0.00
24 NAUMIENIA ŁUKASZ 4 62 0 0 0.00
25 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 28 0 0 0.00
26 RATAJ WIESŁAW 4 22 0 0 0.00
27 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 28 0 0 0.00


Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 2, z dnia 05.05.13 KROSNO ODRZAŃSKIE-2
Typowane [1]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 47 3 17 40.69
2 BARANOWSKI ARDELI 4 60 3 18 40.34
3 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 77 3 36 35.42
4 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 112 2 33 26.68
5 SOCHA HERONIM 4 29 2 5 25.26
6 POSTOŁ MIROSŁAW 4 61 2 14 23.74
7 KOZŁOWSKI JAN 4 43 2 11 19.16
8 ŚLEBODA & GUSTAW 4 26 2 2 17.98
9 DOMINIAK ANDRZEJ 4 72 1 20 14.50
10 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 50 1 8 9.58
11 PRZYTOCKI STANISŁAW 4 23 1 1 7.29
12 SZURLEJ DANIEL 4 58 1 9 5.42
13 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 77 0 20 0.00
14 BUDREWICZ KAROL 4 52 0 14 0.00
15 KASOWSKA KATARZYNA 4 18 0 2 0.00
16 MYRDZIO STANISŁAW 4 72 0 21 0.00
17 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 47 0 4 0.00
18 BAGIŃSKI JAN 4 18 0 0 0.00
19 DŁUGOSZ ADAM 4 11 0 1 0.00
20 MARCINIAK ŁUKASZ 4 45 0 3 0.00
21 MYRDZIO JERZY 4 84 0 14 0.00
22 NAUMIENIA ŁUKASZ 4 62 0 0 0.00
23 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 28 0 0 0.00
24 PROCYSZYN RYSZARD 4 42 0 7 0.00
25 RATAJ WIESŁAW 4 22 0 0 0.00
26 RAUBE JAN 4 51 0 3 0.00
27 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 28 0 0 0.00
Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.

LISTA KONKURSOWA NR 2
------------------------
z lotu EKROSNO ODRZAŃSKIE-2F z dnia 05.05.13
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:03:51.0 N 15:05:27.0 E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 6,30,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 125.260 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 27
4.Ilość wysłanych gołębi................: 1315
5.Ilość konkursów.......................: 263
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1537.21
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1263.62
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 7,52,30
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 8,10,17
10.Czas trwania konkursu.................:17 min. 47 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :
w miejscu przylotu:
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 5 konkursów
Punkty stałe 15.0- gradacja
ECalosc [2]F


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 4 | Winsko | 27 | 1315 | 263 |20.00|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 27 | 1315 | 263 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:
Jan Benedykt
606423015 713894265
---------------- ------------------

Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
- 1 -

Lista konkursowa nr 2.
z lotu KROSNO ODRZAŃSKIE-2, w dniu 05.05.13
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | A |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-11 G 7,52,30 1537.21 0.76 47- 17- 5 126.820 15.000 20.00
2 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-10 G 7,52,52 1509.90 1.52 112- 33- 5 125.120 14.960 19.98
3 SOCHA HERONIM 4 PL-0346-07 G 7,58,41 1495.77 2.28 29- 5- 5 132.650 14.920 19.97
4 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 7,54,53 1494.05 3.04 2 < 5> 126.820 14.890 19.95
5 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 7,54,56 1493.17 3.80 3 < 25> 126.820 14.850 19.94
6 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL0395-06 G 7,53,34 1488.03 4.56 61- 14- 5 124.350 14.810 19.92
7 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 7,54,30 1480.71 5.32 2 < 10> 125.120 14.770 19.91
8 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-12 7,54,50 1479.84 6.08 72- 21- 5 125.540 14.730
9 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-12 7,54,55 1478.39 6.84 2 < 17> 125.540 14.690
10 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0356-12 7,54,38 1478.38 7.60 3 < 15> 125.120 14.660
11 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 7,56,05 1473.34 8.37 72- 20- 5 126.830 14.620 19.85
12 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0356-12 G 8,00,06 1472.92 9.13 43- 11- 5 132.710 14.580 19.83
13 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-07 G 7,56,09 1472.20 9.89 2 < 14> 126.830 14.540 19.82
14 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 7,56,10 1471.91 10.65 3 < 59> 126.830 14.500 19.80
15 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 7,55,03 1471.14 11.41 4 < 16> 125.120 14.470 19.79
16 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL0346-09 7,55,05 1470.56 12.17 5 < 20> 125.120 14.430
17 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 7,55,51 1462.32 12.93 3 < 19> 125.540 14.390 19.76
18 PROCYSZYN RYSZARD 4 PL-0219-11 G 7,55,31 1461.82 13.69 42- 7- 5 125.010 14.350 19.74
19 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 7,55,53 1461.75 14.45 4 < 26> 125.540 14.310 19.73
20 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-11 G 7,55,54 1456.58 15.21 6 < 22> 125.120 0.000 19.71
21 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL0346-06 7,55,22 1453.26 15.97 60- 18- 5 124.060 14.240
22 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 7,56,09 1452.35 16.73 7 < 23> 125.120 0.000 19.68
23 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 7,56,11 1451.79 17.49 8 < 28> 125.120 0.000 19.66
24 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-08 G 7,55,31 1450.71 18.25 2 < 29> 124.060 14.120 19.65
25 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0369-11 G 7,57,32 1448.82 19.01 4 < 27> 126.820 14.080 19.63
26 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0219-12 7,56,42 1447.98 19.77 5 < 34> 125.540 14.050
27 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 7,57,40 1446.62 20.53 5 < 31> 126.820 14.010 19.60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 7,56,42 1443.14 21.29 9 < 45> 125.120 0.000 19.59
29 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-12 G 7,55,58 1443.12 22.05 3 < 40> 124.060 13.930 19.57
29 SZURLEJ DANIEL 4 PL-11 G 7,54,34 1443.12 22.05 58- 9- 5 122.040 13.930 19.57
31 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-08 G 7,57,56 1442.23 23.57 6 < 43> 126.820 0.000 19.54
32 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-11 G 7,56,30 1437.57 24.33 2 < 33> 124.350 13.820 19.53
33 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-10 G 7,56,32 1437.02 25.10 3 < 44> 124.350 13.780 19.51
34 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 7,57,22 1436.93 25.86 6 < 37> 125.540 0.000 19.50
35 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 G 7,46,56 1436.57 26.62 52- 14- 5 110.520 13.700 19.48
36 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 G 7,46,57 1436.26 27.38 2 < 110> 110.520 13.660 19.47
37 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL0346-09 G 7,57,29 1435.02 28.14 7 < 47> 125.540 0.000 19.45
38 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-12 G 7,58,10 1434.90 28.90 50- 8- 5 126.510 13.590 19.44
39 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-12 G 7,58,21 1431.92 29.66 2 < 55> 126.510 13.550 19.42
40 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-11 G 7,56,41 1431.19 30.42 4 < 41> 124.060 13.510 19.40
41 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0417-12 7,56,46 1429.81 31.18 5 < 42> 124.060 13.470
42 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-10 G 7,56,51 1428.44 31.94 6 < 61> 124.060 0.000 19.37
43 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 7,58,53 1426.82 32.70 7 < 53> 126.820 0.000 19.36
44 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-10 G 7,57,21 1423.58 33.46 4 < 48> 124.350 13.360 19.34
45 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-06 7,57,55 1423.17 34.22 10 < 46> 125.120 0.000
46 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0395-12 7,58,00 1421.82 34.98 11 < 51> 125.120 0.000
47 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 7,58,18 1421.74 35.74 8 < 50> 125.540 0.000 19.30
48 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-10 G 7,57,28 1421.68 36.50 5 < 63> 124.350 13.210 19.28
49 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0346-11 G 8,03,24 1420.88 37.26 2 < 54> 132.710 13.170 19.27
50 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-07 G 7,58,29 1418.80 38.02 9 < 52> 125.540 0.000 19.25
51 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0356-12 7,58,12 1418.59 38.78 12 < 57> 125.120 0.000
52 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-12 7,58,31 1418.26 39.54 10 < 71> 125.540 0.000
53 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 7,59,26 1418.04 40.30 8 < 72> 126.820 0.000 19.21
54 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0356-12 G 8,03,50 1414.32 41.06 3 < 56> 132.710 12.980 19.19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
55 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 7,59,35 1412.21 41.83 3 < 139> 126.510 12.940 19.18
56 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0346-07 G 8,04,03 1411.06 42.59 4 < 84> 132.710 12.900 19.16
57 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 7,58,41 1410.86 43.35 13 < 66> 125.120 0.000 19.15
58 SZURLEJ DANIEL 4 PL-0346-10 G 7,56,34 1409.78 44.11 2 < 64> 122.040 12.820 19.13
59 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 8,00,03 1408.44 44.87 4 < 60> 126.830 12.790 19.11
60 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-12 8,00,05 1407.92 45.63 5 < 80> 126.830 12.750
61 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-10 G 7,58,09 1407.37 46.39 7 < 88> 124.060 0.000 19.08
62 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 8,04,41 1400.99 47.15 77- 36- 5 132.650 12.670
63 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 G 7,58,51 1399.55 47.91 6 < 75> 124.350 0.000 19.05
64 SZURLEJ DANIEL 4 PL-0346-10 G 7,57,13 1399.27 48.67 3 < 127> 122.040 12.600 19.04
65 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL0346-10 G 8,04,56 1397.30 49.43 2 < 67> 132.650 12.560 19.02
66 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 7,59,33 1397.21 50.19 14 < 70> 125.120 0.000 19.01
67 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-11 G 8,04,58 1396.81 50.95 3 < 68> 132.650 12.480 18.99
68 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 8,04,59 1396.56 51.71 4 < 68> 132.650 12.440 18.98
68 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-08 G 8,04,59 1396.56 51.71 5 < 76> 132.650 12.440 18.98
70 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL0346-06 7,59,36 1396.43 53.23 15 < 73> 125.120 0.000
71 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 7,59,56 1395.92 53.99 11 < 94> 125.540 0.000 18.93
72 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 8,00,53 1395.42 54.75 9 < 74> 126.820 0.000 18.92
73 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL0395-12 7,59,41 1395.13 55.51 16 < 78> 125.120 0.000
74 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 8,00,55 1394.90 56.27 10 < 101> 126.820 0.000 18.89
75 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-12 G 7,59,09 1394.84 57.03 7 < 122> 124.350 0.000 18.87
76 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 8,05,08 1394.36 57.79 6 < 79> 132.650 0.000 18.85
77 PROCYSZYN RYSZARD 4 PL-0346-11 G 7,59,42 1393.65 58.56 2 < 118> 125.010 12.100 18.84
78 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0356-12 7,59,47 1393.58 59.32 17 < 111> 125.120 0.000
79 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 8,05,12 1393.38 60.08 7 < 81> 132.650 0.000 18.81
80 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 8,01,02 1393.23 60.84 6 < 104> 126.830 0.000 18.79
81 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-11 G 8,05,15 1392.65 61.60 8 < 82> 132.650 0.000 18.78
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
82 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 8,05,18 1391.92 62.36 9 < 83> 132.650 0.000 18.76
83 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 8,05,20 1391.43 63.12 10 < 85> 132.650 0.000 18.75
84 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0356-12 G 8,05,24 1391.09 63.88 5 < 92> 132.710 11.830 18.73
85 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-07 G 8,05,22 1390.95 64.64 11 < 86> 132.650 0.000 18.72
86 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 8,05,24 1390.46 65.40 12 < 87> 132.650 0.000 18.70
87 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 8,05,25 1390.22 66.16 13 < 89> 132.650 0.000
88 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL0346-06 G 7,59,17 1389.51 66.92 8 < 108> 124.060 0.000 18.67
89 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 8,05,28 1389.49 67.68 14 < 90> 132.650 0.000 18.66
90 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 8,05,29 1389.25 68.44 15 < 91> 132.650 0.000 18.64
91 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 8,05,30 1389.01 69.20 16 < 93> 132.650 0.000 18.63
92 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0346-11 G 8,05,34 1388.66 69.96 6 < 96> 132.710 0.000 18.61
93 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 8,05,32 1388.52 70.72 17 < 95> 132.650 0.000 18.60
94 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 8,00,28 1387.69 71.48 12 < 121> 125.540 0.000 18.58
95 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 8,05,36 1387.55 72.24 18 < 98> 132.650 0.000
96 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0395-07 G 8,05,39 1387.45 73.00 7 < 185> 132.710 0.000 18.55
96 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 8,01,20 1387.45 73.00 84- 14- 5 126.720 11.370 18.55
98 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 8,05,37 1387.31 74.52 19 < 99> 132.650 0.000
99 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 8,05,41 1386.34 75.29 20 < 100> 132.650 0.000
100 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 8,05,43 1385.86 76.05 21 < 102> 132.650 0.000 18.49
101 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 8,01,41 1383.24 76.81 11 < 112> 126.820 0.000
102 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 8,05,55 1382.97 77.57 22 < 105> 132.650 0.000
103 SOCHA HERONIM 4 PL-0346-08 G 8,06,01 1381.53 78.33 2 < 106> 132.650 11.110 18.44
104 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL0346-10 G 8,01,53 1380.34 79.09 7 < 107> 126.830 0.000 18.43
105 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 8,06,06 1380.33 79.85 23 < 128> 132.650 0.000
106 SOCHA HERONIM 4 PL-0356-12 G 8,06,09 1379.62 80.61 3 < 123> 132.650 10.990 18.40
107 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 8,01,56 1379.59 81.37 8 < 109> 126.830 0.000 18.38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
108 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-12 7,59,57 1379.21 82.13 9 < 115> 124.060 0.000
109 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 8,01,59 1378.84 82.89 9 < 161> 126.830 0.000 18.35
110 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-12 G 7,50,10 1378.63 83.65 3 < 135> 110.520 10.840 18.34
111 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0356-12 8,00,52 1376.96 84.41 18 < 116> 125.120 0.000
112 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 8,02,08 1376.48 85.17 12 < 195> 126.820 0.000 18.31
113 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 8,02,11 1374.65 85.93 2 < 117> 126.720 10.730 18.29
114 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 G 7,58,32 1373.27 86.69 77- 20- 5 121.580 10.690 18.27
115 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-10 G 8,00,26 1371.84 87.45 10 < 136> 124.060 0.000 18.26
116 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 8,01,15 1371.18 88.21 19 < 124> 125.120 0.000 18.24
117 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 8,02,26 1370.94 88.97 3 < 120> 126.720 10.570 18.23
118 PROCYSZYN RYSZARD 4 PL-0356-12 8,01,13 1370.47 89.73 3 < 129> 125.010 10.530
119 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 7,58,43 1370.43 90.49 2 < 130> 121.580 10.500 18.20
120 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 G 8,02,31 1369.70 91.25 4 < 125> 126.720 10.460 18.18
121 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 8,01,43 1368.78 92.02 13 < 193> 125.540 0.000 18.17
122 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-10 G 8,00,52 1368.49 92.78 8 < 133> 124.350 0.000 18.15
123 SOCHA HERONIM 4 PL-0356-12 G 8,07,06 1366.12 93.54 4 < 156> 132.650 10.340 18.14
124 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-06 8,01,36 1365.94 94.30 20 < 154> 125.120 0.000
125 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 8,02,47 1365.76 95.06 5 < 126> 126.720 10.270
126 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 8,02,51 1364.78 95.82 6 < 176> 126.720 0.000
127 SZURLEJ DANIEL 4 PL-0346-10 G 7,59,28 1364.08 96.58 4 < 131> 122.040 10.190 18.08
128 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-11 G 8,07,17 1363.54 97.34 24 < 132> 132.650 0.000 18.06
129 PROCYSZYN RYSZARD 4 PL0356-12 8,01,41 1363.50 98.10 4 < 152> 125.010 10.110
130 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL0346-09 G 7,59,11 1363.26 98.86 3 < 137> 121.580 10.080 18.03
131 SZURLEJ DANIEL 4 PL-0356-12 G 7,59,32 1363.07 99.62 5 < 247> 122.040 10.040 18.02
132 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 8,07,24 1361.91 100.38 25 < 142> 132.650 0.000
133 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-12 G 8,01,21 1361.25 101.14 9 < 134> 124.350 0.000 17.98
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
134 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-12 G 8,01,26 1360.01 101.90 10 < 141> 124.350 0.000 17.97
135 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 G 7,51,18 1359.41 102.66 4 < 138> 110.520 9.890 17.95
136 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-10 G 8,01,20 1358.32 103.42 11 < 147> 124.060 0.000 17.94
137 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 7,59,35 1357.17 104.18 4 < 144> 121.580 9.810 17.92
138 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 G 7,51,27 1356.91 104.94 5 < 140> 110.520 9.770 17.91
139 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-12 8,03,15 1356.68 105.70 4 < 143> 126.510 9.730
140 BUDREWICZ KAROL 4 PL0219-12 7,51,31 1355.80 106.46 6 < 149> 110.520 0.000
141 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-11 G 8,01,47 1354.82 107.22 11 < 148> 124.350 0.000 17.86
142 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-07 G 8,07,56 1354.49 107.98 26 < 150> 132.650 0.000 17.85
143 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0316-07 G 8,03,32 1352.57 108.75 5 < 145> 126.510 9.580 17.83
144 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 G 7,59,55 1352.14 109.51 5 < 146> 121.580 9.540 17.82
145 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-10 G 8,03,34 1352.08 110.27 6 < 170> 126.510 0.000 17.80
146 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 7,59,56 1351.89 111.03 6 < 153> 121.580 0.000 17.79
147 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-09 G 8,01,47 1351.66 111.79 12 < 151> 124.060 0.000 17.77
148 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-08 8,02,06 1350.16 112.55 12 < 190> 124.350 0.000
149 BUDREWICZ KAROL 4 PL0346-09 7,51,54 1349.45 113.31 7 < 188> 110.520 0.000
150 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-11 G 8,08,20 1348.98 114.07 27 < 180> 132.650 0.000 17.73
151 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-10 G 8,01,58 1348.97 114.83 13 < 175> 124.060 0.000 17.71
152 PROCYSZYN RYSZARD 4 PL-0346-11 G 8,02,41 1348.79 115.59 5 < 166> 125.010 9.240 17.69
153 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 8,00,13 1347.64 116.35 7 < 172> 121.580 0.000 17.68
154 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL0206-10 G 8,02,55 1346.58 117.11 21 < 155> 125.120 0.000 17.66
155 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 8,02,57 1346.10 117.87 22 < 157> 125.120 0.000 17.65
156 SOCHA HERONIM 4 PL0346-09 G 8,08,35 1345.56 118.63 5 132.650 9.080 17.63
157 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 8,03,16 1341.53 119.39 23 < 160> 125.120 0.000 17.62
158 ŚLEBODA & GUSTAW 4 PL-0346-08 G 8,07,08 1341.15 120.15 26- 2- 2 130.270 9.010 17.60
159 ŚLEBODA & GUSTAW 4 PL0346-09 G 8,07,09 1340.92 120.91 2 130.270 8.970 17.59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
160 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 8,03,20 1340.57 121.67 24 < 192> 125.120 0.000 17.57
161 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-12 8,04,52 1336.93 122.43 10 < 174> 126.830 0.000
162 MARCINIAK ŁUKASZ 4 PL-0346-11 G 8,11,43 1336.56 123.19 45- 3- 3 135.950 8.850 17.54
163 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0190-08 G 8,02,50 1334.97 123.95 47- 4- 4 123.930 8.820 17.53
164 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-051-10 G 8,02,52 1334.49 124.71 2 < 191> 123.930 8.780 17.51
165 MARCINIAK ŁUKASZ 4 PL0346-02 G 8,11,53 1334.37 125.48 2 < 168> 135.950 8.740 17.50
166 PROCYSZYN RYSZARD 4 PL-047-09 G 8,03,42 1334.15 126.24 6 < 227> 125.010 0.000 17.48
167 RAUBE JAN 4 PL0346-08 G 8,01,55 1333.60 127.00 51- 3- 3 122.580 8.660 17.47
168 MARCINIAK ŁUKASZ 4 PL-085-10 G 8,12,02 1332.41 127.76 3 135.950 8.630 17.45
169 RAUBE JAN 4 PL-0367-07 G 8,02,03 1331.67 128.52 2 < 198> 122.580 8.590 17.44
170 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-11 G 8,05,07 1330.05 129.28 7 < 171> 126.510 0.000 17.42
171 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-12 G 8,05,08 1329.82 130.04 8 126.510 0.000 17.40
172 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 8,01,27 1329.47 130.80 8 < 173> 121.580 0.000 17.39
173 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 8,01,34 1327.78 131.56 9 < 196> 121.580 0.000 17.37
174 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 8,05,32 1327.60 132.32 11 < 177> 126.830 0.000 17.36
175 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-11 G 8,03,28 1327.32 133.08 14 < 178> 124.060 0.000 17.34
176 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 8,05,29 1327.14 133.84 7 < 184> 126.720 0.000 17.33
177 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-12 8,05,38 1326.21 134.60 12 < 209> 126.830 0.000
178 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-11 G 8,03,35 1325.66 135.36 15 < 217> 124.060 0.000 17.30
179 DŁUGOSZ ADAM 4 PL0145-11 G 8,06,21 1325.38 136.12 11- 1- 1 127.700 8.210 17.28
180 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 8,10,08 1324.73 136.88 28 < 181> 132.650 0.000
181 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 8,10,10 1324.29 137.64 29 < 182> 132.650 0.000 17.25
182 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 8,10,13 1323.63 138.40 30 < 183> 132.650 0.000
183 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-08 G 8,10,18 1322.53 139.16 31 < 224> 132.650 0.000 17.22
184 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 8,05,52 1321.84 139.92 8 < 187> 126.720 0.000
185 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0356-12 G 8,10,26 1321.37 140.68 8 < 218> 132.710 0.000 17.19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
186 KASOWSKA KATARZYNA 4 PL0350-10 G 8,00,35 1319.89 141.44 18- 2- 2 119.560 7.940 17.18
187 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 8,06,02 1319.54 142.21 9 < 189> 126.720 0.000 17.16
188 BUDREWICZ KAROL 4 PL0219-12 7,53,47 1319.12 142.97 8 < 242> 110.520 0.000
189 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 8,06,10 1317.71 143.73 10 < 216> 126.720 0.000 17.13
190 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-12 G 8,04,27 1316.57 144.49 13 < 225> 124.350 0.000 17.11
191 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0346-10 G 8,04,08 1316.54 145.25 3 < 208> 123.930 7.750 17.10
192 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0356-12 8,05,15 1313.60 146.01 25 < 194> 125.120 0.000
193 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 8,05,37 1312.95 146.77 14 < 197> 125.540 0.000 17.07
194 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0395-12 8,05,20 1312.45 147.53 26 < 214> 125.120 0.000
195 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 8,06,40 1311.93 148.29 13 < 199> 126.820 0.000 17.04
196 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 8,02,42 1311.54 149.05 10 < 204> 121.580 0.000 17.02
197 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 8,05,45 1311.12 149.81 15 < 200> 125.540 0.000 17.01
198 RAUBE JAN 4 PL-0346-09 8,03,32 1310.55 150.57 3 122.580 7.480
199 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 8,06,47 1310.35 151.33 14 < 202> 126.820 0.000 16.98
200 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 8,05,49 1310.21 152.09 16 < 201> 125.540 0.000 16.96
201 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0219-12 8,05,50 1309.98 152.85 17 < 222> 125.540 0.000
202 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 8,06,52 1309.22 153.61 15 < 215> 126.820 0.000 16.93
203 PRZYTOCKI STANISŁAW 4 PL-0346-11 G 8,03,21 1309.16 154.37 23- 1- 1 122.210 7.290 16.92
204 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 8,02,55 1308.48 155.13 11 < 205> 121.580 0.000 16.90
205 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 8,02,57 1308.02 155.89 12 < 206> 121.580 0.000 16.89
206 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL0346-09 G 8,02,59 1307.55 156.65 13 < 207> 121.580 0.000 16.87
207 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 8,03,01 1307.08 157.41 14 < 210> 121.580 0.000 16.85
208 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0346-11 G 8,04,49 1307.05 158.17 4 123.930 7.100 16.84
209 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 8,07,06 1306.18 158.94 13 < 212> 126.830 0.000 16.82
210 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 8,03,06 1305.91 159.70 15 < 211> 121.580 0.000
211 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 8,03,10 1304.97 160.46 16 < 221> 121.580 0.000 16.79
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
212 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-12 8,07,14 1304.39 161.22 14 < 213> 126.830 0.000
213 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-08 G 8,07,19 1303.27 161.98 15 < 223> 126.830 0.000 16.76
214 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0356-12 8,06,02 1302.88 162.74 27 < 233> 125.120 0.000
215 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL0346-10 G 8,07,22 1302.50 163.50 16 < 258> 126.820 0.000 16.73
216 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 8,07,19 1302.14 164.26 11 < 236> 126.720 0.000
217 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-11 G 8,05,20 1301.33 165.02 16 < 219> 124.060 0.000 16.70
218 KOZŁOWSKI JAN 4 PL0346-09 G 8,12,01 1300.87 165.78 9 < 237> 132.710 0.000 16.69
219 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-10 G 8,05,25 1300.19 166.54 17 < 220> 124.060 0.000 16.67
220 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-12 G 8,05,27 1299.74 167.30 18 124.060 0.000 16.66
221 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 8,03,34 1299.39 168.06 17 < 230> 121.580 0.000 16.64
222 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 8,06,42 1298.24 168.82 18 < 226> 125.540 0.000 16.63
223 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 8,07,48 1296.83 169.58 16 < 228> 126.830 0.000 16.61
224 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 8,12,22 1295.83 170.34 32 < 239> 132.650 0.000 16.60
225 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 G 8,06,04 1294.41 171.10 14 124.350 0.000 16.58
226 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0219-12 8,07,05 1293.12 171.86 19 < 229> 125.540 0.000
227 PROCYSZYN RYSZARD 4 PL-0346-11 G 8,06,46 1291.87 172.62 7 125.010 0.000 16.55
228 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-11 G 8,08,13 1291.33 173.38 17 < 245> 126.830 0.000 16.53
229 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 8,07,15 1290.90 174.14 20 < 240> 125.540 0.000 16.52
230 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 G 8,04,12 1290.66 174.90 18 < 232> 121.580 0.000 16.50
231 KASOWSKA KATARZYNA 4 PL-0395-12 G 8,02,52 1287.44 175.67 2 119.560 6.220 16.49
232 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 8,04,32 1286.11 176.43 19 < 255> 121.580 0.000 16.47
233 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-05 8,07,33 1282.62 177.19 28 < 234> 125.120 0.000
234 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-07 G 8,07,36 1281.97 177.95 29 < 235> 125.120 0.000 16.44
235 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0356-12 8,07,38 1281.53 178.71 30 < 238> 125.120 0.000
236 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 8,08,53 1281.51 179.47 12 < 248> 126.720 0.000
237 KOZŁOWSKI JAN 4 PL0346-09 G 8,13,36 1280.99 180.23 10 < 257> 132.710 0.000 16.40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
238 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-11 G 8,07,44 1280.22 180.99 31 < 249> 125.120 0.000 16.38
239 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 8,13,42 1279.17 181.75 33 < 241> 132.650 0.000 16.37
240 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-07 G 8,08,09 1279.06 182.51 21 125.540 0.000 16.35
241 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 8,13,46 1278.35 183.27 34 < 260> 132.650 0.000 16.34
242 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 G 7,56,32 1277.20 184.03 9 < 243> 110.520 0.000 16.32
243 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 G 7,56,34 1276.70 184.79 10 < 244> 110.520 0.000 16.31
244 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 7,56,37 1275.97 185.55 11 < 246> 110.520 0.000
245 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 8,09,27 1275.31 186.31 18 < 254> 126.830 0.000 16.27
246 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 G 7,56,41 1274.99 187.07 12 < 253> 110.520 0.000 16.26
247 SZURLEJ DANIEL 4 PL-0356-12 G 8,05,45 1274.57 187.83 6 < 250> 122.040 0.000 16.24
248 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-10 G 8,09,29 1273.78 188.59 13 < 263> 126.720 0.000 16.23
249 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-07 8,08,15 1273.49 189.35 32 < 261> 125.120 0.000
250 SZURLEJ DANIEL 4 PL-11 G 8,05,53 1272.80 190.11 7 < 251> 122.040 0.000 16.20
251 SZURLEJ DANIEL 4 PL-11 G 8,05,54 1272.58 190.87 8 < 252> 122.040 0.000 16.18
252 SZURLEJ DANIEL 4 PL-0346-10 G 8,05,56 1272.13 191.63 9 122.040 0.000 16.17
253 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-12 G 7,56,55 1271.56 192.40 13 < 256> 110.520 0.000 16.15
254 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-08 G 8,09,45 1271.48 193.16 19 < 259> 126.830 0.000 16.14
255 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 8,05,40 1270.87 193.92 20 121.580 0.000
256 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 G 7,57,02 1269.86 194.68 14 110.520 0.000 16.11
257 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0356-12 G 8,14,38 1268.33 195.44 11 132.710 0.000 16.09
258 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 8,10,00 1268.20 196.20 17 126.820 0.000 16.08
259 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 8,10,02 1267.88 196.96 20 126.830 0.000 16.06
260 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 8,14,38 1267.76 197.72 35 < 262> 132.650 0.000 16.05
261 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 8,08,55 1264.90 198.48 33 125.120 0.000 16.03
262 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 8,14,55 1264.34 199.24 36 132.650 0.000
263 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-08 G 8,10,17 1263.62 200.00 14 126.720 0.000 16.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
264 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 8,06,43 1257.07 0.00 21 121.580 0.000
265 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0395-08 8,09,34 1256.65 0.00 34 125.120 0.000
266 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL0206-10 G 8,09,36 1256.23 0.00 35 125.120 0.000
267 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0356-12 8,09,36 1256.23 0.00 36 125.120 0.000
268 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 8,09,42 1254.97 0.00 37 125.120 0.000
269 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 8,06,53 1254.91 0.00 22 121.580 0.000
270 KASOWSKA KATARZYNA 4 PL-0359-09 G 8,05,17 1254.78 0.00 3 119.560 0.000
271 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0356-12 8,09,48 1253.71 0.00 38 125.120 0.000
272 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 8,09,49 1253.50 0.00 39 125.120 0.000
273 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 8,09,58 1251.62 0.00 40 125.120 0.000

D O B R Y L O T !
------------------


Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 3, z dnia 12.05.13 SŁUBICE
Calosc [2]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 BUDREWICZ KAROL 4 47 5 18 98.07
2 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 70 5 20 96.86
3 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 56 5 19 93.30
4 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 59 5 16 92.97
5 MYRDZIO STANISŁAW 4 72 5 21 92.51
6 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 81 5 26 91.92
7 BARANOWSKI ARDELI 4 57 5 10 91.08
8 DOMINIAK ANDRZEJ 4 69 5 14 90.31
9 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 46 5 13 90.09
10 MYRDZIO JERZY 4 83 5 18 87.87
11 ŚLEBODA & GUSTAW 4 28 5 5 79.04
12 POSTOŁ MIROSŁAW 4 39 5 9 77.29
13 KOZŁOWSKI JAN 4 43 5 8 76.95
14 RAUBE JAN 4 54 5 6 74.73
15 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 86 5 9 72.93
16 SZURLEJ DANIEL 4 57 5 5 69.12
17 SOCHA HERONIM 4 26 5 5 68.58
18 MARCINIAK ŁUKASZ 4 46 5 5 65.81
19 KASOWSKA KATARZYNA 4 21 4 4 64.56
20 DRĄG JACEK 4 16 3 3 46.91
21 PRZYTOCKI STANISŁAW 4 22 1 1 19.37
22 PROCYSZYN RYSZARD 4 35 1 1 18.79
23 BAGIŃSKI JAN 4 12 1 1 12.47
24 SZEWCZYK MARCIN 4 20 1 1 11.76
25 RATAJ WIESŁAW 4 19 1 1 10.50
26 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 25 1 1 10.21
27 DŁUGOSZ ADAM 4 8 0 0 0.00


Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 3, z dnia 12.05.13 SŁUBICE
Typowane [1]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 56 3 19 48.92
2 KOZŁOWSKI JAN 4 43 3 8 46.41
3 ŚLEBODA & GUSTAW 4 28 3 5 44.27
4 SOCHA HERONIM 4 26 3 5 41.38
5 BUDREWICZ KAROL 4 47 2 18 36.98
6 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 46 2 13 33.68
7 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 59 2 16 25.94
8 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 70 2 20 24.26
9 SZURLEJ DANIEL 4 57 1 5 18.62
10 MYRDZIO STANISŁAW 4 72 1 21 15.73
11 POSTOŁ MIROSŁAW 4 39 1 9 14.44
12 BARANOWSKI ARDELI 4 57 1 10 13.35
13 KASOWSKA KATARZYNA 4 21 1 4 13.26
14 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 81 1 26 12.72
15 BAGIŃSKI JAN 4 12 1 1 12.47
16 MARCINIAK ŁUKASZ 4 46 1 5 11.92
17 SZEWCZYK MARCIN 4 20 1 1 11.76
18 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 86 1 9 11.34
19 RATAJ WIESŁAW 4 19 1 1 10.50
20 DOMINIAK ANDRZEJ 4 69 0 14 0.00
21 DRĄG JACEK 4 16 0 3 0.00
22 PRZYTOCKI STANISŁAW 4 22 0 1 0.00
23 DŁUGOSZ ADAM 4 8 0 0 0.00
24 MYRDZIO JERZY 4 83 0 18 0.00
25 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 25 0 1 0.00
26 PROCYSZYN RYSZARD 4 35 0 1 0.00
27 RAUBE JAN 4 54 0 6 0.00

Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.

LISTA KONKURSOWA NR 3
------------------------
z lotu ESŁUBICEF z dnia 12.05.13
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:20:38.0 N 14:36:55.0 E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 7,30,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 169.270 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 27
4.Ilość wysłanych gołębi................: 1197
5.Ilość konkursów.......................: 240
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1303.39
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 920.91
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,28,41
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,39,50
10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 11 min. 9 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :
w miejscu przylotu:
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 5 konkursów
Punkty stałe 20.0- gradacja
ECalosc [2]F


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 4 | Winsko | 27 | 1197 | 240 |20.05|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 27 | 1197 | 240 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:
Jan Benedykt
606423015 713894265
---------------- ------------------
Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
- 1 -

Lista konkursowa nr 3.
z lotu SŁUBICE, w dniu 12.05.13
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | A |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 BUDREWICZ KAROL 4 PL0219-10 G 9,28,41 1303.39 0.84 47- 18- 5 154.690 20.000 20.00
2 KOZŁOWSKI JAN 4 PL0346-09 G 9,51,10 1252.63 1.67 43- 8- 5 176.830 19.960 19.98
3 ŚLEBODA & GUSTAW 4 PL0346-09 G 9,53,19 1219.82 2.51 28- 5- 5 174.820 19.920 19.97
4 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-12 9,48,05 1218.90 3.34 57- 10- 5 168.310 19.870
5 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 9,50,05 1217.78 4.18 46- 13- 5 170.590 19.830 19.93
6 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 G 9,46,26 1215.69 5.01 56- 19- 5 165.860 19.790 19.92
7 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 9,49,22 1214.14 5.85 70- 20- 5 169.210 19.750 19.90
8 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL0346-09 G 9,47,02 1210.36 6.68 2 < 48> 165.860 19.710 19.88
9 ŚLEBODA & GUSTAW 4 PL-0346-10 G 9,55,09 1204.41 7.52 2 < 118> 174.820 19.670 19.87
10 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 G 9,39,11 1197.45 8.35 2 < 11> 154.690 19.620 19.85
11 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-12 G 9,39,24 1195.44 9.19 3 < 14> 154.690 19.580 19.83
12 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0134-12 9,52,20 1188.83 10.03 2 < 13> 169.210 19.540
13 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 9,54,03 1174.66 10.86 3 < 17> 169.210 19.500 19.80
14 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-12 G 9,41,58 1172.19 11.70 4 < 15> 154.690 19.460 19.78
15 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-12 G 9,42,00 1171.89 12.53 5 < 22> 154.690 19.410 19.77
16 PRZYTOCKI STANISŁAW 4 PL-0356-12 G 9,52,28 1168.34 13.37 22- 1- 1 166.450 19.370 19.75
17 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 9,54,51 1168.17 14.20 4 < 31> 169.210 19.330 19.73
18 RAUBE JAN 4 PL-0346-11 G 9,53,44 1164.03 15.04 54- 6- 5 167.310 19.290 19.72
19 MARCINIAK ŁUKASZ 4 PL-0346-11 G 10,05,31 1159.68 15.87 46- 5- 5 180.350 19.250 19.70
20 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 9,58,41 1147.34 16.71 69- 14- 5 170.590 19.210 19.68
21 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 10,04,08 1146.61 17.54 81- 26- 5 176.730 19.160
22 BUDREWICZ KAROL 4 PL0219-10 G 9,44,56 1146.42 18.38 6 < 29> 154.690 0.000 19.65
23 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 9,59,51 1142.01 19.21 83- 18- 5 171.130 19.080
24 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-11 G 10,00,51 1132.98 20.05 59- 16- 5 170.910 19.040 19.62
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-07 G 10,00,13 1130.90 20.89 72- 21- 5 169.880 19.000 19.60
26 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-12 G 10,00,19 1130.15 21.72 2 < 32> 169.880 18.950 19.58
27 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 10,01,50 1125.64 22.56 2 < 28> 170.910 18.910 19.56
28 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-10 G 10,01,57 1124.78 23.39 3 < 35> 170.910 18.870 19.55
29 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-12 9,47,55 1121.62 24.23 7 < 64> 154.690 0.000
30 PROCYSZYN RYSZARD 4 PL-0346-10 G 10,00,54 1121.21 25.06 35- 1- 1 169.190 18.790 19.51
31 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 10,01,01 1120.47 25.90 5 < 66> 169.210 18.740 19.50
32 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 10,01,49 1118.98 26.73 3 < 47> 169.880 18.700 19.48
33 RAUBE JAN 4 PL0346-10 G 9,59,34 1118.63 27.57 2 < 149> 167.310 18.660 19.46
34 SZURLEJ DANIEL 4 PL-0346-11 G 9,59,00 1116.91 28.40 57- 5- 5 166.420 18.620 19.45
35 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 10,03,17 1114.99 29.24 4 < 59> 170.910 18.580 19.43
36 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL0350-11 10,01,16 1111.68 30.08 86- 9- 5 168.160 18.540
37 KASOWSKA KATARZYNA 4 PL-0395-12 G 9,57,48 1111.64 30.91 21- 4- 4 164.300 18.490 19.40
38 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-08 G 10,09,12 1110.11 31.75 2 < 40> 176.730 18.450 19.38
39 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-08 G 10,03,42 1109.89 32.58 2 < 45> 170.590 18.410 19.36
40 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 10,09,15 1109.77 33.42 3 < 44> 176.730 18.370 19.35
41 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-11 G 10,01,48 1108.76 34.25 2 < 42> 168.310 18.330 19.33
42 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-12 10,02,17 1105.24 35.09 3 < 49> 168.310 18.280
43 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 10,05,23 1101.34 35.92 2 < 46> 171.130 18.240 19.30
44 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-08 G 10,10,57 1098.04 36.76 4 < 55> 176.730 18.200 19.28
45 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL0346-10 G 10,05,29 1097.16 37.59 3 < 63> 170.590 18.160 19.26
46 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-10 G 10,06,13 1095.47 38.43 3 < 62> 171.130 18.120 19.25
47 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 10,05,23 1093.30 39.26 4 < 54> 169.880 18.080 19.23
48 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 10,02,06 1090.47 40.10 3 < 50> 165.860 18.030 19.21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-10 G 10,04,22 1090.33 40.94 4 < 82> 168.310 17.990 19.20
50 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 10,02,08 1090.23 41.77 4 < 53> 165.860 17.950 19.18
51 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 10,06,36 1089.34 42.61 2 < 52> 170.590 17.910 19.16
52 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 10,06,42 1088.64 43.44 3 < 56> 170.590 17.870 19.15
53 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 10,02,26 1088.08 44.28 5 < 83> 165.860 17.820 19.13
54 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-12 10,06,16 1087.12 45.11 5 < 65> 169.880 17.780
55 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-11 G 10,13,17 1082.35 45.95 5 < 73> 176.730 17.740 19.10
56 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 10,07,38 1082.20 46.78 4 < 58> 170.590 17.700 19.08
57 KASOWSKA KATARZYNA 4 PL0395-10 G 10,01,55 1081.51 47.62 2 < 117> 164.300 17.660 19.06
58 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 10,07,57 1080.03 48.45 5 < 70> 170.590 17.620 19.05
59 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-12 G 10,08,40 1077.16 49.29 5 < 60> 170.910 17.570 19.03
60 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-12 10,08,46 1076.49 50.13 6 < 61> 170.910 0.000
61 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-12 G 10,08,49 1076.15 50.96 7 < 108> 170.910 0.000 19.00
62 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 10,09,17 1074.38 51.80 4 < 121> 171.130 17.450
63 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-11 G 10,09,04 1072.44 52.63 4 < 90> 170.590 17.410 18.96
64 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 G 9,54,18 1072.00 53.47 8 < 68> 154.690 0.000 18.95
65 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 10,08,32 1071.57 54.30 6 < 81> 169.880 0.000 18.93
66 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-10 G 10,07,59 1071.06 55.14 6 < 74> 169.210 0.000 18.91
67 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 G 10,07,51 1067.91 55.97 39- 9- 5 168.570 17.240 18.90
68 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-12 G 9,54,58 1067.07 56.81 9 < 69> 154.690 0.000 18.88
69 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 G 9,54,59 1066.95 57.64 10 < 89> 154.690 0.000 18.86
70 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-08 G 10,10,11 1064.97 58.48 6 < 72> 170.590 0.000 18.85
71 DRĄG JACEK 4 PL-0356-12 G 10,00,54 1063.22 59.31 16- 3- 3 160.440 17.070 18.83
72 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 10,10,33 1062.54 60.15 7 < 126> 170.590 0.000 18.81
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
73 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 10,16,32 1061.23 60.99 6 < 75> 176.730 0.000
74 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0356-12 10,09,27 1061.21 61.82 7 < 92> 169.210 0.000
75 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 10,16,36 1060.80 62.66 7 < 76> 176.730 0.000 18.76
76 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-08 G 10,16,38 1060.59 63.49 8 < 78> 176.730 0.000 18.74
77 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-11 G 10,09,15 1058.52 64.33 2 < 120> 168.570 16.820 18.73
78 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-11 G 10,17,06 1057.63 65.16 9 < 79> 176.730 0.000 18.71
79 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 10,17,09 1057.31 66.00 10 < 80> 176.730 0.000 18.69
80 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 10,17,12 1057.00 66.83 11 < 85> 176.730 0.000
81 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-12 10,10,52 1056.03 67.67 7 < 103> 169.880 0.000
82 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-09 G 10,09,23 1056.01 68.50 5 < 122> 168.310 16.610 18.64
83 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 10,07,06 1055.76 69.34 6 < 86> 165.860 0.000 18.63
84 SOCHA HERONIM 4 PL0346-09 G 10,17,28 1055.67 70.18 26- 5- 5 176.790 16.530 18.61
85 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 10,17,59 1052.07 71.01 12 < 87> 176.730 0.000 18.59
86 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 10,07,40 1051.97 71.85 7 < 95> 165.860 0.000 18.58
87 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-11 G 10,18,02 1051.76 72.68 13 < 88> 176.730 0.000 18.56
88 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 10,18,33 1048.53 73.52 14 < 94> 176.730 0.000
89 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0346-08 9,57,34 1048.27 74.35 11 < 102> 154.690 0.000
90 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 10,12,52 1047.42 75.19 5 < 98> 170.590 16.280 18.51
91 SOCHA HERONIM 4 PL-0346-07 G 10,18,53 1046.82 76.02 2 < 128> 176.790 16.230 18.49
92 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-07 G 10,12,19 1042.47 76.86 8 < 93> 169.210 0.000 18.48
93 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-10 G 10,12,26 1041.72 77.69 9 < 97> 169.210 0.000 18.46
94 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 10,19,51 1040.51 78.53 15 < 96> 176.730 0.000 18.44
95 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 G 10,09,28 1040.09 79.37 8 < 99> 165.860 0.000 18.43
96 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 10,20,00 1039.59 80.20 16 < 107> 176.730 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
97 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-07 10,13,15 1036.51 81.04 10 < 104> 169.210 0.000
98 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-11 G 10,14,45 1035.45 81.87 6 < 111> 170.590 0.000 18.38
99 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 G 10,10,15 1035.01 82.71 9 < 100> 165.860 0.000 18.36
100 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 10,10,18 1034.69 83.54 10 < 101> 165.860 0.000 18.34
101 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 10,10,26 1033.83 84.38 11 < 115> 165.860 0.000 18.33
102 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 G 10,00,05 1030.69 85.21 12 < 113> 154.690 0.000 18.31
103 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-12 G 10,14,57 1029.89 86.05 8 < 105> 169.880 0.000 18.29
104 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-10 G 10,14,19 1029.78 86.88 11 < 130> 169.210 0.000 18.28
105 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0219-12 10,15,01 1029.47 87.72 9 < 125> 169.880 0.000
106 DRĄG JACEK 4 PL-0356-05 G 10,06,02 1028.24 88.55 2 < 139> 160.440 15.610 18.24
107 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 10,22,10 1026.51 89.39 17 < 153> 176.730 0.000 18.23
108 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 10,16,33 1026.18 90.23 8 < 109> 170.910 0.000 18.21
109 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 10,16,48 1024.64 91.06 9 < 116> 170.910 0.000 18.19
110 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0356-12 10,14,14 1023.91 91.90 2 < 152> 168.160 15.440
111 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-08 G 10,16,39 1023.64 92.73 7 < 119> 170.590 0.000 18.16
112 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0346-11 G 10,22,49 1023.22 93.57 2 < 138> 176.830 15.360 18.14
113 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 G 10,01,15 1022.74 94.40 13 < 114> 154.690 0.000 18.13
114 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 10,01,17 1022.52 95.24 14 < 133> 154.690 0.000
115 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 G 10,12,24 1021.31 96.07 12 < 123> 165.860 0.000 18.09
116 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-12 G 10,17,26 1020.77 96.91 10 < 129> 170.910 0.000 18.08
117 KASOWSKA KATARZYNA 4 PL-0218-11 G 10,11,04 1020.07 97.74 3 < 162> 164.300 15.150 18.06
118 ŚLEBODA & GUSTAW 4 PL-0356-12 G 10,21,53 1017.09 98.58 3 < 136> 174.820 15.100 18.04
119 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 10,17,45 1016.93 99.42 8 < 127> 170.590 0.000 18.03
120 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-11 G 10,15,56 1015.89 100.25 3 < 134> 168.570 15.020 18.01
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
121 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 10,18,32 1015.41 101.09 5 < 124> 171.130 14.980 17.99
122 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-09 G 10,16,09 1013.00 101.92 6 < 132> 168.310 0.000 17.97
123 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 10,13,58 1011.55 102.76 13 < 140> 165.860 0.000 17.96
124 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 10,19,12 1011.41 103.59 6 < 141> 171.130 0.000
125 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 10,18,03 1010.89 104.43 10 < 135> 169.880 0.000 17.92
126 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-11 G 10,18,47 1010.70 105.26 8 < 146> 170.590 0.000 17.91
127 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 10,18,54 1010.01 106.10 9 < 148> 170.590 0.000 17.89
128 SOCHA HERONIM 4 PL-0346-07 G 10,25,16 1008.69 106.93 3 < 224> 176.790 14.690 17.87
129 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-12 10,19,28 1008.52 107.77 11 < 163> 170.910 0.000
130 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 10,17,55 1007.70 108.60 12 < 131> 169.210 0.000 17.84
131 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 10,17,57 1007.50 109.44 13 < 137> 169.210 0.000 17.82
132 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-12 10,17,08 1007.04 110.28 7 < 147> 168.310 0.000
133 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 G 10,03,44 1006.22 111.11 15 < 142> 154.690 0.000 17.79
134 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-10 G 10,17,49 1004.49 111.95 4 < 150> 168.570 14.440 17.77
135 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 10,19,23 1002.93 112.78 11 < 155> 169.880 0.000 17.76
136 ŚLEBODA & GUSTAW 4 PL-11 G 10,24,19 1002.89 113.62 4 < 240> 174.820 14.350 17.74
137 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-07 10,18,44 1002.83 114.45 14 < 170> 169.210 0.000
138 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0346-11 G 10,26,21 1002.72 115.29 3 < 145> 176.830 14.270 17.71
139 DRĄG JACEK 4 PL0356-11 G 10,10,04 1002.33 116.12 3 160.440 14.230 17.69
140 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 10,15,31 1002.07 116.96 14 < 154> 165.860 0.000
141 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-08 G 10,21,20 998.81 117.79 7 < 143> 171.130 0.000 17.66
142 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-12 10,04,56 998.43 118.63 16 < 203> 154.690 0.000
143 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 10,21,25 998.33 119.47 8 < 151> 171.130 0.000
144 MARCINIAK ŁUKASZ 4 PL-0346-11 G 10,30,42 998.06 120.30 2 < 194> 180.350 14.020 17.61
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
145 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0356-12 G 10,27,22 996.97 121.14 4 < 159> 176.830 13.970 17.59
146 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 10,21,46 993.15 121.97 9 < 185> 170.590 0.000 17.57
147 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-10 G 10,19,49 991.13 122.81 8 < 160> 168.310 0.000 17.56
148 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 10,22,11 990.75 123.64 10 < 166> 170.590 0.000 17.54
149 RAUBE JAN 4 PL-11 G 10,18,57 990.29 124.48 3 < 202> 167.310 13.810 17.52
150 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-12 G 10,20,16 990.04 125.31 5 < 192> 168.570 13.770 17.51
151 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 10,23,14 987.86 126.15 9 < 156> 171.130 0.000 17.49
152 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-11 G 10,20,25 986.76 126.98 3 < 176> 168.160 13.680 17.47
153 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 10,29,08 986.58 127.82 18 < 171> 176.730 0.000
154 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 10,18,20 985.31 128.65 15 < 158> 165.860 0.000 17.44
155 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-12 10,22,25 985.29 129.49 12 < 157> 169.880 0.000
156 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 10,23,42 985.20 130.33 10 < 165> 171.130 0.000
157 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-12 10,22,31 984.72 131.16 13 < 209> 169.880 0.000
158 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 10,18,30 984.33 132.00 16 < 161> 165.860 0.000 17.37
159 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0346-07 G 10,29,41 984.12 132.83 5 < 188> 176.830 13.390 17.36
160 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-10 G 10,21,02 984.08 133.67 9 < 236> 168.310 0.000 17.34
161 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 10,18,33 984.04 134.50 17 < 173> 165.860 0.000 17.32
162 KASOWSKA KATARZYNA 4 PL-0359-09 G 10,17,03 983.54 135.34 4 164.300 13.260 17.31
163 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-12 10,24,14 980.93 136.17 12 < 164> 170.910 0.000
164 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 10,24,20 980.36 137.01 13 < 174> 170.910 0.000 17.27
165 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 10,24,41 979.66 137.84 11 < 167> 171.130 0.000
166 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-11 G 10,24,09 979.56 138.68 11 < 199> 170.590 0.000 17.24
167 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 10,25,16 976.40 139.52 12 < 186> 171.130 0.000
168 SZURLEJ DANIEL 4 PL-0346-10 G 10,20,49 974.26 140.35 2 < 169> 166.420 13.010 17.21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
169 SZURLEJ DANIEL 4 PL-11 10,20,50 974.17 141.19 3 < 184> 166.420 12.970
170 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-06 G 10,23,55 972.94 142.02 15 < 180> 169.210 0.000 17.17
171 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL0346-10 G 10,31,41 972.74 142.86 19 < 172> 176.730 0.000 17.15
172 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 10,31,47 972.20 143.69 20 < 175> 176.730 0.000 17.14
173 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 10,20,38 972.03 144.53 18 < 206> 165.860 0.000 17.12
174 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-12 G 10,25,54 971.63 145.36 14 < 182> 170.910 0.000 17.10
175 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 10,31,54 971.58 146.20 21 < 177> 176.730 0.000 17.09
176 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0346-10 10,23,12 970.90 147.03 4 < 178> 168.160 12.680
177 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 10,32,06 970.51 147.87 22 < 191> 176.730 0.000 17.05
178 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-11 G 10,23,23 969.87 148.71 5 < 179> 168.160 12.590 17.04
179 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0356-12 10,23,25 969.69 149.54 6 < 197> 168.160 0.000
180 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-10 G 10,24,57 967.19 150.38 16 < 183> 169.210 0.000 17.00
181 BAGIŃSKI JAN 4 PL-0346-08 G 10,23,45 966.45 151.21 12- 1- 1 167.920 12.470 16.99
182 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-07 G 10,27,01 965.50 152.05 15 < 230> 170.910 0.000 16.97
183 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 10,25,19 965.17 152.88 17 < 193> 169.210 0.000 16.95
184 SZURLEJ DANIEL 4 PL-0356-12 G 10,22,29 964.85 153.72 4 < 188> 166.420 12.340 16.94
185 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-12 10,27,03 963.51 154.55 10 < 190> 170.590 0.000
186 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 10,27,37 963.48 155.39 13 < 187> 171.130 0.000 16.90
187 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-10 G 10,27,40 963.21 156.22 14 < 201> 171.130 0.000 16.89
188 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0346-11 G 10,33,45 962.34 157.06 6 < 205> 176.830 0.000 16.87
188 SZURLEJ DANIEL 4 PL-0346-10 G 10,22,56 962.34 157.06 5 166.420 12.180 16.87
190 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-12 10,27,38 960.35 158.73 11 < 196> 170.590 0.000
191 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 10,34,14 959.27 159.57 23 < 225> 176.730 0.000
192 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-08 10,25,51 958.60 160.40 6 < 200> 168.570 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
193 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-06 10,27,08 955.27 161.24 18 < 195> 169.210 0.000
194 MARCINIAK ŁUKASZ 4 PL-0346-11 G 10,38,53 954.82 162.07 3 < 232> 180.350 11.920 16.77
195 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 10,27,24 953.83 162.91 19 < 204> 169.210 0.000 16.75
196 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 10,28,58 953.19 163.74 12 < 222> 170.590 0.000 16.74
197 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL0275-09 G 10,26,30 952.75 164.58 7 < 208> 168.160 0.000 16.72
198 SZEWCZYK MARCIN 4 PL-0356-12 G 10,23,53 952.36 165.41 20- 1- 1 165.600 11.760 16.70
199 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 10,29,27 950.63 166.25 12 < 237> 170.590 0.000 16.69
200 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-12 10,27,47 948.18 167.08 7 < 214> 168.570 0.000
201 MYRDZIO JERZY 4 PL-0247-11 10,30,40 947.21 167.92 15 < 210> 171.130 0.000
202 RAUBE JAN 4 PL-0346-11 G 10,26,44 946.68 168.76 4 < 207> 167.310 11.590 16.64
203 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0219-11 G 10,13,27 946.41 169.59 17 < 215> 154.690 0.000 16.62
204 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-05 10,28,49 946.28 170.43 20 169.210 0.000
205 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0346-10 G 10,36,54 946.12 171.26 7 < 227> 176.830 0.000 16.59
206 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 10,25,19 946.06 172.10 19 165.860 0.000 16.57
207 RAUBE JAN 4 PL0346-12 G 10,26,55 945.70 172.93 5 < 220> 167.310 11.380 16.55
208 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0346-11 G 10,27,52 945.43 173.77 8 < 223> 168.160 0.000 16.54
209 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 10,29,42 945.35 174.60 14 < 213> 169.880 0.000 16.52
210 MYRDZIO JERZY 4 PL0350-07 G 10,31,04 945.12 175.44 16 < 211> 171.130 0.000 16.50
211 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 10,31,09 944.69 176.27 17 < 212> 171.130 0.000
212 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 10,31,11 944.51 177.11 18 171.130 0.000
213 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 10,29,52 944.48 177.94 15 < 216> 169.880 0.000 16.45
214 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-12 G 10,28,33 944.11 178.78 8 < 218> 168.570 0.000 16.44
215 BUDREWICZ KAROL 4 PL0219-10 G 10,13,51 944.10 179.62 18 154.690 0.000 16.42
216 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0219-11 10,29,57 944.04 180.45 16 < 217> 169.880 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
217 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-12 10,30,03 943.52 181.29 17 < 219> 169.880 0.000
218 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-11 G 10,28,43 943.23 182.12 9 168.570 0.000 16.37
219 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-12 10,30,16 942.38 182.96 18 < 221> 169.880 0.000
220 RAUBE JAN 4 PL-0346-07 10,27,33 942.33 183.79 6 167.310 0.000
221 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 10,30,21 941.95 184.63 19 < 231> 169.880 0.000 16.32
222 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 10,31,15 941.19 185.46 13 < 238> 170.590 0.000 16.30
223 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0346-05 10,28,54 939.97 186.30 9 168.160 0.000
224 SOCHA HERONIM 4 PL-0346-08 G 10,38,16 939.04 187.13 4 < 229> 176.790 10.670 16.27
225 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 10,38,51 935.82 187.97 24 < 226> 176.730 0.000 16.25
226 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 10,38,53 935.66 188.81 25 < 234> 176.730 0.000
227 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0346-08 G 10,39,21 933.88 189.64 8 176.830 0.000 16.22
228 RATAJ WIESŁAW 4 PL-0346-11 G 10,31,18 933.54 190.48 19- 1- 1 169.250 10.500 16.20
229 SOCHA HERONIM 4 PL-0346-10 G 10,39,45 931.70 191.31 5 176.790 10.460 16.18
230 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-11 G 10,33,38 930.71 192.15 16 170.910 0.000 16.17
231 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 10,33,00 928.31 192.98 20 < 239> 169.880 0.000 16.15
232 MARCINIAK ŁUKASZ 4 PL-0103-10 G 10,44,22 927.89 193.82 4 < 233> 180.350 10.330 16.13
233 MARCINIAK ŁUKASZ 4 PL-0356-12 10,44,36 926.77 194.65 5 180.350 10.290
234 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-11 G 10,40,58 925.45 195.49 26 176.730 0.000 16.10
235 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 PL0346-10 G 10,31,49 924.89 196.32 25- 1- 1 168.160 10.210 16.08
236 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-11 10,32,18 923.26 197.16 10 168.310 0.000
237 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 10,34,47 923.19 197.99 13 170.590 0.000 16.05
238 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-12 10,35,02 921.94 198.83 14 170.590 0.000
239 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 10,34,21 921.51 199.67 21 169.880 0.000 16.02
240 ŚLEBODA & GUSTAW 4 PL0346-09 G 10,39,50 920.91 200.50 5 174.820 10.000 16.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
241 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL0346-09 G 10,34,29 920.84 0.00 22 169.880 0.000
242 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-11 G 10,35,33 919.38 0.00 15 170.590 0.000
243 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-11 G 10,35,37 919.04 0.00 14 170.590 0.000
244 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 PL0395-06 G 10,33,03 918.66 0.00 2 168.160 0.000
245 SOCHA HERONIM 4 PL-0356-12 G 10,42,49 916.88 0.00 6 176.790 0.000
246 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-12 10,36,06 916.66 0.00 16 170.590 0.000
247 MARCINIAK ŁUKASZ 4 PL-0356-12 10,47,09 914.79 0.00 6 180.350 0.000
248 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-11 G 10,36,33 914.45 0.00 15 170.590 0.000
249 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 10,43,19 914.20 0.00 27 176.730 0.000
250 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 G 10,19,18 913.70 0.00 19 154.690 0.000

D O B R Y L O T !
------------------Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 4, z dnia 19.05.13 BURG-1
Calosc [2]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 BUDREWICZ KAROL 4 40 5 22 149.01
2 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 43 5 21 148.71
3 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 76 5 22 147.34
4 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 78 5 33 145.03
5 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 115 5 41 142.78
6 BARANOWSKI ARDELI 4 58 5 12 140.57
7 POSTOŁ MIROSŁAW 4 57 5 10 140.18
8 KASOWSKA KATARZYNA 4 21 5 6 139.46
9 MYRDZIO STANISŁAW 4 68 5 12 131.56
10 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 54 5 13 131.49
11 MYRDZIO JERZY 4 82 5 14 131.18
12 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 80 5 7 129.01
13 ŚLEBODA & GUSTAW 4 27 5 6 128.39
14 DOMINIAK ANDRZEJ 4 71 5 8 123.61
15 RAUBE JAN 4 58 5 9 122.92
16 KOZŁOWSKI JAN 4 40 5 9 118.82
17 MARCINIAK ŁUKASZ 4 37 4 4 96.47
18 SOCHA HERONIM 4 27 4 4 92.36
19 SZURLEJ DANIEL 4 51 4 4 85.40
20 PROCYSZYN RYSZARD 4 29 3 3 76.08
21 DRĄG JACEK 4 16 2 2 47.79
22 SZEWCZYK MARCIN 4 20 1 1 27.64
23 PRZYTOCKI STANISŁAW 4 27 1 1 20.61
24 STEMPNIEWICZ STANISŁAW 4 16 0 0 0.00
25 BAGIŃSKI JAN 4 12 0 0 0.00
26 DŁUGOSZ ADAM 4 10 0 0 0.00
27 NAUMIENIA ŁUKASZ 4 57 0 0 0.00
28 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 25 0 0 0.00
29 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 25 0 0 0.00


Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 4, z dnia 19.05.13 BURG-1
Typowane [1]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 BUDREWICZ KAROL 4 40 3 22 84.76
2 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 115 3 41 83.08
3 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 43 3 21 79.61
4 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 76 3 22 78.86
5 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 78 3 33 74.45
6 KOZŁOWSKI JAN 4 40 3 9 69.32
7 KASOWSKA KATARZYNA 4 21 2 6 56.05
8 BARANOWSKI ARDELI 4 58 2 12 55.29
9 MARCINIAK ŁUKASZ 4 37 2 4 50.72
10 ŚLEBODA & GUSTAW 4 27 2 6 48.17
11 SOCHA HERONIM 4 27 2 4 45.21
12 POSTOŁ MIROSŁAW 4 57 1 10 25.97
13 PROCYSZYN RYSZARD 4 29 1 3 24.33
14 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 54 1 13 23.23
15 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 80 1 7 22.36
16 PRZYTOCKI STANISŁAW 4 27 1 1 20.61
17 MYRDZIO STANISŁAW 4 68 0 12 0.00
18 SZURLEJ DANIEL 4 51 0 4 0.00
19 DOMINIAK ANDRZEJ 4 71 0 8 0.00
20 DRĄG JACEK 4 16 0 2 0.00
21 STEMPNIEWICZ STANISŁAW 4 16 0 0 0.00
22 BAGIŃSKI JAN 4 12 0 0 0.00
23 SZEWCZYK MARCIN 4 20 0 1 0.00
24 DŁUGOSZ ADAM 4 10 0 0 0.00
25 MYRDZIO JERZY 4 82 0 14 0.00
26 NAUMIENIA ŁUKASZ 4 57 0 0 0.00
27 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 25 0 0 0.00
28 RAUBE JAN 4 58 0 9 0.00
29 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 25 0 0 0.00


Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.

LISTA KONKURSOWA NR 4
------------------------
z lotu EBURG-1F z dnia 19.05.13
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:14:15.5 N 11:49:17.2 E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 8,30,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 341.560 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 29
4.Ilość wysłanych gołębi................: 1320
5.Ilość konkursów.......................: 264
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1217.61
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1029.97
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:13,13,42
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:14,09,24
10.Czas trwania konkursu.................:55 min. 42 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :
w miejscu przylotu:
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 5 liczy się pierwszych 3 konkursów
Punkty stałe 30.0- gradacja
ETypowane [1]F


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 4 | Winsko | 29 | 1320 | 264 |20.00|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 29 | 1320 | 264 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:
Jan Benedykt
606423015 713894265
---------------- ------------------

Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
- 1 -

Lista konkursowa nr 4.
z lotu BURG-1, w dniu 19.05.13
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | A B |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 13,13,42 1217.61 0.76 43- 21- 3 345.435 0.000 20.00/40.00
2 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-12 G 12,59,51 1216.67 1.52 40- 22- 3 328.318 0.000 19.98/39.97
3 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 G 13,04,40 1195.33 2.27 2 < 4> 328.318 0.000 19.97/39.94
4 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 GT 13,05,30 1191.72 3.03 3 < 6> 328.318 29.890 19.95/39.91
5 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 13,20,01 1191.09 3.79 2 < 9> 345.435 0.000 19.94/39.88
6 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0219-11 G 13,06,38 1186.84 4.55 4 < 16> 328.318 0.000 19.92/39.85
7 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL0346-09 G 13,16,25 1181.24 5.30 76- 22- 3 338.328 0.000 19.91/39.82
8 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 G 13,18,58 1181.02 6.06 57- 10- 1 341.274 0.000 19.89/39.79
9 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0369-11 G 13,24,55 1171.30 6.82 3 < 11> 345.435 0.000 19.88/39.76
10 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL0346-09 G 13,19,11 1169.94 7.58 2 < 12> 338.328 0.000 19.86/39.73
11 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 13,26,03 1166.81 8.33 4 < 13> 345.435 0.000 19.85/39.70
12 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 GT 13,20,15 1165.64 9.09 3 < 22> 338.328 29.580 19.83/39.67
13 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 GT 13,27,38 1160.61 9.85 5 < 14> 345.435 29.540 19.82/39.63
14 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-11 G 13,28,58 1155.43 10.61 6 < 26> 345.435 0.000 19.80/39.60
15 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 13,32,53 1154.91 11.36 78- 33- 3 349.802 0.000 19.79/39.57
16 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 G 13,14,20 1154.69 12.12 5 < 18> 328.318 0.000 19.77/39.54
17 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0346-11 G 13,25,15 1154.12 12.88 80- 7- 1 340.754 0.000 19.76/39.51
18 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 G 13,14,37 1153.54 13.64 6 < 23> 328.318 0.000 19.74/39.48
19 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 13,34,06 1150.29 14.39 2 < 33> 349.802 0.000 19.73/39.45
20 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 G 13,26,48 1149.85 15.15 2 < 49> 341.274 0.000 19.71/39.42
21 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 13,27,57 1149.59 15.91 115- 41- 3 342.521 0.000 19.70/39.39
22 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 13,24,35 1148.50 16.67 4 < 24> 338.328 0.000 19.68/39.36
23 BUDREWICZ KAROL 4 PL0219-10 G 13,16,32 1145.83 17.42 7 < 25> 328.318 0.000 19.67/39.33
24 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 13,25,31 1144.87 18.18 5 < 39> 338.328 0.000
25 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 GT 13,16,47 1144.83 18.94 8 < 32> 328.318 29.090 19.63/39.27
26 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 13,32,29 1142.00 19.70 7 < 37> 345.435 0.000 19.62/39.24
27 RAUBE JAN 4 PL0346-10 13,24,49 1140.26 20.45 58- 9- 0 336.168 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-11 G 13,28,57 1140.18 21.21 58- 12- 2 340.856 0.000 19.59/39.18
29 KASOWSKA KATARZYNA 4 PL0395-10 GT 13,22,32 1139.04 21.97 21- 6- 2 333.208 28.940 19.57/39.15
30 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 13,31,32 1135.93 22.73 2 < 46> 342.521 0.000 19.56/39.12
31 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-10 GT 13,30,06 1135.81 23.48 2 < 51> 340.856 28.860 19.54/39.09
32 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 G 13,19,06 1135.66 24.24 9 < 36> 328.318 0.000 19.53/39.06
33 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 13,38,08 1135.23 25.00 3 < 34> 349.802 0.000
34 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 13,38,12 1134.98 25.76 4 < 35> 349.802 0.000
35 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 13,38,23 1134.31 26.52 5 < 42> 349.802 0.000
36 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0366-12 13,19,28 1134.22 27.27 10 < 74> 328.318 0.000
37 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 13,34,43 1133.63 28.03 8 < 47> 345.435 0.000 19.45/38.90
38 KASOWSKA KATARZYNA 4 PL-0395-12 G 13,24,05 1133.04 28.79 2 < 54> 333.208 0.000 19.44/38.87
39 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 13,29,09 1130.96 29.55 6 < 40> 338.328 0.000 19.42/38.84
40 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 13,29,14 1130.65 30.30 7 < 44> 338.328 0.000
41 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-12 G 13,33,05 1129.59 31.06 54- 13- 1 342.360 0.000 19.39/38.78
42 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 13,39,44 1129.37 31.82 6 < 71> 349.802 0.000
43 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 13,33,17 1129.34 32.58 82- 14- 0 342.511 0.000 19.36/38.72
44 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 13,29,48 1128.51 33.33 8 < 53> 338.328 0.000 19.35/38.69
45 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-12 13,33,28 1128.16 34.09 2 < 123> 342.360 0.000
46 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 13,33,51 1127.27 34.85 3 < 48> 342.521 0.000 19.32/38.63
47 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 13,36,33 1126.85 35.61 9 < 61> 345.435 0.000 19.30/38.60
48 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 GT 13,34,12 1125.97 36.36 4 < 50> 342.521 28.210 19.29/38.57
49 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-10 G 13,33,26 1124.71 37.12 3 < 79> 341.274 0.000 19.27/38.54
50 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-10 G 13,34,50 1123.63 37.88 5 < 55> 342.521 0.000 19.25/38.51
51 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-11 G 13,33,25 1123.39 38.64 3 < 70> 340.856 0.000 19.24/38.48
52 MARCINIAK ŁUKASZ 4 PL-0346-12 T 13,42,51 1122.97 39.39 37- 4- 2 351.321 28.060
53 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 13,31,31 1122.09 40.15 9 < 59> 338.328 0.000
54 KASOWSKA KATARZYNA 4 PL-0395-12 G 13,27,09 1121.35 40.91 3 < 77> 333.208 0.000 19.19/38.39
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
55 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 13,35,42 1120.45 41.67 6 < 56> 342.521 0.000 19.18/38.36
56 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-06 13,35,46 1120.20 42.42 7 < 58> 342.521 0.000
57 PROCYSZYN RYSZARD 4 PL-0117-07 13,35,26 1119.84 43.18 29- 3- 1 342.035 0.000
58 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0395-12 13,35,54 1119.72 43.94 8 < 60> 342.521 0.000
59 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 13,32,15 1119.37 44.70 10 < 83> 338.328 0.000 19.12/38.24
60 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0356-12 13,36,03 1119.17 45.45 9 < 65> 342.521 0.000
61 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 13,38,43 1118.94 46.21 10 < 64> 345.435 0.000 19.09/38.17
62 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 13,35,31 1118.42 46.97 68- 12- 0 341.695 0.000 19.07/38.14
63 SZEWCZYK MARCIN 4 PL-0356-12 G 13,32,20 1118.20 47.73 20- 1- 0 338.069 0.000 19.06/38.11
64 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-11 GT 13,38,56 1118.15 48.48 11 < 66> 345.435 27.600 19.04/38.08
65 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 GT 13,36,32 1117.40 49.24 10 < 72> 342.521 27.570 19.03/38.05
66 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 13,39,31 1116.05 50.00 12 < 75> 345.435 0.000 19.01/38.02
67 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 13,39,37 1115.79 50.76 71- 8- 0 345.466 0.000 19.00/37.99
68 DRĄG JACEK 4 PL-0356-12 G 13,28,17 1115.68 51.52 16- 2- 0 332.788 0.000 18.98/37.96
69 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-11 G 13,35,28 1115.52 52.27 2 < 110> 340.754 0.000 18.97/37.93
70 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-10 G 13,35,48 1114.64 53.03 4 < 73> 340.856 0.000 18.95/37.90
71 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 13,43,53 1114.43 53.79 7 < 86> 349.802 0.000
72 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 GT 13,37,32 1113.77 54.55 11 < 81> 342.521 27.300 18.92/37.84
73 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-09 G 13,36,25 1112.39 55.30 5 < 95> 340.856 0.000 18.90/37.81
74 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 G 13,25,16 1111.94 56.06 11 < 82> 328.318 0.000 18.89/37.78
75 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 13,40,45 1111.62 56.82 13 < 97> 345.435 0.000 18.87/37.75
76 SOCHA HERONIM 4 PL-0346-10 G 13,44,29 1111.58 57.58 27- 4- 2 349.572 0.000 18.86/37.72
77 KASOWSKA KATARZYNA 4 PL0395-10 GT 13,29,53 1111.13 58.33 4 < 84> 333.208 27.110 18.84/37.69
78 ŚLEBODA & GUSTAW 4 PL-0356-12 G 13,40,30 1110.78 59.09 27- 6- 2 344.897 0.000 18.83/37.66
79 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-12 G 13,37,16 1110.68 59.85 4 < 107> 341.274 0.000 18.81/37.63
80 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-08 G 13,37,46 1110.24 60.61 2 < 91> 341.695 0.000 18.80/37.60
81 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-10 G 13,38,45 1109.38 61.36 12 < 85> 342.521 0.000 18.78/37.57
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
82 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 G 13,25,57 1109.37 62.12 12 < 92> 328.318 0.000 18.77/37.54
83 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 13,35,02 1109.15 62.88 11 < 104> 338.328 0.000 18.75/37.51
84 KASOWSKA KATARZYNA 4 PL-0395-12 G 13,30,41 1108.17 63.64 5 < 109> 333.208 0.000 18.74/37.48
85 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0356-12 13,39,14 1107.65 64.39 13 < 88> 342.521 0.000
86 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 13,45,57 1107.14 65.15 8 < 87> 349.802 0.000
87 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 13,46,01 1106.91 65.91 9 < 90> 349.802 0.000 18.69/37.38
88 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 GT 13,39,52 1105.38 66.67 14 < 102> 342.521 0.000 18.68/37.35
89 ŚLEBODA & GUSTAW 4 PL-11 G 13,42,20 1104.26 67.42 2 < 93> 344.897 0.000 18.66/37.32
90 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 13,47,15 1102.61 68.18 10 < 94> 349.802 0.000
91 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 13,40,03 1102.06 68.94 3 < 128> 341.695 0.000 18.63/37.26
92 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-12 G 13,28,19 1100.57 69.70 13 < 112> 328.318 0.000 18.62/37.23
93 ŚLEBODA & GUSTAW 4 PL-0346-10 G 13,43,31 1100.09 70.45 3 < 99> 344.897 0.000 18.60/37.20
94 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 13,48,01 1099.95 71.21 11 < 98> 349.802 0.000
95 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-10 GT 13,39,59 1099.60 71.97 6 < 165> 340.856 26.430 18.57/37.14
96 MYRDZIO JERZY 4 PL0346-09 G 13,41,34 1099.32 72.73 2 < 114> 342.511 0.000 18.56/37.11
97 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 13,44,27 1098.54 73.48 14 < 103> 345.435 0.000
98 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 GT 13,48,41 1097.65 74.24 12 < 101> 349.802 26.310 18.52/37.05
99 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0356-12 G 13,48,56 1096.19 75.00 40- 9- 3 349.612 0.000 18.51/37.02
99 ŚLEBODA & GUSTAW 4 PL0346-09 GT 13,44,38 1096.19 75.00 4 < 214> 344.897 26.270 18.51/37.02
101 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 13,49,18 1095.53 76.52 13 < 108> 349.802 0.000
102 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0356-12 13,42,41 1095.43 77.27 15 < 115> 342.521 0.000
103 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 13,45,23 1095.29 78.03 15 < 105> 345.435 0.000 18.45/36.90
104 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 13,38,55 1095.21 78.79 12 < 106> 338.328 0.000 18.43/36.87
105 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 13,45,25 1095.17 79.55 16 < 135> 345.435 0.000 18.42/36.84
106 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 13,38,59 1094.97 80.30 13 < 121> 338.328 0.000
107 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-10 GT 13,42,07 1093.42 81.06 5 < 118> 341.274 25.970 18.39/36.78
108 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 GT 13,50,12 1092.45 81.82 14 < 113> 349.802 25.930 18.37/36.75
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
109 KASOWSKA KATARZYNA 4 PL0350-10 G 13,35,20 1091.29 82.58 6 333.208 0.000 18.36/36.71
110 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-051-10 G 13,42,23 1090.82 83.33 3 < 159> 340.754 0.000 18.34/36.68
111 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-11 G 13,46,43 1090.77 84.09 2 < 157> 345.466 0.000 18.33/36.65
112 BUDREWICZ KAROL 4 PL0219-10 GT 13,31,02 1090.64 84.85 14 < 146> 328.318 25.780 18.31/36.62
113 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 13,50,44 1090.63 85.61 15 < 116> 349.802 0.000 18.30/36.59
114 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 13,44,09 1090.28 86.36 3 < 120> 342.511 0.000 18.28/36.56
115 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 13,44,19 1089.73 87.12 16 < 124> 342.521 0.000 18.27/36.53
116 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-11 G 13,51,11 1089.10 87.88 16 < 125> 349.802 0.000 18.25/36.50
117 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0346-11 GT 13,51,12 1088.46 88.64 2 < 171> 349.612 25.590 18.24/36.47
118 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-12 G 13,43,35 1088.30 89.39 6 < 134> 341.274 0.000 18.22/36.44
119 RAUBE JAN 4 PL0346-12 G 13,38,55 1088.22 90.15 2 < 145> 336.168 0.000 18.21/36.41
120 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 13,45,03 1087.16 90.91 4 < 127> 342.511 0.000
121 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 GT 13,41,14 1087.06 91.67 14 < 122> 338.328 25.440 18.17/36.35
122 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 13,41,26 1086.36 92.42 15 < 130> 338.328 0.000 18.16/36.32
123 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-10 G 13,45,11 1086.23 93.18 3 < 141> 342.360 0.000 18.14/36.29
124 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL0395-12 13,45,24 1085.99 93.94 17 < 138> 342.521 0.000
125 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 13,52,27 1084.83 94.70 17 < 126> 349.802 0.000 18.11/36.23
126 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 13,52,32 1084.55 95.45 18 < 131> 349.802 0.000
127 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 13,45,58 1084.01 96.21 5 < 131> 342.511 0.000
128 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 13,45,18 1083.71 96.97 4 < 129> 341.695 0.000 18.07/36.14
129 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 13,45,20 1083.60 97.73 5 < 149> 341.695 0.000 18.05/36.11
130 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 G 13,42,24 1083.00 98.48 16 < 155> 338.328 0.000 18.04/36.08
131 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-11 G 13,53,05 1082.70 99.24 19 < 137> 349.802 0.000 18.02/36.05
131 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-10 G 13,46,21 1082.70 99.24 6 < 133> 342.511 0.000 18.02/36.05
133 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 13,46,23 1082.58 100.76 7 < 136> 342.511 0.000 17.99/35.98
134 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 G 13,45,19 1082.32 101.52 7 < 174> 341.274 0.000 17.98/35.95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
135 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-11 G 13,49,12 1082.19 102.27 17 < 156> 345.435 0.000 17.96/35.92
136 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 13,46,38 1081.73 103.03 8 < 152> 342.511 0.000
137 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 13,53,46 1080.41 103.79 20 < 143> 349.802 0.000 17.93/35.86
138 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0356-12 13,47,02 1080.39 104.55 18 < 139> 342.521 0.000
139 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 13,47,19 1079.43 105.30 19 < 140> 342.521 0.000 17.90/35.80
140 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 13,47,23 1079.20 106.06 20 < 144> 342.521 0.000 17.89/35.77
141 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-11 G 13,47,17 1079.04 106.82 4 < 142> 342.360 0.000 17.87/35.74
142 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 13,47,19 1078.92 107.58 5 < 153> 342.360 0.000 17.86/35.71
143 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-07 G 13,54,21 1078.47 108.33 21 < 158> 349.802 0.000 17.84/35.68
144 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 13,47,37 1078.41 109.09 21 < 151> 342.521 0.000 17.83/35.65
145 RAUBE JAN 4 PL-0346-11 G 13,41,45 1078.33 109.85 3 < 197> 336.168 0.000 17.81/35.62
146 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0219-11 G 13,34,59 1076.51 110.61 15 < 146> 328.318 0.000 17.79/35.59
146 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 G 13,34,59 1076.51 110.61 16 < 148> 328.318 0.000 17.79/35.59
148 BUDREWICZ KAROL 4 PL0219-10 G 13,35,10 1075.86 112.12 17 < 154> 328.318 0.000 17.76/35.53
149 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 13,47,40 1075.64 112.88 6 < 186> 341.695 0.000 17.75/35.50
150 PROCYSZYN RYSZARD 4 PL-0346-10 GT 13,48,07 1075.19 113.64 2 < 162> 342.035 24.330 17.73/35.47
151 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 13,48,43 1074.69 114.39 22 < 166> 342.521 0.000 17.72/35.44
152 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-10 G 13,48,52 1074.15 115.15 9 < 191> 342.511 0.000 17.70/35.41
153 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 13,48,49 1073.85 115.91 6 < 161> 342.360 0.000 17.69/35.38
154 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 GT 13,35,49 1073.58 116.67 18 < 195> 328.318 0.000 17.67/35.35
155 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 13,45,17 1073.09 117.42 17 < 163> 338.328 0.000 17.66/35.32
156 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 13,51,57 1072.95 118.18 18 < 173> 345.435 0.000 17.64/35.29
157 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-11 G 13,52,04 1072.65 118.94 3 < 164> 345.466 0.000 17.63/35.25
158 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-08 G 13,56,12 1072.35 119.70 22 < 160> 349.802 0.000 17.61/35.22
159 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0346-11 G 13,47,46 1072.34 120.45 4 < 202> 340.754 0.000 17.60/35.19
160 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 13,56,14 1072.25 121.21 23 < 172> 349.802 0.000 17.58/35.16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
161 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-12 13,49,20 1072.11 121.97 7 < 179> 342.360 0.000
162 PROCYSZYN RYSZARD 4 PL-0346-11 G 13,49,07 1071.82 122.73 3 342.035 0.000 17.55/35.10
163 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 GT 13,45,42 1071.68 123.48 18 < 175> 338.328 23.840 17.54/35.07
164 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 13,52,30 1071.21 124.24 4 < 200> 345.466 0.000 17.52/35.04
165 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-12 G 13,48,17 1070.92 125.00 7 < 180> 340.856 0.000 17.51/35.01
166 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0395-12 13,49,51 1070.88 125.76 23 < 168> 342.521 0.000
167 SOCHA HERONIM 4 PL-0346-10 GT 13,56,44 1069.90 126.52 2 < 224> 349.572 23.690 17.48/34.95
168 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 13,50,23 1069.10 127.27 24 < 169> 342.521 0.000 17.46/34.92
169 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-11 G 13,50,24 1069.04 128.03 25 < 170> 342.521 0.000 17.44/34.89
170 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 13,50,26 1068.93 128.79 26 < 177> 342.521 0.000 17.43/34.86
171 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0346-07 GT 13,57,08 1068.71 129.55 3 < 218> 349.612 23.540 17.41/34.83
172 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 13,57,32 1067.99 130.30 24 < 178> 349.802 0.000 17.40/34.80
173 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 13,53,31 1067.75 131.06 19 < 199> 345.435 0.000
174 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-12 13,49,38 1067.71 131.82 8 < 211> 341.274 0.000
175 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 13,46,53 1067.67 132.58 19 < 176> 338.328 0.000 17.35/34.71
176 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 13,46,58 1067.39 133.33 20 < 188> 338.328 0.000 17.34/34.68
177 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0356-12 13,51,02 1066.93 134.09 27 < 182> 342.521 0.000
178 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 13,57,52 1066.90 134.85 25 < 183> 349.802 0.000 17.31/34.62
179 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0316-07 GT 13,50,59 1066.60 135.61 8 < 212> 342.360 23.230 17.29/34.59
180 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL0346-07 G 13,49,58 1065.29 136.36 8 < 219> 340.856 0.000 17.28/34.56
181 MARCINIAK ŁUKASZ 4 PL-0346-11 G 14,00,00 1064.61 137.12 2 < 194> 351.321 0.000 17.26/34.52
182 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL0206-10 G 13,51,49 1064.34 137.88 28 < 184> 342.521 0.000 17.25/34.49
183 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-11 G 13,58,57 1063.39 138.64 26 < 206> 349.802 0.000 17.23/34.46
184 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 13,52,15 1062.91 139.39 29 < 185> 342.521 0.000
185 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 13,52,41 1061.48 140.15 30 < 189> 342.521 0.000 17.20/34.40
186 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 13,52,09 1060.67 140.91 7 < 187> 341.695 0.000 17.19/34.37
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
187 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 13,52,12 1060.51 141.67 8 < 216> 341.695 0.000 17.17/34.34
188 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 13,49,12 1059.93 142.42 21 < 217> 338.328 0.000 17.16/34.31
189 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0395-12 13,53,13 1059.73 143.18 31 < 190> 342.521 0.000
190 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL0206-10 G 13,53,16 1059.56 143.94 32 < 193> 342.521 0.000 17.13/34.25
191 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 13,53,21 1059.26 144.70 10 < 192> 342.511 0.000
192 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 13,53,22 1059.20 145.45 11 < 213> 342.511 0.000 17.10/34.19
193 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0356-12 13,53,28 1058.91 146.21 33 < 201> 342.521 0.000
194 MARCINIAK ŁUKASZ 4 PL-0197-10 GT 14,01,50 1058.73 146.97 3 < 196> 351.321 22.660 17.06/34.13
195 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 G 13,40,08 1058.64 147.73 19 < 210> 328.318 0.000 17.05/34.10
196 MARCINIAK ŁUKASZ 4 PL-0356-12 14,01,55 1058.46 148.48 4 351.321 0.000
197 RAUBE JAN 4 PL0346-12 G 13,47,49 1057.74 149.24 4 < 229> 336.168 0.000 17.02/34.04
198 SZURLEJ DANIEL 4 PL0349-10 G 13,49,57 1056.94 150.00 51- 4- 0 338.168 0.000 17.00/34.01
199 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 GT 13,57,17 1055.46 150.76 20 < 257> 345.435 22.470 16.99/33.98
200 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 13,57,24 1055.18 151.52 5 < 209> 345.466 0.000 16.97/33.95
201 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0219-07 13,54,53 1054.29 152.27 34 < 203> 342.521 0.000
202 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0190-08 GT 13,53,14 1054.21 153.03 5 < 204> 340.754 22.360 16.94/33.89
203 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 13,55,04 1053.70 153.79 35 < 205> 342.521 0.000 16.93/33.86
204 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 DV-09028-08 13,53,24 1053.66 154.55 6 < 207> 340.754 0.000
205 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0395-08 13,55,06 1053.59 155.30 36 < 222> 342.521 0.000
206 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-08 GT 14,02,02 1053.52 156.06 27 < 208> 349.802 22.210 16.88/33.76
207 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0356-12 13,53,32 1053.23 156.82 7 340.754 0.000
208 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 14,02,08 1053.20 157.58 28 < 233> 349.802 0.000 16.85/33.70
209 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 13,58,06 1052.93 158.33 6 < 242> 345.466 0.000 16.84/33.67
210 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 G 13,41,56 1052.53 159.09 20 < 215> 328.318 0.000 16.82/33.64
211 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-12 G 13,54,15 1052.50 159.85 9 < 263> 341.274 0.000 16.81/33.61
212 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 13,55,18 1052.44 160.61 9 < 240> 342.360 0.000 16.79/33.58
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
213 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 13,55,31 1052.21 161.36 12 < 223> 342.511 0.000
214 ŚLEBODA & GUSTAW 4 PL-0346-08 GT 13,58,01 1051.46 162.12 5 < 260> 344.897 21.900 16.76/33.52
215 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 GT 13,42,16 1051.40 162.88 21 < 221> 328.318 0.000 16.75/33.49
216 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL0346-09 G 13,55,23 1050.13 163.64 9 < 225> 341.695 0.000 16.73/33.46
217 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 13,52,12 1050.06 164.39 22 338.328 0.000 16.71/33.43
218 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0356-12 G 14,03,00 1049.89 165.15 4 < 220> 349.612 0.000 16.70/33.40
219 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-10 G 13,54,46 1049.54 165.91 9 < 228> 340.856 0.000 16.68/33.37
220 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0356-12 14,03,09 1049.41 166.67 5 < 226> 349.612 0.000
221 BUDREWICZ KAROL 4 PL0219-10 G 13,43,00 1048.94 167.42 22 328.318 0.000 16.65/33.31
222 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 13,56,41 1048.48 168.18 37 < 231> 342.521 0.000 16.64/33.28
223 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 13,56,46 1048.18 168.94 13 < 239> 342.511 0.000
224 SOCHA HERONIM 4 PL-0346-07 GT 14,03,38 1047.77 169.70 3 < 264> 349.572 21.520 16.61/33.22
225 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 13,56,14 1047.40 170.45 10 < 234> 341.695 0.000 16.59/33.19
226 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0346-08 G 14,04,02 1046.64 171.21 6 < 230> 349.612 0.000 16.58/33.16
227 SZURLEJ DANIEL 4 PL-0356-12 G 13,53,12 1046.31 171.97 2 < 236> 338.168 0.000 16.56/33.13
228 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-08 G 13,55,47 1046.27 172.73 10 < 237> 340.856 0.000 16.55/33.10
229 RAUBE JAN 4 PL0346-12 G 13,51,20 1046.17 173.48 5 < 246> 336.168 0.000 16.53/33.06
230 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0346-11 G 14,04,25 1045.44 174.24 7 < 252> 349.612 0.000 16.52/33.03
231 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 13,57,48 1044.91 175.00 38 < 232> 342.521 0.000 16.50/33.00
232 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-07 13,57,50 1044.80 175.76 39 < 238> 342.521 0.000
233 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 14,04,59 1044.24 176.52 29 < 241> 349.802 0.000
234 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 13,57,46 1042.50 177.27 11 < 235> 341.695 0.000 16.46/32.91
235 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 13,57,51 1042.23 178.03 12 341.695 0.000 16.44/32.88
236 SZURLEJ DANIEL 4 PL-0356-12 13,54,36 1041.80 178.79 3 < 253> 338.168 0.000
237 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-11 G 13,57,11 1041.79 179.55 11 < 250> 340.856 0.000 16.41/32.82
238 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0395-12 13,59,05 1040.83 180.30 40 < 247> 342.521 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
239 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 13,59,14 1040.33 181.06 14 342.511 0.000 16.38/32.76
240 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 13,59,33 1038.87 181.82 10 < 244> 342.360 0.000 16.37/32.73
241 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL0346-10 G 14,06,43 1038.86 182.58 30 < 243> 349.802 0.000 16.35/32.70
242 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 14,02,36 1038.68 183.33 7 < 251> 345.466 0.000 16.33/32.67
243 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 14,06,47 1038.66 184.09 31 < 253> 349.802 0.000 16.32/32.64
244 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 13,59,42 1038.40 184.85 11 < 244> 342.360 0.000 16.30/32.61
244 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL0346-09 G 13,59,42 1038.40 184.85 12 < 258> 342.360 0.000 16.30/32.61
246 RAUBE JAN 4 PL0346-12 13,53,47 1038.25 186.36 6 < 249> 336.168 0.000
247 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-07 G 14,00,03 1037.79 187.12 41 342.521 0.000 16.26/32.52
248 PRZYTOCKI STANISŁAW 4 PL0346-09 GT 13,56,49 1037.46 187.88 27- 1- 1 339.060 20.610 16.24/32.49
249 RAUBE JAN 4 PL-0346-09 G 13,54,13 1036.86 188.64 7 < 256> 336.168 0.000 16.23/32.46
250 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-11 13,58,48 1036.67 189.39 12 340.856 0.000
251 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-08 G 14,03,21 1036.35 190.15 8 345.466 0.000 16.20/32.40
252 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-11 G 14,07,22 1036.30 190.91 8 < 259> 349.612 0.000 16.18/32.37
253 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 14,07,42 1035.84 191.67 32 < 262> 349.802 0.000
253 SZURLEJ DANIEL 4 PL-0346-10 G 13,56,28 1035.84 191.67 4 338.168 0.000 16.17/32.33
255 DRĄG JACEK 4 PL0356-11 G 13,51,26 1035.33 193.18 2 332.788 0.000 16.14/32.27
256 RAUBE JAN 4 PL-0346-11 G 13,54,51 1034.84 193.94 8 < 261> 336.168 0.000 16.12/32.24
257 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-11 G 14,04,33 1032.54 194.70 21 345.435 0.000 16.11/32.21
258 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-12 14,01,37 1032.40 195.45 13 342.360 0.000
259 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0346-11 GT 14,08,42 1032.22 196.21 9 349.612 20.190 16.08/32.15
260 ŚLEBODA & GUSTAW 4 PL-0346-10 G 14,04,29 1031.13 196.97 6 344.897 0.000 16.06/32.12
261 RAUBE JAN 4 PL0346-12 G 13,56,02 1031.09 197.73 9 336.168 0.000 16.05/32.09
262 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 14,09,23 1030.70 198.48 33 349.802 0.000 16.03/32.06
263 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-10 G 14,01,20 1030.00 199.24 10 341.274 0.000 16.02/32.03
264 SOCHA HERONIM 4 PL-0346-06 G 14,09,24 1029.97 200.00 4 349.572 0.000 16.00/32.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
265 MARCINIAK ŁUKASZ 4 PL-0356-12 14,11,10 1029.76 0.00 5 351.321 0.000
266 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-09 G 14,01,06 1029.47 0.00 13 340.856 0.000
267 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 PL-11 GT 13,58,24 1029.44 0.00 25- 0- 0 338.069 0.000
268 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 14,09,55 1029.08 0.00 34 349.802 0.000
269 BAGIŃSKI JAN 4 PL-0346-08 GT 14,02,08 1028.86 0.00 12- 0- 0 341.719 0.000
270 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 14,02,56 1028.77 0.00 15 342.511 0.000
271 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-10 G 14,03,03 1028.44 0.00 42 342.521 0.000
272 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0346-11 G 14,10,09 1027.82 0.00 10 349.612 0.000
273 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 13,59,17 1027.47 0.00 23 338.328 0.000
274 SZURLEJ DANIEL 4 PL-0346-10 GT 13,59,13 1027.19 0.00 5 338.168 0.000

D O B R Y L O T !
------------------Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 5, z dnia 27.05.13 BURG-2
Calosc [2]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 BARANOWSKI ARDELI 4 46 5 11 145.52
2 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 43 5 16 144.47
3 BUDREWICZ KAROL 4 42 5 13 143.39
4 POSTOŁ MIROSŁAW 4 29 5 9 142.89
5 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 59 5 18 142.89
6 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 75 5 15 141.12
7 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 67 5 21 140.40
8 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 49 5 10 139.03
9 MYRDZIO JERZY 4 80 5 16 136.15
10 MYRDZIO STANISŁAW 4 66 5 13 133.81
11 DOMINIAK ANDRZEJ 4 69 5 12 133.56
12 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 44 5 5 130.36
13 RAUBE JAN 4 51 5 6 128.07
14 MARCINIAK ŁUKASZ 4 32 5 8 123.19
15 ŚLEBODA & GUSTAW 4 19 5 5 119.03
16 KOZŁOWSKI JAN 4 42 4 4 97.87
17 KASOWSKA KATARZYNA 4 21 4 4 89.14
18 SOCHA HERONIM 4 22 3 3 75.44
19 PROCYSZYN RYSZARD 4 23 3 3 74.31
20 PRZYTOCKI STANISŁAW 4 11 2 2 49.19
21 SZEWCZYK MARCIN 4 16 1 1 29.85
22 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 25 1 1 26.75
23 NAUMIENIA ŁUKASZ 4 19 1 1 24.92
24 STEMPNIEWICZ STANISŁAW 4 11 1 1 20.61
25 DRĄG JACEK 4 16 0 0 0.00
26 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 10 0 0 0.00


Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 5, z dnia 27.05.13 BURG-2
Typowane [1]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 BUDREWICZ KAROL 4 42 3 13 84.71
2 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 43 3 16 77.97
3 MYRDZIO JERZY 4 80 2 16 55.54
4 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 59 1 18 28.98
5 POSTOŁ MIROSŁAW 4 29 1 9 28.02
6 KOZŁOWSKI JAN 4 42 1 4 27.36
7 ŚLEBODA & GUSTAW 4 19 1 5 26.70
8 MYRDZIO STANISŁAW 4 66 1 13 25.23
9 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 75 1 15 25.13
10 PRZYTOCKI STANISŁAW 4 11 1 2 25.03
11 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 67 1 21 24.57
12 RAUBE JAN 4 51 1 6 21.02
13 SOCHA HERONIM 4 22 1 3 20.05
14 BARANOWSKI ARDELI 4 46 0 11 0.00
15 KASOWSKA KATARZYNA 4 21 0 4 0.00
16 MARCINIAK ŁUKASZ 4 32 0 8 0.00
17 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 49 0 10 0.00
18 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 44 0 5 0.00
19 PROCYSZYN RYSZARD 4 23 0 3 0.00
20 DOMINIAK ANDRZEJ 4 69 0 12 0.00
21 DRĄG JACEK 4 16 0 0 0.00
22 STEMPNIEWICZ STANISŁAW 4 11 0 1 0.00
23 SZEWCZYK MARCIN 4 16 0 1 0.00
24 NAUMIENIA ŁUKASZ 4 19 0 1 0.00
25 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 10 0 0 0.00
26 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 25 0 1 0.00


Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.

LISTA KONKURSOWA NR 5
------------------------
z lotu EBURG-2F z dnia 27.05.13
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:14:15.5 N 11:49:17.2 E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 7,20,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 341.560 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 26
4.Ilość wysłanych gołębi................: 987
5.Ilość konkursów.......................: 198
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1055.10
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 609.79
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:12,43,51
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:16,40,22
10.Czas trwania konkursu.................:3 godz. 55 min. 27 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :
w miejscu przylotu:
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 5 konkursów
Punkty stałe 30.0- gradacja
ECalosc [2]F


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 4 | Winsko | 26 | 987 | 198 |20.06|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 26 | 987 | 198 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:
Jan Benedykt
606423015 713894265
---------------- ------------------
Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
- 1 -

Lista konkursowa nr 5.
z lotu BURG-2, w dniu 27.05.13
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | A B |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 12,43,51 1055.10 1.01 66- 13- 5 341.695 30.000 20.00/40.00
2 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 G 12,43,46 1054.07 2.03 29- 9- 5 341.274 29.950 19.98/39.96
3 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 G 12,31,53 1052.70 3.04 42- 13- 5 328.318 29.900 19.96/39.92
4 SZEWCZYK MARCIN 4 PL-0356-12 G 12,51,54 1018.59 4.05 16- 1- 1 338.069 29.850 19.94/39.88
5 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-11 G 13,01,13 1003.82 5.07 59- 18- 5 342.521 29.800 19.92/39.84
6 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-11 G 13,13,31 989.49 6.08 75- 15- 5 349.802 29.750 19.90/39.80
7 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 13,13,33 989.40 7.09 2 < 37> 349.802 29.700 19.88/39.76
8 RAUBE JAN 4 PL0395-08 G 13,01,42 983.81 8.11 51- 6- 5 336.168 29.640 19.86/39.72
9 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 G 12,56,37 975.35 9.12 2 < 25> 328.318 29.590 19.84/39.68
10 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-11 G 13,09,36 974.99 10.13 46- 11- 5 340.856 29.540 19.82/39.63
11 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-12 G 13,15,38 958.45 11.14 2 < 12> 340.856 29.490 19.80/39.59
12 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-11 G 13,15,40 958.36 12.16 3 < 22> 340.856 29.440 19.78/39.55
13 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-11 G 13,21,31 955.52 13.17 43- 16- 5 345.435 29.390 19.76/39.51
14 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0346-11 G 13,22,20 940.44 14.18 44- 5- 5 340.754 29.340 19.74/39.47
15 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0219-11 13,25,22 935.21 15.20 2 < 95> 341.695 29.290
16 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-12 13,27,14 932.27 16.21 49- 10- 5 342.360 29.240
17 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 13,31,51 928.96 17.22 2 < 26> 345.435 29.190 19.68/39.35
18 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 13,31,09 922.84 18.24 80- 16- 5 342.511 29.140 19.65/39.31
19 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 13,29,53 914.69 19.25 67- 21- 5 338.328 29.090
20 SOCHA HERONIM 4 PL-0346-06 G 13,42,30 913.91 20.26 22- 3- 3 349.572 29.040 19.61/39.23
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 13,35,04 913.23 21.28 2 < 31> 342.521 28.980 19.59/39.19
22 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-10 G 13,33,24 912.84 22.29 4 < 38> 340.856 28.930 19.57/39.15
23 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 13,35,49 910.98 23.30 2 < 27> 342.360 28.880 19.55/39.11
24 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-11 G 13,35,11 909.62 24.32 2 < 32> 341.274 28.830 19.53/39.07
25 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 G 13,21,11 909.01 25.33 3 < 34> 328.318 28.780 19.51/39.03
26 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL0346-10 G 13,40,30 907.85 26.34 3 < 28> 345.435 28.730 19.49/38.98
27 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 13,37,20 907.32 27.36 3 < 42> 342.360 28.680 19.47/38.94
28 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-11 G 13,41,03 906.54 28.37 4 < 30> 345.435 28.630 19.45/38.90
29 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0346-10 13,39,37 897.63 29.38 2 < 78> 340.754 28.580
30 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 13,48,22 889.46 30.40 5 < 39> 345.435 28.530 19.41/38.82
31 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 13,45,20 888.90 31.41 3 < 36> 342.521 28.480 19.39/38.78
32 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-11 G 13,44,20 887.96 32.42 3 < 40> 341.274 28.430 19.37/38.74
33 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 13,46,24 886.42 33.43 2 < 57> 342.511 28.380 19.35/38.70
34 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 G 13,30,39 885.79 34.45 4 < 64> 328.318 28.320 19.33/38.66
35 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 13,43,23 882.48 35.46 2 < 43> 338.328 28.270
36 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0395-08 13,48,25 881.84 36.47 4 < 52> 342.521 28.220
37 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 13,57,24 880.23 37.49 3 < 61> 349.802 28.170 19.27/38.54
38 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0417-12 13,47,18 880.08 38.50 5 < 44> 340.856 28.120
39 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-11 G 13,52,58 879.04 39.51 6 < 41> 345.435 0.000 19.23/38.46
40 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-10 G 13,49,02 877.24 40.53 4 < 47> 341.274 28.020 19.21/38.42
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-11 G 13,53,47 877.22 41.54 7 < 46> 345.435 0.000 19.19/38.38
42 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-12 G 13,51,36 874.26 42.55 4 < 113> 342.360 27.920 19.17/38.34
43 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 13,49,15 869.18 43.57 3 < 48> 338.328 27.870
44 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-11 G 13,52,14 869.01 44.58 6 < 60> 340.856 0.000 19.13/38.25
45 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 13,57,46 868.51 45.59 69- 12- 5 345.466 27.770 19.11/38.21
46 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-11 G 13,58,35 866.66 46.61 8 < 58> 345.435 0.000 19.09/38.17
47 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 G 13,54,40 864.71 47.62 5 < 75> 341.274 27.660 19.07/38.13
48 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 13,51,38 863.89 48.63 4 < 49> 338.328 27.610 19.05/38.09
49 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 13,53,06 860.67 49.65 5 < 51> 338.328 27.560 19.03/38.05
50 MARCINIAK ŁUKASZ 4 PL-0346-12 14,08,30 860.03 50.66 32- 8- 5 351.321 27.510
51 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 13,54,10 858.34 51.67 6 < 54> 338.328 0.000 18.98/37.97
52 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-11 G 14,02,47 850.39 52.68 5 < 55> 342.521 27.410 18.96/37.93
53 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0346-08 G 14,12,00 848.57 53.70 42- 4- 4 349.612 27.360 18.94/37.89
54 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 13,59,07 847.69 54.71 7 < 59> 338.328 0.000 18.92/37.85
55 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 14,04,38 846.50 55.72 6 < 63> 342.521 0.000 18.90/37.81
56 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 14,08,37 845.45 56.74 2 < 62> 345.466 27.210 18.88/37.77
57 MYRDZIO JERZY 4 PL0346-09 G 14,05,36 844.46 57.75 3 < 76> 342.511 27.160 18.86/37.73
58 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 14,10,29 841.53 58.76 9 < 102> 345.435 0.000 18.84/37.69
59 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 14,02,36 840.36 59.78 8 < 93> 338.328 0.000 18.82/37.64
60 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-11 G 14,06,15 839.03 60.79 7 < 87> 340.856 0.000 18.80/37.60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 14,18,46 835.32 61.80 4 < 69> 349.802 26.950
62 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 14,16,52 828.72 62.82 3 < 81> 345.466 26.900 18.76/37.52
63 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-07 14,14,20 826.68 63.83 7 < 71> 342.521 0.000
64 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 G 13,58,20 824.23 64.84 5 < 67> 328.318 26.800 18.72/37.44
65 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 PL-11 G 14,10,55 822.72 65.86 25- 1- 1 338.069 26.750 18.70/37.40
66 ŚLEBODA & GUSTAW 4 PL-0346-10 G 14,22,35 816.16 66.87 19- 5- 5 344.897 26.700 18.68/37.36
67 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-09 G 14,03,38 813.41 67.88 6 < 79> 328.318 0.000 18.66/37.32
68 ŚLEBODA & GUSTAW 4 PL-0346-10 G 14,26,23 808.89 68.90 2 < 130> 344.897 26.600 18.64/37.28
69 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 14,33,11 807.52 69.91 5 < 71> 349.802 26.550 18.62/37.24
70 RAUBE JAN 4 PL0346-12 G 14,16,25 807.29 70.92 2 < 82> 336.168 26.500 18.60/37.20
71 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-07 14,25,44 804.54 71.94 8 < 74> 342.521 0.000
71 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-11 G 14,34,47 804.54 71.94 6 < 89> 349.802 0.000 18.58/37.16
73 SOCHA HERONIM 4 PL-0356-12 G 14,34,38 804.29 73.96 2 < 197> 349.572 26.350 18.54/37.08
74 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-10 G 14,26,37 802.88 74.97 9 < 83> 342.521 0.000 18.52/37.04
75 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-08 14,26,09 800.83 75.99 6 < 88> 341.274 0.000
76 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 14,27,54 800.45 77.00 4 < 94> 342.511 26.190 18.48/36.95
77 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0356-12 G 14,38,22 797.53 78.01 2 < 134> 349.612 26.140 18.46/36.91
78 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0346-10 G 14,27,42 796.71 79.03 3 < 110> 340.754 26.090 18.44/36.87
79 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 G 14,13,18 794.38 80.04 7 < 123> 328.318 0.000 18.42/36.83
80 MARCINIAK ŁUKASZ 4 PL-0346-11 G 14,42,35 793.80 81.05 2 < 84> 351.321 25.990 18.40/36.79
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-11 G 14,39,44 785.63 82.07 4 < 85> 345.466 25.940 18.38/36.75
82 RAUBE JAN 4 PL0395-08 G 14,28,07 785.23 83.08 3 < 119> 336.168 25.890 18.36/36.71
83 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 14,36,58 783.86 84.09 10 < 92> 342.521 0.000 18.34/36.67
84 MARCINIAK ŁUKASZ 4 PL0346-02 G 14,49,24 781.76 85.11 3 < 153> 351.321 25.790 18.31/36.63
85 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 14,41,56 781.72 86.12 5 < 86> 345.466 25.740 18.29/36.59
86 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 14,42,42 780.36 87.13 6 < 91> 345.466 0.000 18.27/36.55
87 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-09 G 14,42,32 770.24 88.15 8 < 146> 340.856 0.000 18.25/36.51
88 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-11 G 14,43,13 769.99 89.16 7 < 114> 341.274 0.000 18.23/36.47
89 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 14,54,26 769.75 90.17 7 < 97> 349.802 0.000 18.21/36.43
90 PROCYSZYN RYSZARD 4 PL-0346-11 G 14,46,44 765.64 91.19 23- 3- 3 342.035 25.480 18.19/36.39
91 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 14,52,20 763.74 92.20 7 < 105> 345.466 0.000 18.17/36.35
92 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 14,48,53 763.05 93.21 11 < 126> 342.521 0.000
93 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 14,45,14 759.89 94.22 9 < 108> 338.328 0.000 18.13/36.26
94 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 14,51,55 757.91 95.24 5 < 96> 342.511 25.280
95 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-12 14,53,08 754.07 96.25 3 < 104> 341.695 25.230
96 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 14,54,46 753.16 97.26 6 < 103> 342.511 0.000
97 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 15,05,58 750.70 98.28 8 < 98> 349.802 0.000 18.05/36.10
98 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 15,06,02 750.59 99.29 9 < 100> 349.802 0.000 18.03/36.06
99 PRZYTOCKI STANISŁAW 4 PL-0346-11 G 14,52,55 14:56:15 100.30 11- 2- 2 339.060 25.030 18.01/36.02
100 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 15,08,26 14:57:26 101.32 10 < 133> 349.802 0.000 17.99/35.98
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 NAUMIENIA ŁUKASZ 4 PL0346-10 G 14,50,08 14:57:33 102.33 19- 1- 1 335.996 24.920 17.97/35.94
102 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 15,03,23 14:58:13 103.34 10 < 106> 345.435 0.000 17.95/35.90
103 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 15,00,41 14:59:25 104.36 7 < 117> 342.511 0.000
104 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL0260-12 14,59,43 14:59:32 105.37 4 < 109> 341.695 24.770
105 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-12 15,07,45 15:02:32 106.38 8 < 142> 345.466 0.000
106 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-11 G 15,07,50 15:02:40 107.40 11 < 128> 345.435 0.000 17.87/35.74
107 PROCYSZYN RYSZARD 4 PL-0346-08 G 15,05,38 15:05:00 108.41 2 < 115> 342.035 24.620 17.85/35.70
108 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL0346-09 G 15,00,59 15:05:17 109.42 10 < 121> 338.328 0.000 17.83/35.65
109 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-06 G 15,05,31 15:05:20 110.44 5 < 112> 341.695 24.520 17.81/35.61
110 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-11 G 15,07,29 15:08:34 111.45 4 < 161> 340.754 24.470 17.79/35.57
111 KASOWSKA KATARZYNA 4 PL-0359-09 G 14,58,40 15:09:48 112.46 21- 4- 4 333.208 24.420 17.77/35.53
112 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 15,10,32 15:10:21 113.48 6 < 127> 341.695 0.000 17.75/35.49
113 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL0346-09 G 15,15,10 15:14:06 114.49 5 < 124> 342.360 24.310 17.73/35.45
114 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 15,13,50 15:14:13 115.50 8 < 131> 341.274 0.000
115 PROCYSZYN RYSZARD 4 PL-047-09 G 15,16,46 15:16:08 116.51 3 342.035 24.210 17.69/35.37
116 PRZYTOCKI STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 15,14,12 15:17:32 117.53 2 339.060 24.160 17.66/35.33
117 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 15,19,39 15:18:23 118.54 8 < 118> 342.511 0.000
118 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 15,19,48 15:18:32 119.55 9 < 120> 342.511 0.000
119 RAUBE JAN 4 PL0346-12 G 15,12,16 15:19:28 120.57 4 < 158> 336.168 24.010 17.60/35.21
120 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 15,24,22 15:23:06 121.58 10 < 122> 342.511 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
121 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 15,23,17 15:27:35 122.59 11 < 144> 338.328 0.000 17.56/35.13
122 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 15,29,36 15:28:20 123.61 11 < 125> 342.511 0.000
123 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-12 G 15,13,11 15:30:50 124.62 8 < 132> 328.318 0.000 17.52/35.05
124 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 15,32,33 15:31:29 125.63 6 < 154> 342.360 0.000 17.50/35.01
125 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 15,32,46 15:31:30 126.65 12 < 129> 342.511 0.000
126 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-06 15,34,08 15:32:51 127.66 12 < 138> 342.521 0.000
127 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 15,37,32 15:37:21 128.67 7 < 135> 341.695 0.000 17.44/34.88
128 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-11 G 15,44,10 15:39:00 129.69 12 < 136> 345.435 0.000 17.42/34.84
129 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 15,40,19 15:39:03 130.70 13 < 150> 342.511 0.000
130 ŚLEBODA & GUSTAW 4 PL-0346-11 G 15,44,08 15:39:41 131.71 3 < 167> 344.897 23.450 17.38/34.76
131 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 G 15,39,19 15:39:42 132.73 9 341.274 0.000 17.36/34.72
132 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-12 G 15,22,38 15:40:17 133.74 9 < 140> 328.318 0.000 17.34/34.68
133 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-11 G 15,51,29 15:40:29 134.75 11 < 137> 349.802 0.000 17.32/34.64
134 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0395-07 G 15,51,17 15:40:33 135.76 3 < 176> 349.612 23.250 17.30/34.60
135 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 15,40,59 15:40:48 136.78 8 < 151> 341.695 0.000 17.28/34.56
136 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 15,46,28 15:41:18 137.79 13 < 143> 345.435 0.000 17.26/34.52
137 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 15,52,41 15:41:41 138.80 12 < 147> 349.802 0.000 17.24/34.48
138 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-10 G 15,43,19 15:42:02 139.82 13 < 139> 342.521 0.000 17.22/34.44
139 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-06 G 15,45,06 15:43:49 140.83 14 < 168> 342.521 0.000 17.20/34.40
140 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0219-11 G 15,27,55 15:45:34 141.84 10 < 141> 328.318 0.000 17.18/34.36
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
141 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0366-11 G 15,28,28 15:46:07 142.86 11 < 145> 328.318 0.000 17.16/34.31
142 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-08 G 15,51,28 15:46:16 143.87 9 < 156> 345.466 0.000 17.14/34.27
143 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 15,52,37 15:47:27 144.88 14 < 148> 345.435 0.000 17.12/34.23
144 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 G 15,45,45 15:50:04 145.90 12 < 152> 338.328 0.000 17.10/34.19
145 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 G 15,32,27 15:50:07 146.91 12 < 190> 328.318 0.000 17.08/34.15
146 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-10 G 15,49,56 15:50:52 147.92 9 < 159> 340.856 0.000 17.06/34.11
147 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 16,02,37 15:51:38 148.94 13 < 155> 349.802 0.000
148 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-11 G 15,57,09 15:51:59 149.95 15 < 188> 345.435 0.000 17.02/34.03
149 KASOWSKA KATARZYNA 4 PL-0395-12 G 15,41,16 15:52:24 150.96 2 < 171> 333.208 22.490 16.99/33.99
150 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 15,53,56 15:52:40 151.98 14 < 170> 342.511 0.000 16.97/33.95
151 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 15,55,42 15:55:31 152.99 9 < 163> 341.695 0.000 16.95/33.91
152 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL0346-09 G 15,51,49 15:56:08 154.00 13 < 160> 338.328 0.000 16.93/33.87
153 MARCINIAK ŁUKASZ 4 PL0353-12 16,10,05 15:57:04 155.02 4 < 166> 351.321 22.280
154 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 15,58,20 15:57:16 156.03 7 < 179> 342.360 0.000 16.89/33.79
155 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-07 G 16,08,38 15:57:38 157.04 14 < 174> 349.802 0.000 16.87/33.75
156 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 16,03,58 15:58:46 158.05 10 < 157> 345.466 0.000 16.85/33.71
157 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-11 G 16,04,01 15:58:49 159.07 11 < 182> 345.466 0.000 16.83/33.66
158 RAUBE JAN 4 PL0346-08 G 15,51,57 15:59:08 160.08 5 < 178> 336.168 22.030 16.81/33.62
159 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL0346-07 G 15,58,47 15:59:43 161.09 10 < 187> 340.856 0.000 16.79/33.58
160 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 15,55,35 15:59:53 162.11 14 < 162> 338.328 0.000 16.77/33.54
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
161 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0346-11 G 15,59,56 16:01:01 163.12 5 340.754 21.880 16.75/33.50
162 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 15,57,49 16:02:08 164.13 15 < 165> 338.328 0.000 16.73/33.46
163 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL0346-09 G 16,02,49 16:02:38 165.15 10 < 164> 341.695 0.000 16.71/33.42
164 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 16,04,00 16:03:49 166.16 11 < 175> 341.695 0.000 16.69/33.38
165 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 16,00,24 16:04:43 167.17 16 < 173> 338.328 0.000 16.67/33.34
166 MARCINIAK ŁUKASZ 4 PL-0103-10 G 16,20,00 16:06:59 168.19 5 < 172> 351.321 21.620 16.65/33.30
167 ŚLEBODA & GUSTAW 4 PL-11 G 16,13,27 16:09:00 169.20 4 < 184> 344.897 21.570 16.63/33.26
168 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 16,11,03 16:09:46 170.21 15 < 169> 342.521 0.000 16.61/33.22
169 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 16,11,42 16:10:25 171.23 16 < 185> 342.521 0.000 16.59/33.18
170 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 G 16,12,03 16:10:47 172.24 15 < 177> 342.511 0.000 16.57/33.14
171 KASOWSKA KATARZYNA 4 PL-0395-12 G 16,00,21 16:11:29 173.25 3 < 181> 333.208 21.370 16.55/33.10
172 MARCINIAK ŁUKASZ 4 PL0347-10 G 16,24,58 16:11:57 174.27 6 < 180> 351.321 0.000 16.53/33.06
173 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 16,07,51 16:12:10 175.28 17 < 189> 338.328 0.000 16.51/33.02
174 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-11 G 16,23,46 16:12:47 176.29 15 349.802 0.000 16.49/32.97
175 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 16,15,52 16:15:41 177.30 12 < 194> 341.695 0.000 16.47/32.93
176 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-11 G 16,30,07 16:19:23 178.32 4 349.612 21.120 16.45/32.89
177 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-10 G 16,24,05 16:22:49 179.33 16 342.511 0.000 16.43/32.85
178 RAUBE JAN 4 PL-0367-07 G 16,16,10 16:23:22 180.34 6 336.168 0.000 16.41/32.81
179 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL0346-09 G 16,24,38 16:23:34 181.36 8 < 196> 342.360 0.000 16.39/32.77
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
180 MARCINIAK ŁUKASZ 4 PL-0346-11 G 16,37,42 16:24:41 182.37 7 < 182> 351.321 0.000 16.37/32.73
181 KASOWSKA KATARZYNA 4 PL-0395-12 G 16,13,55 16:25:03 183.38 4 333.208 20.860 16.35/32.69
182 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 16,30,20 16:25:08 184.40 12 345.466 0.000 16.32/32.65
182 MARCINIAK ŁUKASZ 4 PL-0346-11 G 16,38,09 16:25:08 184.40 8 351.321 0.000 16.32/32.65
184 ŚLEBODA & GUSTAW 4 PL-0356-12 G 16,29,45 16:25:18 186.42 5 344.897 20.710 16.28/32.57
185 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 16,27,00 16:25:43 187.44 17 < 192> 342.521 0.000 16.26/32.53
186 STEMPNIEWICZ STANISŁAW 4 PL-0356-12 G 16,36,25 16:25:47 188.45 11- 1- 1 349.535 20.610 16.24/32.49
187 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL0346-06 16,25,00 16:25:56 189.46 11 340.856 0.000
188 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0369-11 G 16,31,17 16:26:07 190.48 16 345.435 0.000 16.20/32.41
189 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 16,28,36 16:32:55 191.49 18 < 191> 338.328 0.000 16.18/32.37
190 BUDREWICZ KAROL 4 PL0219-10 G 16,15,28 16:33:07 192.50 13 328.318 0.000 16.16/32.32
191 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 16,29,30 16:33:49 193.52 19 < 193> 338.328 0.000 16.14/32.28
192 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-11 G 16,36,34 16:35:17 194.53 18 342.521 0.000 16.12/32.24
193 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 16,31,23 16:35:41 195.54 20 < 195> 338.328 0.000 16.10/32.20
194 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0219-12 16,36,37 16:36:26 196.56 13 341.695 0.000
195 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 16,32,32 16:36:50 197.57 21 338.328 0.000 16.06/32.12
196 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 16,38,34 16:37:30 198.58 9 < 198> 342.360 0.000 16.04/32.08
197 SOCHA HERONIM 4 PL-0346-10 G 16,48,23 16:37:42 199.59 3 349.572 20.050 16.02/32.04
198 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 16,40,22 16:39:18 200.61 10 342.360 0.000 16.00/32.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
199 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 16,35,07 16:39:26 0.00 22 338.328 0.000
200 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-11 G 16,39,24 16:40:28 0.00 6 340.754 0.000
201 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 16,43,46 16:42:29 0.00 19 342.521 0.000
202 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 16,38,17 16:42:35 0.00 23 338.328 0.000
203 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 16,44,23 16:43:06 0.00 20 342.521 0.000
204 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 G 16,25,51 16:43:31 0.00 14 328.318 0.000
205 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0346-07 G 16,55,23 16:44:39 0.00 5 349.612 0.000
206 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 G 16,44,25 16:44:48 0.00 10 341.274 0.000
207 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 16,40,54 16:45:13 0.00 24 338.328 0.000
208 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 16,56,23 16:45:23 0.00 16 349.802 0.000

D O B R Y L O T !
------------------Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 6, z dnia 09.06.13 BURG-3
Calosc [2]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 50 5 28 148.32
2 BUDREWICZ KAROL 4 29 5 17 147.54
3 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 40 5 18 142.82
4 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 65 5 19 139.71
5 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 43 5 13 138.52
6 POSTOŁ MIROSŁAW 4 46 5 8 134.86
7 MYRDZIO JERZY 4 44 5 7 125.91
8 MYRDZIO STANISŁAW 4 54 5 11 124.23
9 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 27 5 5 123.52
10 ŚLEBODA & GUSTAW 4 18 5 5 115.91
11 BARANOWSKI ARDELI 4 36 4 4 97.68
12 KASOWSKA KATARZYNA 4 19 2 2 51.69
13 DRĄG JACEK 4 18 1 1 27.75
14 RAUBE JAN 4 34 1 1 26.41
15 KOZŁOWSKI JAN 4 21 1 1 24.93
16 DOMINIAK ANDRZEJ 4 46 1 1 21.48
17 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 30 1 1 21.27
18 PRZYTOCKI STANISŁAW 4 17 1 1 20.99
19 MARCINIAK ŁUKASZ 4 15 0 0 0.00
20 PROCYSZYN RYSZARD 4 31 0 0 0.00
21 STEMPNIEWICZ STANISŁAW 4 5 0 0 0.00
22 DŁUGOSZ ADAM 4 9 0 0 0.00
23 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 15 0 0 0.00


Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 6, z dnia 09.06.13 BURG-3
Typowane [1]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 50 3 28 89.30
2 BUDREWICZ KAROL 4 29 3 17 87.60
3 POSTOŁ MIROSŁAW 4 46 3 8 83.95
4 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 43 3 13 75.77
5 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 65 3 19 73.88
6 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 40 3 18 73.38
7 BARANOWSKI ARDELI 4 36 2 4 52.82
8 KASOWSKA KATARZYNA 4 19 2 2 51.69
9 MYRDZIO STANISŁAW 4 54 2 11 48.17
10 DRĄG JACEK 4 18 1 1 27.75
11 MYRDZIO JERZY 4 44 1 7 27.25
12 RAUBE JAN 4 34 1 1 26.41
13 KOZŁOWSKI JAN 4 21 1 1 24.93
14 ŚLEBODA & GUSTAW 4 18 1 5 23.80
15 PRZYTOCKI STANISŁAW 4 17 1 1 20.99
16 MARCINIAK ŁUKASZ 4 15 0 0 0.00
17 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 27 0 5 0.00
18 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 30 0 1 0.00
19 PROCYSZYN RYSZARD 4 31 0 0 0.00
20 DOMINIAK ANDRZEJ 4 46 0 1 0.00
21 STEMPNIEWICZ STANISŁAW 4 5 0 0 0.00
22 DŁUGOSZ ADAM 4 9 0 0 0.00
23 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 15 0 0 0.00

Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.

LISTA KONKURSOWA NR 6
------------------------
z lotu EBURG-3F z dnia 09.06.13
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:14:15.5 N 11:49:17.2 E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 6,45,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 341.900 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 23
4.Ilość wysłanych gołębi................: 712
5.Ilość konkursów.......................: 143
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1198.61
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1076.38
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:11,18,55
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:12,03,13
10.Czas trwania konkursu.................:44 min. 18 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :
w miejscu przylotu:
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 5 liczy się pierwszych 3 konkursów
Punkty stałe 30.0- gradacja
ETypowane [1]F


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 4 | Winsko | 23 | 712 | 143 |20.08|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 23 | 712 | 143 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:
Jan Benedykt
606423015 713894265
---------------- ------------------Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
- 1 -

Lista konkursowa nr 6.
z lotu BURG-3, w dniu 09.06.13
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | A B |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 GT 11,18,55 1198.61 1.40 29- 17- 3 328.318 30.000 20.00/40.00
2 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 GT 11,30,35 1184.69 2.81 50- 28- 3 338.328 29.930 19.97/39.94
3 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0366-12 11,22,23 1183.63 4.21 2 < 8> 328.318 0.000
4 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 11,31,20 1181.59 5.62 2 < 5> 338.328 0.000 19.92/39.83
5 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL0346-09 GT 11,31,59 1178.91 7.02 3 < 6> 338.328 29.720 19.89/39.77
6 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 GT 11,33,21 1173.32 8.43 4 < 12> 338.328 29.650 19.86/39.72
7 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-11 G 11,39,46 1171.89 9.83 40- 18- 3 345.435 0.000 19.83/39.66
8 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0219-11 G 11,25,37 1169.99 11.24 3 < 11> 328.318 0.000 19.80/39.61
9 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 GT 11,37,19 1167.48 12.64 46- 8- 3 341.274 29.440 19.77/39.55
10 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 11,40,55 1167.34 14.04 2 < 21> 345.435 0.000 19.75/39.49
11 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 G 11,26,21 1166.94 15.45 4 < 17> 328.318 0.000 19.72/39.44
12 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 GT 11,35,31 1164.57 16.85 5 < 13> 338.328 0.000 19.69/39.38
13 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 11,35,34 1164.37 18.26 6 < 18> 338.328 0.000
14 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 11,47,02 1158.16 19.66 43- 13- 3 349.802 0.000 19.63/39.27
15 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-11 G 11,41,20 1155.32 21.07 27- 5- 0 342.360 0.000 19.61/39.21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 11,41,52 1153.79 22.47 65- 19- 3 342.521 0.000 19.58/39.15
17 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 GT 11,30,10 1151.32 23.88 5 < 19> 328.318 28.870 19.55/39.10
18 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 11,40,23 1145.39 25.28 7 < 30> 338.328 0.000 19.52/39.04
19 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 GT 11,31,42 1145.16 26.69 6 < 20> 328.318 28.730 19.49/38.99
20 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 G 11,31,44 1145.03 28.09 7 < 25> 328.318 0.000 19.46/38.93
21 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-11 G 11,46,47 1144.65 29.49 3 < 27> 345.435 0.000 19.44/38.87
22 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 11,44,26 1143.90 30.90 2 < 29> 342.521 0.000 19.41/38.82
23 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-10 GT 11,45,09 1137.01 32.30 2 < 45> 341.274 28.450 19.38/38.76
24 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL0346-10 G 11,53,03 1135.54 33.71 2 < 31> 349.802 0.000 19.35/38.70
25 BUDREWICZ KAROL 4 PL0219-10 G 11,34,27 1134.28 35.11 8 < 28> 328.318 0.000 19.32/38.65
26 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 11,47,00 1134.14 36.52 44- 7- 1 342.511 0.000
27 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0369-11 G 11,49,43 1133.63 37.92 4 < 42> 345.435 0.000 19.27/38.54
28 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 G 11,34,45 1133.11 39.33 9 < 41> 328.318 0.000 19.24/38.48
29 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 GT 11,47,38 1131.80 40.73 3 < 38> 342.521 28.030 19.21/38.42
30 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 11,44,07 1131.09 42.13 8 < 32> 338.328 0.000 19.18/38.37
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-11 G 11,54,16 1131.07 43.54 3 < 35> 349.802 0.000 19.15/38.31
32 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 11,44,10 1130.90 44.94 9 < 34> 338.328 0.000 19.13/38.25
33 DRĄG JACEK 4 PL0356-11 GT 11,39,20 1130.65 46.35 18- 1- 1 332.788 27.750 19.10/38.20
34 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 11,44,17 1130.46 47.75 10 < 37> 338.328 0.000 19.07/38.14
35 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 11,54,30 1130.22 49.16 4 < 64> 349.802 0.000
36 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 11,47,23 1130.01 50.56 54- 11- 2 341.695 0.000 19.01/38.03
37 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 11,44,46 1128.64 51.97 11 < 39> 338.328 0.000 18.99/37.97
38 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 11,49,05 1126.41 53.37 4 < 46> 342.521 0.000 18.96/37.92
39 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 11,45,29 1125.95 54.78 12 < 53> 338.328 0.000 18.93/37.86
40 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 GT 11,49,12 1125.94 56.18 2 < 80> 342.511 27.250 18.90/37.80
41 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-12 G 11,36,42 1125.53 57.58 10 < 51> 328.318 0.000 18.87/37.75
42 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-11 G 11,52,01 1125.13 58.99 5 < 43> 345.435 0.000 18.85/37.69
43 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-11 GT 11,52,03 1125.01 60.39 6 < 49> 345.435 27.040 18.82/37.63
44 KASOWSKA KATARZYNA 4 PL-0218-11 GT 11,41,25 1124.12 61.80 19- 2- 2 333.208 26.970 18.79/37.58
45 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 G 11,49,08 1122.12 63.20 3 < 57> 341.274 0.000 18.76/37.52
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 11,50,19 1121.86 64.61 5 < 47> 342.521 0.000 18.73/37.46
47 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-11 G 11,50,21 1121.73 66.01 6 < 60> 342.521 0.000 18.70/37.41
48 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-11 GT 11,48,54 1121.61 67.42 36- 4- 2 340.856 26.690 18.68/37.35
49 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 11,53,09 1121.00 68.82 7 < 50> 345.435 0.000 18.65/37.30
50 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-11 G 11,53,12 1120.81 70.22 8 < 59> 345.435 0.000 18.62/37.24
51 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 G 11,37,56 1120.79 71.63 11 < 55> 328.318 0.000 18.59/37.18
52 RAUBE JAN 4 PL0346-12 GT 11,44,58 1120.68 73.03 34- 1- 1 336.168 26.410 18.56/37.13
53 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 11,46,58 1120.42 74.44 13 < 54> 338.328 0.000 18.54/37.07
54 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 11,47,05 1119.98 75.84 14 < 58> 338.328 0.000
55 BUDREWICZ KAROL 4 PL0219-10 GT 11,38,12 1119.78 77.25 12 < 65> 328.318 0.000 18.48/36.96
56 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-09 GT 11,49,33 1119.21 78.65 2 < 83> 340.856 26.130 18.45/36.90
57 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-10 GT 11,50,03 1118.75 80.06 4 < 86> 341.274 26.060 18.42/36.85
58 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 11,47,36 1118.07 81.46 15 < 62> 338.328 0.000 18.39/36.79
59 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 GT 11,54,01 1117.85 82.87 9 < 61> 345.435 25.920 18.37/36.73
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 GT 11,51,26 1117.77 84.27 7 < 68> 342.521 25.850 18.34/36.68
61 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 11,54,05 1117.61 85.67 10 < 84> 345.435 0.000 18.31/36.62
62 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 11,47,48 1117.33 87.08 16 < 66> 338.328 0.000 18.28/36.56
63 ŚLEBODA & GUSTAW 4 PL-11 G 11,53,49 1116.83 88.48 18- 5- 1 344.897 0.000 18.25/36.51
64 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 GT 11,58,29 1115.86 89.89 5 < 67> 349.802 25.560 18.23/36.45
65 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0356-12 G 11,39,21 1115.40 91.29 13 < 81> 328.318 0.000 18.20/36.39
66 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 11,48,23 1115.18 92.70 17 < 69> 338.328 0.000 18.17/36.34
67 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 11,58,53 1114.43 94.10 6 < 70> 349.802 0.000 18.14/36.28
68 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 11,52,27 1114.07 95.51 8 < 77> 342.521 0.000 18.11/36.23
69 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 11,48,54 1113.29 96.91 18 < 82> 338.328 0.000 18.08/36.17
70 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 GT 11,59,48 1111.19 98.31 7 < 71> 349.802 25.140 18.06/36.11
71 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 GT 11,59,51 1111.01 99.72 8 < 72> 349.802 25.070 18.03/36.06
72 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 11,59,58 1110.60 101.12 9 < 78> 349.802 0.000
73 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0346-11 GT 11,59,54 1110.23 102.53 21- 1- 1 349.612 24.930 17.97/35.94
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
74 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0219-12 11,52,47 1110.18 103.93 2 < 75> 341.695 0.000
75 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 GT 11,52,51 1109.94 105.34 3 < 91> 341.695 24.790 17.92/35.83
76 KASOWSKA KATARZYNA 4 PL-0395-12 GT 11,45,15 1109.77 106.74 2 333.208 24.720 17.89/35.77
77 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-10 G 11,53,48 1109.20 108.15 9 < 85> 342.521 0.000 17.86/35.72
78 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 12,00,27 1108.90 109.55 10 < 106> 349.802 0.000 17.83/35.66
79 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-12 G 11,54,04 1107.72 110.96 2 < 87> 342.360 0.000 17.80/35.61
80 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 11,54,35 1106.36 112.36 3 < 90> 342.511 0.000
81 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 G 11,41,52 1105.94 113.76 14 < 121> 328.318 0.000 17.75/35.49
82 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 11,51,05 1105.35 115.17 19 < 93> 338.328 0.000 17.72/35.44
83 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-10 G 11,53,23 1105.30 116.57 3 < 134> 340.856 0.000 17.69/35.38
84 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 11,57,32 1105.27 117.98 11 < 96> 345.435 0.000 17.66/35.32
85 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0356-12 11,54,54 1105.26 119.38 10 < 100> 342.521 0.000
86 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 G 11,53,59 1104.51 120.79 5 < 88> 341.274 0.000 17.61/35.21
87 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 11,55,12 1103.68 122.19 3 < 98> 342.360 0.000 17.58/35.15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
88 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-12 G 11,54,28 1102.78 123.60 6 < 92> 341.274 0.000 17.55/35.10
89 ŚLEBODA & GUSTAW 4 PL0346-09 GT 11,57,47 1102.67 125.00 2 < 106> 344.897 23.800 17.52/35.04
90 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 11,55,56 1101.56 126.40 4 < 111> 342.511 0.000 17.49/34.99
91 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 11,55,15 1101.35 127.81 4 < 95> 341.695 0.000 17.46/34.93
92 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-12 G 11,55,13 1100.12 129.21 7 < 138> 341.274 0.000 17.44/34.87
93 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 11,52,50 1099.06 130.62 20 < 94> 338.328 0.000 17.41/34.82
94 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 11,52,57 1098.65 132.02 21 < 99> 338.328 0.000 17.38/34.76
95 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 GT 11,56,04 1098.46 133.43 5 < 97> 341.695 23.380 17.35/34.70
96 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-11 G 11,59,34 1098.13 134.83 12 < 103> 345.435 0.000 17.32/34.65
97 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 11,56,13 1097.93 136.24 6 < 109> 341.695 0.000 17.30/34.59
98 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 11,56,54 1097.66 137.64 4 < 102> 342.360 0.000 17.27/34.54
99 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 11,53,26 1096.92 139.04 22 < 101> 338.328 0.000 17.24/34.48
100 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 11,57,18 1096.77 140.45 11 < 108> 342.521 0.000 17.21/34.42
101 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 11,53,42 1095.98 141.85 23 < 104> 338.328 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
102 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-12 G 11,57,35 1095.26 143.26 5 342.360 0.000 17.15/34.31
103 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 12,00,29 1094.94 144.66 13 < 105> 345.435 0.000 17.13/34.25
104 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 11,54,08 1094.44 146.07 24 < 116> 338.328 0.000 17.10/34.20
105 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 12,00,41 1094.25 147.47 14 < 110> 345.435 0.000 17.07/34.14
106 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 12,04,51 1093.64 148.88 11 < 118> 349.802 0.000 17.04/34.08
106 ŚLEBODA & GUSTAW 4 PL-11 G 12,00,22 1093.64 148.88 3 < 112> 344.897 0.000 17.04/34.08
108 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 11,58,44 1091.76 151.69 12 < 115> 342.521 0.000 16.99/33.97
109 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0219-12 11,58,19 1090.57 153.09 7 < 114> 341.695 0.000
110 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-11 G 12,01,59 1089.76 154.49 15 < 113> 345.435 0.000 16.93/33.86
111 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 G 11,59,29 1089.12 155.90 5 < 126> 342.511 0.000 16.90/33.80
112 ŚLEBODA & GUSTAW 4 PL-0356-12 G 12,02,06 1087.66 157.30 4 < 119> 344.897 0.000 16.87/33.75
113 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-11 G 12,02,49 1086.90 158.71 16 < 117> 345.435 0.000 16.85/33.69
114 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL0260-12 11,59,25 1086.76 160.11 8 < 136> 341.695 0.000
115 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL0206-10 G 12,00,13 1086.62 161.52 13 < 129> 342.521 0.000 16.79/33.58
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
116 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 11,56,23 1086.53 162.92 25 < 120> 338.328 0.000 16.76/33.52
117 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 12,02,59 1086.33 164.33 17 < 137> 345.435 0.000 16.73/33.46
118 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 12,07,02 1086.23 165.73 12 < 128> 349.802 0.000 16.70/33.41
119 ŚLEBODA & GUSTAW 4 PL-11 G 12,02,35 1086.01 167.13 5 344.897 0.000 16.68/33.35
120 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 11,56,34 1085.89 168.54 26 < 124> 338.328 0.000 16.65/33.30
121 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 G 11,47,33 1085.17 169.94 15 < 123> 328.318 0.000 16.62/33.24
122 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 12,03,23 1085.06 171.35 46- 1- 0 345.466 0.000 16.59/33.18
123 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 GT 11,47,38 1084.87 172.75 16 < 127> 328.318 0.000 16.56/33.13
124 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 11,56,55 1084.67 174.16 27 < 132> 338.328 0.000 16.54/33.07
125 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0346-12 11,59,11 1084.57 175.56 30- 1- 0 340.754 0.000
126 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 12,01,01 1083.84 176.97 6 < 139> 342.511 0.000 16.48/32.96
127 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 G 11,47,57 1083.74 178.37 17 328.318 0.000 16.45/32.90
128 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-11 G 12,07,57 1083.15 179.78 13 349.802 0.000 16.42/32.85
129 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 12,01,30 1082.22 181.18 14 < 131> 342.521 0.000 16.39/32.79
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
129 PRZYTOCKI STANISŁAW 4 PL-0346-11 GT 11,58,18 1082.22 181.18 17- 1- 1 339.060 20.990 16.39/32.79
131 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 12,01,33 1082.04 183.99 15 < 133> 342.521 0.000 16.34/32.68
132 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 11,57,42 1081.96 185.39 28 338.328 0.000 16.31/32.62
133 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 12,01,36 1081.87 186.80 16 < 135> 342.521 0.000 16.28/32.56
134 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-11 G 12,00,12 1081.40 188.20 4 340.856 0.000 16.25/32.51
135 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 12,01,58 1080.62 189.61 17 < 141> 342.521 0.000 16.23/32.45
136 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 12,01,37 1079.21 191.01 9 < 140> 341.695 0.000 16.20/32.39
137 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-11 GT 12,05,06 1079.15 192.42 18 345.435 20.420 16.17/32.34
138 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 G 12,01,16 1079.07 193.82 8 341.274 0.000 16.14/32.28
139 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-10 G 12,02,30 1078.78 195.22 7 342.511 0.000 16.11/32.23
140 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL0346-09 G 12,01,46 1078.70 196.63 10 < 142> 341.695 0.000 16.08/32.17
141 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-06 12,02,37 1078.41 198.03 18 < 143> 342.521 0.000
142 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-08 G 12,02,25 1076.49 199.44 11 341.695 0.000 16.03/32.06
143 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 GT 12,03,13 1076.38 200.84 19 342.521 20.000 16.00/32.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
144 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-07 12,03,15 1076.26 0.00 20 342.521 0.000
145 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 12,03,18 1076.10 0.00 21 342.521 0.000
146 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 G 11,50,14 1075.63 0.00 18 328.318 0.000
147 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0219-12 T 12,02,43 1075.47 0.00 12 341.695 0.000
148 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL0346-06 12,01,58 1075.37 0.00 5 340.856 0.000
149 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 12,03,22 1075.36 0.00 6 342.360 0.000
150 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 12,03,29 1074.97 0.00 7 342.360 0.000
151 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 12,03,41 1074.77 0.00 8 342.511 0.000
152 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-08 G 12,03,56 1073.93 0.00 9 342.511 0.000
153 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 G 12,03,58 1073.81 0.00 10 342.511 0.000

D O B R Y L O T !
------------------Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 7, z dnia 16.06.13 BRAKEL-3
Calosc [2]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 39 5 16 245.90
2 BUDREWICZ KAROL 4 29 5 12 245.08
3 BARANOWSKI ARDELI 4 37 5 7 243.37
4 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 52 5 14 240.16
5 POSTOŁ MIROSŁAW 4 51 5 13 240.00
6 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 54 5 17 237.69
7 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 57 5 14 237.54
8 MYRDZIO STANISŁAW 4 51 5 7 220.58
9 MYRDZIO JERZY 4 41 5 5 211.73
10 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 23 4 4 181.07
11 DOMINIAK ANDRZEJ 4 46 4 4 180.57
12 ŚLEBODA & GUSTAW 4 16 3 3 137.04
13 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 20 3 3 131.47
14 PROCYSZYN RYSZARD 4 17 2 2 90.16
15 DRĄG JACEK 4 15 1 1 49.26
16 KOZŁOWSKI JAN 4 23 1 1 46.15
17 KASOWSKA KATARZYNA 4 19 0 0 0.00
18 MARCINIAK ŁUKASZ 4 17 0 0 0.00
19 DŁUGOSZ ADAM 4 5 0 0 0.00


Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 7, z dnia 16.06.13 BRAKEL-3
Typowane [1]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 BUDREWICZ KAROL 4 29 3 12 141.06
2 BARANOWSKI ARDELI 4 37 3 7 140.99
3 POSTOŁ MIROSŁAW 4 51 3 13 140.98
4 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 57 2 14 92.70
5 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 39 2 16 92.22
6 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 52 2 14 90.57
7 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 20 2 3 84.01
8 DRĄG JACEK 4 15 1 1 49.26
9 ŚLEBODA & GUSTAW 4 16 1 3 48.03
10 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 23 1 4 47.38
11 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 54 1 17 42.70
12 MYRDZIO STANISŁAW 4 51 1 7 41.23
13 MYRDZIO JERZY 4 41 1 5 40.98
14 KOZŁOWSKI JAN 4 23 0 1 0.00
15 KASOWSKA KATARZYNA 4 19 0 0 0.00
16 MARCINIAK ŁUKASZ 4 17 0 0 0.00
17 PROCYSZYN RYSZARD 4 17 0 2 0.00
18 DOMINIAK ANDRZEJ 4 46 0 4 0.00
19 DŁUGOSZ ADAM 4 5 0 0 0.00Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.

LISTA KONKURSOWA NR 7
------------------------
z lotu EBRAKEL-3F z dnia 16.06.13
Współrzędne miejsca wypuszczenia 51:42:23.8 N 09:09:52.3 E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 6,30,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 517.600 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 19
4.Ilość wysłanych gołębi................: 612
5.Ilość konkursów.......................: 123
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1550.29
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1349.74
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:12,03,13
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:12,54,13
10.Czas trwania konkursu.................:51 min. 0 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :
w miejscu przylotu:
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 5 liczy się pierwszych 3 konkursów
Punkty stałe 50.0- gradacja
ETypowane [1]F


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 4 | Winsko | 19 | 612 | 123 |20.10|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 19 | 612 | 123 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:
Jan Benedykt
606423015 713894265
---------------- ------------------
Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
- 1 -

Lista konkursowa nr 7.
z lotu BRAKEL-3, w dniu 16.06.13
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | B C |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-11 G 12,03,13 1550.29 1.63 37- 7- 3 516.582 0.000 40.00/65.00
2 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-12 G 12,11,05 1481.26 3.27 29- 12- 3 505.233 0.000 39.93/64.89
3 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-11 GT 12,22,41 1480.70 4.90 39- 16- 2 522.217 49.840 39.87/64.79
4 BUDREWICZ KAROL 4 PL0219-10 GT 12,12,59 1473.05 6.54 2 < 6> 505.233 49.750 39.80/64.68
5 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 12,28,59 1454.71 8.17 2 < 9> 522.217 0.000 39.74/64.57
6 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0366-11 G 12,17,49 1452.58 9.80 3 < 7> 505.233 0.000 39.67/64.47
7 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0366-12 12,18,05 1451.47 11.44 4 < 46> 505.233 0.000
8 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 12,32,05 1451.03 13.07 57- 14- 2 525.394 0.000
9 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-11 G 12,30,45 1447.59 14.71 3 < 11> 522.217 0.000 39.48/64.15
10 DRĄG JACEK 4 PL0356-11 GT 12,21,29 1447.57 16.34 15- 1- 1 508.796 49.260 39.41/64.04
11 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 12,31,11 1445.85 17.97 4 < 27> 522.217 0.000 39.34/63.93
12 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-11 G 12,27,33 1444.78 19.61 2 < 13> 516.582 0.000 39.28/63.83
13 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-09 GT 12,27,39 1444.38 21.24 3 < 22> 516.582 49.020 39.21/63.72
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 12,26,07 1443.68 22.88 52- 14- 2 514.118 0.000 39.15/63.61
15 ŚLEBODA & GUSTAW 4 PL-0356-12 G 12,30,37 1439.39 24.51 16- 3- 1 519.068 0.000 39.08/63.51
16 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 GT 12,29,28 1438.41 26.14 51- 13- 3 517.059 48.770 39.02/63.40
17 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 G 12,28,09 1435.48 27.78 2 < 23> 514.118 0.000 38.95/63.30
18 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL0346-08 G 12,30,23 1434.75 29.41 2 < 24> 517.059 0.000 38.89/63.19
19 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-11 G 12,31,57 1432.78 31.05 54- 17- 1 518.594 0.000 38.82/63.08
20 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-04 12,36,42 1432.76 32.68 2 < 21> 525.394 0.000
21 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL0346-10 GT 12,36,45 1432.57 34.31 3 < 42> 525.394 48.360 38.69/62.87
22 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-10 GT 12,30,37 1432.50 35.95 4 < 38> 516.582 48.280 38.62/62.76
23 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 12,29,27 1430.29 37.58 3 < 26> 514.118 0.000 38.56/62.66
24 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-12 G 12,31,35 1429.99 39.22 3 < 28> 517.059 0.000 38.49/62.55
25 ŚLEBODA & GUSTAW 4 PL-11 GT 12,33,09 1429.35 40.85 2 < 121> 519.068 48.030 38.43/62.44
26 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 GT 12,30,01 1428.04 42.48 4 < 45> 514.118 47.950 38.36/62.34
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-11 G 12,35,49 1427.54 44.12 5 < 39> 522.217 0.000 38.30/62.23
28 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-12 G 12,32,48 1425.19 45.75 4 < 41> 517.059 0.000 38.23/62.12
29 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 12,34,00 1424.71 47.39 2 < 30> 518.594 0.000 38.16/62.02
30 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 12,34,10 1424.06 49.02 3 < 37> 518.594 0.000 38.10/61.91
31 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 12,36,52 1423.57 50.65 46- 4- 0 522.259 0.000 38.03/61.80
32 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0346-10 12,33,07 1422.44 52.29 20- 3- 2 516.513 0.000
33 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-11 GT 12,33,56 1421.75 53.92 23- 4- 1 517.423 47.380 37.90/61.59
34 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 12,33,58 1420.45 55.56 51- 7- 1 516.995 0.000 37.84/61.48
35 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 12,35,26 1415.92 57.19 2 < 58> 517.423 0.000 37.77/61.38
36 PROCYSZYN RYSZARD 4 PL-0346-08 G 12,36,17 1413.84 58.82 17- 2- 0 517.867 0.000 37.70/61.27
37 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 12,36,49 1413.77 60.46 4 < 40> 518.594 0.000 37.64/61.16
38 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL0346-06 12,35,43 1412.52 62.09 5 < 78> 516.582 0.000
39 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 12,40,08 1410.89 63.73 6 < 50> 522.217 0.000 37.51/60.95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-07 12,37,56 1409.48 65.36 5 < 43> 518.594 0.000
41 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-10 GT 12,36,52 1409.39 66.99 5 < 44> 517.059 46.720 37.38/60.74
42 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 12,42,48 1409.32 68.63 4 < 66> 525.394 0.000
43 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 12,37,59 1409.29 70.26 6 < 49> 518.594 0.000 37.25/60.52
44 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-10 G 12,36,58 1409.01 71.90 6 < 56> 517.059 0.000 37.18/60.42
45 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 12,35,50 1405.33 73.53 5 < 74> 514.118 0.000
46 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 G 12,29,52 1403.95 75.16 5 < 47> 505.233 0.000 37.05/60.20
47 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0219-11 GT 12,30,04 1403.17 76.80 6 < 61> 505.233 46.230 36.98/60.10
48 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0356-12 G 12,44,45 1401.11 78.43 23- 1- 0 525.064 0.000 36.92/59.99
49 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 12,40,12 1400.85 80.07 7 < 51> 518.594 0.000
50 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 12,43,24 1398.55 81.70 7 < 65> 522.217 0.000
51 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-06 12,40,57 1398.02 83.33 8 < 52> 518.594 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 GT 12,40,59 1397.89 84.97 9 < 53> 518.594 0.000 36.66/59.57
53 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 12,41,05 1397.51 86.60 10 < 54> 518.594 0.000 36.59/59.46
54 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-06 12,41,06 1397.45 88.24 11 < 64> 518.594 0.000
55 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-11 G 12,43,46 1397.29 89.87 2 < 60> 522.259 0.000 36.46/59.25
56 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-10 GT 12,40,21 1396.14 91.50 7 < 57> 517.059 45.490 36.39/59.14
57 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 G 12,40,23 1396.01 93.14 8 < 62> 517.059 0.000 36.33/59.03
58 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 12,40,53 1395.11 94.77 3 < 109> 517.423 0.000 36.26/58.93
59 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 12,40,45 1394.46 96.41 2 < 76> 516.995 0.000 36.20/58.82
60 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-12 12,44,41 1393.87 98.04 3 < 95> 522.259 0.000
61 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 GT 12,32,32 1393.62 99.67 7 < 72> 505.233 45.080 36.07/58.61
62 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL0346-09 12,41,02 1393.57 101.31 9 < 63> 517.059 0.000
63 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-11 GT 12,41,03 1393.50 102.94 10 < 97> 517.059 0.000 35.93/58.39
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 12,42,49 1391.02 104.58 12 < 90> 518.594 0.000 35.87/58.29
65 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 12,45,51 1389.43 106.21 8 < 67> 522.217 0.000
66 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 12,48,10 1389.32 107.84 5 < 68> 525.394 0.000 35.74/58.07
67 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 12,45,54 1389.24 109.48 9 < 69> 522.217 0.000 35.67/57.97
68 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 12,48,13 1389.14 111.11 6 < 70> 525.394 0.000 35.61/57.86
69 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-11 G 12,45,58 1389.00 112.75 10 < 71> 522.217 0.000 35.54/57.75
70 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 GT 12,48,16 1388.95 114.38 7 < 82> 525.394 44.340 35.48/57.65
71 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 12,45,59 1388.94 116.01 11 < 84> 522.217 0.000 35.41/57.54
72 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 GT 12,33,52 1388.51 117.65 8 < 81> 505.233 0.000 35.34/57.43
73 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 12,42,59 1387.53 119.28 41- 5- 1 517.525 0.000 35.28/57.33
74 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 12,40,42 1386.88 120.92 6 < 77> 514.118 0.000
75 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-11 GT 12,42,54 1385.13 122.55 2 < 122> 516.513 43.930 35.15/57.11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
76 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-12 12,43,15 1385.12 124.18 3 < 93> 516.995 0.000
77 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 12,41,12 1385.02 125.82 7 < 85> 514.118 0.000 35.02/56.90
78 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-08 GT 12,42,59 1385.00 127.45 6 < 80> 516.582 43.690 34.95/56.80
79 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 12,43,43 1384.81 129.08 2 < 104> 517.525 0.000
80 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-12 12,43,05 1384.63 130.72 7 516.582 0.000
81 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 G 12,34,54 1384.58 132.35 9 < 83> 505.233 0.000 34.75/56.48
82 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 12,49,48 1383.34 133.99 8 < 88> 525.394 0.000 34.69/56.37
83 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 G 12,35,22 1382.81 135.62 10 < 89> 505.233 0.000 34.62/56.26
84 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 12,47,56 1381.77 137.25 12 < 87> 522.217 0.000 34.56/56.16
85 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 12,42,18 1380.92 138.89 8 < 91> 514.118 0.000 34.49/56.05
86 PROCYSZYN RYSZARD 4 PL0346-09 G 12,45,12 1380.24 140.52 2 517.867 0.000 34.43/55.94
87 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-11 G 12,48,54 1378.25 142.16 13 < 94> 522.217 0.000 34.36/55.84
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
88 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 12,51,17 1377.96 143.79 9 < 96> 525.394 0.000 34.30/55.73
89 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 G 12,36,41 1377.85 145.42 11 < 100> 505.233 0.000 34.23/55.62
90 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 GT 12,46,33 1377.23 147.06 13 < 107> 518.594 42.700 34.16/55.52
91 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL0346-09 GT 12,43,50 1375.26 148.69 9 < 92> 514.118 42.620 34.10/55.41
92 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 12,43,53 1375.08 150.33 10 < 106> 514.118 0.000 34.03/55.30
93 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 12,46,01 1374.93 151.96 4 < 102> 516.995 0.000 33.97/55.20
94 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 GT 12,49,49 1374.92 153.59 14 < 98> 522.217 42.380 33.90/55.09
95 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-12 12,50,06 1374.00 155.23 4 522.259 0.000
96 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 12,53,35 1369.70 156.86 10 < 101> 525.394 0.000
97 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-12 G 12,47,35 1369.39 158.50 11 < 112> 517.059 0.000 33.70/54.77
98 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-11 G 12,51,27 1369.03 160.13 15 < 99> 522.217 0.000 33.64/54.66
99 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-11 G 12,51,30 1368.85 161.76 16 522.217 0.000 33.57/54.56
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 G 12,39,10 1368.58 163.40 12 505.233 0.000 33.51/54.45
101 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 12,53,56 1368.45 165.03 11 < 103> 525.394 0.000
102 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-07 G 12,47,53 1368.13 166.67 5 < 108> 516.995 0.000 33.38/54.24
103 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-07 G 12,55,01 1364.60 168.30 12 < 113> 525.394 0.000 33.31/54.13
104 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 G 12,49,21 1364.24 169.93 3 < 105> 517.525 0.000 33.25/54.02
105 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 12,49,22 1364.18 171.57 4 < 111> 517.525 0.000 33.18/53.92
106 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 12,46,54 1364.07 173.20 11 < 118> 514.118 0.000 33.11/53.81
107 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL0346-09 12,50,13 1363.94 174.84 14 < 116> 518.594 0.000
108 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 GT 12,49,37 1361.89 176.47 6 < 110> 516.995 41.230 32.98/53.60
109 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-07 G 12,50,02 1361.52 178.10 4 517.423 0.000 32.92/53.49
110 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-07 G 12,50,32 1358.61 179.74 7 516.995 0.000 32.85/53.39
111 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 GT 12,51,08 1357.86 181.37 5 517.525 40.980 32.79/53.28
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
112 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-12 G 12,50,51 1357.65 183.01 12 < 114> 517.059 0.000 32.72/53.17
113 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 12,57,06 1357.26 184.64 13 < 115> 525.394 0.000 32.66/53.07
114 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 GT 12,51,02 1356.99 186.27 13 517.059 0.000 32.59/52.96
115 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-08 G 12,57,31 1355.80 187.91 14 525.394 0.000 32.52/52.85
116 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 12,52,52 1354.50 189.54 15 < 117> 518.594 0.000 32.46/52.75
117 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 12,53,01 1353.97 191.18 16 < 123> 518.594 0.000 32.39/52.64
118 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL0346-09 G 12,49,44 1353.89 192.81 12 < 118> 514.118 0.000 32.33/52.53
118 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 12,49,44 1353.89 192.81 13 < 120> 514.118 0.000 32.33/52.53
120 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 12,49,53 1353.36 196.08 14 514.118 0.000
121 ŚLEBODA & GUSTAW 4 PL-11 G 12,53,53 1352.15 197.71 3 519.068 0.000 32.13/52.21
122 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0190-08 GT 12,52,22 1350.83 199.35 3 516.513 40.080 32.07/52.11
123 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 12,54,13 1349.74 200.98 17 518.594 0.000 32.00/52.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
124 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-07 12,54,19 1349.39 0.00 18 518.594 0.000
125 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 12,57,11 1348.87 0.00 5 522.259 0.000
126 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 12,51,13 1348.62 0.00 15 514.118 0.000
127 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 12,57,19 1348.40 0.00 6 522.259 0.000
128 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-12 G 12,53,59 1346.57 0.00 14 517.059 0.000
129 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 12,57,59 1345.98 0.00 17 522.217 0.000
130 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-11 G 12,55,22 1345.72 0.00 19 518.594 0.000
131 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-10 G 12,54,26 1344.99 0.00 15 517.059 0.000
132 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-12 G 12,54,27 1344.93 0.00 16 517.059 0.000
133 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-10 12,54,28 1344.87 0.00 17 517.059 0.000

D O B R Y L O T !
------------------Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 8, z dnia 23.06.13 BURG-4
Calosc [2]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 48 5 25 148.19
2 BUDREWICZ KAROL 4 27 5 17 147.94
3 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 99 5 20 144.01
4 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 38 5 15 142.95
5 BARANOWSKI ARDELI 4 36 5 9 138.62
6 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 55 5 21 138.19
7 MYRDZIO STANISŁAW 4 49 5 11 135.01
8 MYRDZIO JERZY 4 51 5 7 132.58
9 POSTOŁ MIROSŁAW 4 50 5 12 132.50
10 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 29 5 7 128.76
11 DOMINIAK ANDRZEJ 4 40 4 4 100.32
12 DRĄG JACEK 4 17 4 4 92.76
13 KASOWSKA KATARZYNA 4 20 2 2 48.50
14 KOZŁOWSKI JAN 4 31 2 2 47.76
15 ŚLEBODA & GUSTAW 4 17 2 2 46.69
16 SZURLEJ DANIEL 4 47 2 2 44.13
17 PROCYSZYN RYSZARD 4 37 1 1 25.88
18 MARCINIAK ŁUKASZ 4 19 0 0 0.00
19 RAUBE JAN 4 33 0 0 0.00
20 STEMPNIEWICZ STANISŁAW 4 5 0 0 0.00
21 BAGIŃSKI JAN 4 8 0 0 0.00
22 DŁUGOSZ ADAM 4 6 0 0 0.00
23 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 19 0 0 0.00
24 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 22 0 0 0.00


Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 8, z dnia 23.06.13 BURG-4
Typowane [1]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 BUDREWICZ KAROL 4 27 3 17 86.63
2 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 38 3 15 86.57
3 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 48 3 25 85.88
4 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 99 3 20 73.56
5 POSTOŁ MIROSŁAW 4 50 3 12 72.38
6 BARANOWSKI ARDELI 4 36 2 9 53.37
7 MYRDZIO JERZY 4 51 2 7 53.01
8 KASOWSKA KATARZYNA 4 20 2 2 48.50
9 MYRDZIO STANISŁAW 4 49 2 11 48.32
10 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 29 2 7 47.88
11 DRĄG JACEK 4 17 2 4 47.13
12 ŚLEBODA & GUSTAW 4 17 2 2 46.69
13 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 55 2 21 46.56
14 KOZŁOWSKI JAN 4 31 1 2 26.63
15 MARCINIAK ŁUKASZ 4 19 0 0 0.00
16 RAUBE JAN 4 33 0 0 0.00
17 PROCYSZYN RYSZARD 4 37 0 1 0.00
18 SZURLEJ DANIEL 4 47 0 2 0.00
19 DOMINIAK ANDRZEJ 4 40 0 4 0.00
20 STEMPNIEWICZ STANISŁAW 4 5 0 0 0.00
21 BAGIŃSKI JAN 4 8 0 0 0.00
22 DŁUGOSZ ADAM 4 6 0 0 0.00
23 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 19 0 0 0.00
24 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 22 0 0 0.00
Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.

LISTA KONKURSOWA NR 8
------------------------
z lotu BURG-4 z dnia 23.06.13
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:14:15.5 N 11:49:17.2 E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 6,15,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 341.740 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 24
4.Ilość wysłanych gołębi................: 803
5.Ilość konkursów.......................: 161
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1408.89
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1280.70
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,08,02
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,48,08
10.Czas trwania konkursu.................:40 min. 6 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :
w miejscu przylotu:
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 5 konkursów
Punkty stałe 30.0- gradacja
ECalosc [2]F


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 4 | Winsko | 24 | 803 | 161 |20.05|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 24 | 803 | 161 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:
Jan Benedykt
606423015 713894265
---------------- ------------------Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
- 1 -

Lista konkursowa nr 8.
z lotu BURG-4, w dniu 23.06.13
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | A B |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-12 G 10,08,02 1408.89 1.25 27- 17- 5 328.318 30.000 20.00/40.00
2 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 G 10,08,42 1404.87 2.49 2 < 9> 328.318 29.940 19.97/39.95
3 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 10,24,56 1399.58 3.74 55- 21- 5 349.802 29.880
4 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 10,16,58 1398.24 4.98 48- 25- 5 338.328 29.810 19.92/39.85
5 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 10,17,02 1397.86 6.23 2 < 6> 338.328 29.750 19.90/39.80
6 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 G 10,17,19 1396.22 7.47 3 < 7> 338.328 29.690 19.87/39.75
7 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 10,17,23 1395.84 8.72 4 < 12> 338.328 29.630 19.85/39.70
8 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL0346-09 10,20,40 1394.25 9.96 99- 20- 5 342.521 29.560
9 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0219-11 G 10,12,11 1384.24 11.21 3 < 10> 328.318 29.500 19.80/39.60
10 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 G 10,12,30 1382.39 12.45 4 < 16> 328.318 29.440 19.77/39.55
11 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-11 G 10,25,13 1380.54 13.70 38- 15- 5 345.435 29.380 19.75/39.50
12 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 10,20,23 1378.77 14.94 5 < 15> 338.328 29.310
13 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 10,28,57 1377.44 16.19 2 < 56> 349.802 29.250 19.70/39.40
14 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-11 G 10,26,05 1375.90 17.43 40- 4- 4 345.466 29.190 19.67/39.35
15 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 10,21,47 1370.95 18.68 6 < 19> 338.328 0.000
16 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 G 10,15,33 1364.86 19.93 5 < 31> 328.318 29.060 19.62/39.25
17 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 10,26,04 1364.26 21.17 2 < 18> 342.521 29.000 19.60/39.20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 10,26,16 1363.18 22.42 3 < 19> 342.521 28.940 19.57/39.15
19 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 10,23,50 1359.66 23.66 7 < 21> 338.328 0.000 19.55/39.10
19 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-11 G 10,26,55 1359.66 23.66 4 < 39> 342.521 28.880 19.55/39.10
21 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL0346-09 G 10,24,12 1357.66 26.15 8 < 32> 338.328 0.000 19.50/39.00
21 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 10,29,26 1357.66 26.15 2 < 26> 345.435 28.750 19.50/39.00
23 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 10,27,27 1356.75 28.64 51- 7- 5 342.511 28.630 19.45/38.90
24 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-10 G 10,26,33 1356.69 29.89 50- 12- 5 341.274 28.560 19.42/38.85
25 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL0346-06 10,26,23 1355.92 31.13 36- 9- 5 340.856 28.500
26 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 10,29,57 1354.91 32.38 3 < 27> 345.435 28.440 19.37/38.75
27 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 10,29,59 1354.74 33.62 4 < 33> 345.435 28.380 19.35/38.70
28 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 10,27,30 1353.25 34.87 49- 11- 5 341.695 28.310 19.32/38.65
29 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 10,28,26 1351.48 36.11 2 < 30> 342.511 28.250
30 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 10,28,27 1351.40 37.36 3 < 91> 342.511 28.190 19.27/38.55
31 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-12 G 10,17,57 1351.38 38.61 6 < 35> 328.318 0.000 19.25/38.50
32 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 10,25,26 1350.97 39.85 9 < 43> 338.328 0.000 19.22/38.45
33 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-11 G 10,30,45 1350.67 41.10 5 < 94> 345.435 28.000 19.20/38.40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL0346-06 G 10,27,25 1350.37 42.34 2 < 36> 340.856 27.940 19.17/38.35
35 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 G 10,18,08 1350.36 43.59 7 < 37> 328.318 0.000 19.15/38.30
36 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-10 G 10,27,30 1349.93 44.83 3 < 40> 340.856 27.810 19.12/38.25
37 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-12 G 10,18,24 1348.88 46.08 8 < 38> 328.318 0.000 19.10/38.20
38 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 G 10,18,27 1348.61 47.32 9 < 46> 328.318 0.000 19.07/38.15
39 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-11 G 10,29,04 1348.15 48.57 5 < 41> 342.521 27.630 19.05/38.10
40 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-10 G 10,27,52 1347.97 49.81 4 < 52> 340.856 27.560 19.02/38.05
41 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 10,29,10 1347.62 51.06 6 < 42> 342.521 0.000 19.00/38.00
42 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 10,29,15 1347.18 52.30 7 < 45> 342.521 0.000 18.97/37.95
43 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 G 10,26,16 1346.49 53.55 10 < 44> 338.328 0.000 18.95/37.90
44 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 G 10,26,17 1346.40 54.79 11 < 74> 338.328 0.000 18.92/37.85
45 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 10,29,32 1345.68 56.04 8 < 60> 342.521 0.000 18.90/37.80
46 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 G 10,19,14 1344.28 57.29 10 < 50> 328.318 0.000 18.87/37.75
47 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 10,29,49 1343.55 58.53 29- 7- 5 342.360 27.130 18.85/37.70
48 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 10,29,52 1343.29 59.78 2 < 66> 342.360 27.060 18.82/37.65
49 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 G 10,29,07 1342.98 61.02 2 < 69> 341.274 27.000 18.80/37.60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0366-11 G 10,19,38 1342.08 62.27 11 < 62> 328.318 0.000 18.77/37.55
51 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 10,29,44 1341.38 63.51 2 < 53> 341.695 26.880 18.75/37.50
52 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-11 G 10,29,07 1341.34 64.76 5 < 68> 340.856 26.810 18.72/37.45
53 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0219-12 10,29,46 1341.21 66.00 3 < 54> 341.695 26.750
54 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL0260-12 10,29,50 1340.86 67.25 4 < 59> 341.695 26.690
55 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0346-11 G 10,35,48 1340.54 68.49 31- 2- 2 349.612 26.630 18.65/37.30
56 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL0346-10 G 10,35,58 1340.41 69.74 3 < 58> 349.802 26.560 18.62/37.25
57 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 10,33,00 1339.02 70.98 2 < 115> 345.466 26.500 18.60/37.20
58 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 10,36,26 1338.02 72.23 4 < 64> 349.802 26.440
59 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 10,30,23 1337.97 73.47 5 < 65> 341.695 26.380 18.55/37.10
60 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 10,31,15 1336.67 74.72 9 < 73> 342.521 0.000
61 KASOWSKA KATARZYNA 4 PL-0218-11 G 10,24,31 1335.41 75.97 20- 2- 2 333.208 26.250 18.50/37.00
62 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 G 10,21,02 1334.45 77.21 12 < 63> 328.318 0.000 18.47/36.95
63 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 G 10,21,07 1333.99 78.46 13 < 84> 328.318 0.000 18.45/36.90
64 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 10,37,37 1331.99 79.70 5 < 78> 349.802 26.060 18.42/36.85
65 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 10,31,36 1331.63 80.95 6 < 103> 341.695 0.000 18.40/36.80
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
66 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-11 G 10,32,06 1331.62 82.19 3 < 83> 342.360 25.940 18.37/36.75
67 PROCYSZYN RYSZARD 4 PL-0346-11 G 10,31,55 1331.31 83.44 37- 1- 1 342.035 25.880 18.35/36.70
68 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-09 G 10,31,13 1330.34 84.68 6 < 70> 340.856 0.000 18.32/36.65
69 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-08 10,31,47 1329.04 85.93 3 < 71> 341.274 25.750
70 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-09 G 10,31,31 1328.79 87.17 7 < 114> 340.856 0.000 18.27/36.55
71 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-12 G 10,31,50 1328.78 88.42 4 < 72> 341.274 25.630 18.25/36.50
72 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-10 G 10,31,51 1328.69 89.66 5 < 82> 341.274 25.560 18.22/36.45
73 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 10,32,50 1328.46 90.91 10 < 77> 342.521 0.000 18.20/36.40
74 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 10,29,44 1328.17 92.15 12 < 75> 338.328 0.000 18.17/36.35
75 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 10,29,49 1327.73 93.40 13 < 76> 338.328 0.000
76 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 10,29,51 1327.56 94.65 14 < 80> 338.328 0.000 18.12/36.25
77 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0356-12 10,33,20 1325.89 95.89 11 < 96> 342.521 0.000
78 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 10,38,52 1325.68 97.14 6 < 79> 349.802 0.000 18.07/36.15
79 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-08 G 10,38,54 1325.51 98.38 7 < 81> 349.802 0.000 18.05/36.10
80 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 10,30,19 1325.13 99.63 15 < 85> 338.328 0.000 18.02/36.05
81 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 10,39,03 1324.76 100.87 8 < 93> 349.802 0.000 18.00/36.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
82 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 G 10,33,20 1321.06 102.12 6 < 90> 341.274 0.000 17.97/35.95
83 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-12 G 10,34,10 1321.00 103.36 4 < 101> 342.360 24.880 17.95/35.90
84 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 G 10,23,35 1320.76 104.61 14 < 86> 328.318 0.000 17.92/35.85
85 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 10,31,11 1320.65 105.85 16 < 92> 338.328 0.000 17.90/35.80
86 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0356-12 G 10,23,43 1320.05 107.10 15 < 87> 328.318 0.000 17.87/35.75
87 BUDREWICZ KAROL 4 PL0219-10 G 10,23,55 1318.99 108.34 16 < 89> 328.318 0.000 17.85/35.70
88 ŚLEBODA & GUSTAW 4 PL-11 G 10,36,32 1318.75 109.59 17- 2- 2 344.897 24.560 17.82/35.65
89 BUDREWICZ KAROL 4 PL0219-10 G 10,24,00 1318.55 110.83 17 328.318 0.000 17.80/35.60
90 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-10 10,33,53 1318.25 112.08 7 < 99> 341.274 0.000
91 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 10,34,55 1317.77 113.33 4 < 111> 342.511 24.380 17.75/35.50
92 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 10,31,56 1316.79 114.57 17 < 112> 338.328 0.000 17.72/35.45
93 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 10,40,50 1315.87 115.82 9 < 104> 349.802 0.000 17.70/35.40
94 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 10,38,09 1312.69 117.06 6 < 95> 345.435 0.000 17.67/35.35
95 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-11 G 10,38,11 1312.53 118.31 7 < 108> 345.435 0.000 17.65/35.30
96 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 10,36,00 1312.34 119.55 12 < 97> 342.521 0.000 17.62/35.25
97 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 10,36,37 1309.25 120.80 13 < 100> 342.521 0.000 17.60/35.20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
98 DRĄG JACEK 4 PL0356-11 G 10,29,16 1308.82 122.04 17- 4- 4 332.788 23.940 17.57/35.15
99 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 G 10,35,48 1308.57 123.29 8 < 131> 341.274 0.000 17.55/35.10
100 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-10 G 10,36,46 1308.50 124.53 14 < 106> 342.521 0.000 17.52/35.05
101 DRĄG JACEK 4 PL0356-11 G 10,29,22 1308.30 125.78 2 < 107> 332.788 23.750 17.50/35.00
101 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-12 10,36,41 1308.30 125.78 5 < 110> 342.360 23.750
103 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 10,36,13 1308.09 128.27 7 < 120> 341.695 0.000 17.45/34.90
104 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 10,42,32 1307.51 129.51 10 < 116> 349.802 0.000 17.42/34.85
105 SZURLEJ DANIEL 4 PL-0356-12 G 10,34,05 1305.25 130.76 47- 2- 2 338.168 23.500 17.40/34.80
106 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 10,37,30 1304.84 132.00 15 < 123> 342.521 0.000 17.37/34.75
107 DRĄG JACEK 4 PL0356-11 G 10,30,08 1304.37 133.25 3 < 134> 332.788 23.380 17.35/34.70
108 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 10,39,52 1304.18 134.50 8 < 109> 345.435 0.000
109 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-11 G 10,39,55 1303.94 135.74 9 < 117> 345.435 0.000 17.30/34.60
110 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-07 G 10,37,41 1303.32 136.99 6 < 130> 342.360 0.000 17.27/34.55
111 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 10,37,48 1303.31 138.23 5 < 137> 342.511 23.130 17.25/34.50
112 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 10,34,45 1302.51 139.48 18 < 113> 338.328 0.000 17.22/34.45
113 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL0346-09 G 10,34,47 1302.35 140.72 19 < 118> 338.328 0.000 17.20/34.40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
114 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-08 G 10,36,49 1301.89 141.97 8 < 150> 340.856 0.000 17.17/34.35
115 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-12 10,40,29 1301.27 143.21 3 < 133> 345.466 22.880
116 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 10,43,53 1300.94 144.46 11 < 128> 349.802 0.000
117 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 10,40,35 1300.67 145.70 10 < 119> 345.435 0.000 17.10/34.20
118 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 10,35,08 1300.60 146.95 20 < 124> 338.328 0.000 17.07/34.15
119 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 10,40,38 1300.42 148.19 11 < 121> 345.435 0.000 17.05/34.10
120 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-08 G 10,37,48 1300.21 149.44 8 < 135> 341.695 0.000 17.02/34.05
121 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-11 G 10,40,47 1299.69 150.68 12 < 122> 345.435 0.000 17.00/34.00
122 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-11 G 10,40,57 1298.87 151.93 13 < 136> 345.435 0.000 16.97/33.95
123 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-07 10,38,54 1297.92 153.18 16 < 126> 342.521 0.000
124 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 10,35,49 1297.19 154.42 21 < 139> 338.328 0.000
125 KASOWSKA KATARZYNA 4 PL-0395-12 G 10,31,59 1296.61 155.67 2 333.208 22.250 16.90/33.80
126 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 10,39,15 1296.20 156.91 17 < 152> 342.521 0.000
127 ŚLEBODA & GUSTAW 4 PL-11 G 10,41,16 1295.31 158.16 2 344.897 22.130 16.85/33.70
128 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-08 G 10,45,04 1295.24 159.40 12 < 129> 349.802 0.000 16.82/33.65
129 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 10,45,08 1294.92 160.65 13 < 132> 349.802 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
130 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 10,39,26 1294.69 161.89 7 342.360 0.000 16.77/33.55
131 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL0346-08 G 10,38,40 1294.34 163.14 9 < 144> 341.274 0.000 16.75/33.50
132 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 10,45,25 1293.57 164.38 14 < 140> 349.802 0.000 16.72/33.45
133 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-12 10,42,06 1293.40 165.63 4 345.466 21.750
134 DRĄG JACEK 4 CZ-0222-10 G 10,32,26 1292.72 166.87 4 332.788 21.690 16.67/33.35
135 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-12 G 10,39,21 1292.59 168.12 9 < 138> 341.695 0.000 16.65/33.30
136 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-11 G 10,42,15 1292.55 169.36 14 < 149> 345.435 0.000 16.62/33.25
137 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 10,40,00 1292.49 170.61 6 < 142> 342.511 0.000
138 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 10,39,41 1290.96 171.86 10 < 148> 341.695 0.000 16.57/33.15
139 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 10,37,14 1290.18 173.10 22 < 141> 338.328 0.000 16.55/33.10
140 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 10,46,10 1289.99 174.35 15 < 145> 349.802 0.000 16.52/33.05
141 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 10,37,17 1289.93 175.59 23 < 146> 338.328 0.000 16.50/33.00
142 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 10,40,38 1289.41 176.84 7 342.511 0.000
143 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0356-12 G 10,46,20 1288.50 178.08 2 349.612 21.130 16.45/32.90
144 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-10 G 10,39,59 1287.91 179.33 10 < 156> 341.274 0.000 16.42/32.85
145 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-07 G 10,46,44 1287.30 180.57 16 < 147> 349.802 0.000 16.40/32.80
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
146 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 10,37,50 1287.23 181.82 24 < 155> 338.328 0.000
147 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-08 G 10,46,47 1287.06 183.06 17 < 157> 349.802 0.000 16.35/32.70
148 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 10,40,44 1285.86 184.31 11 341.695 0.000 16.32/32.65
149 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 10,43,44 1285.42 185.55 15 345.435 0.000 16.30/32.60
150 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL0346-07 G 10,40,13 1285.20 186.80 9 340.856 0.000 16.27/32.55
151 SZURLEJ DANIEL 4 PL-11 G 10,38,10 1285.00 188.04 2 338.168 20.630 16.25/32.50
152 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 10,41,42 1284.29 189.29 18 < 153> 342.521 0.000 16.22/32.45
153 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 10,41,45 1284.05 190.54 19 < 154> 342.521 0.000 16.20/32.40
154 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 10,41,47 1283.89 191.78 20 342.521 0.000 16.17/32.35
155 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 10,38,43 1282.92 193.03 25 338.328 0.000 16.15/32.30
156 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-12 G 10,41,02 1282.82 194.27 11 < 157> 341.274 0.000 16.12/32.25
157 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-07 G 10,47,42 1282.74 195.52 18 < 159> 349.802 0.000 16.10/32.20
157 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-10 G 10,41,03 1282.74 195.52 12 341.274 0.000 16.10/32.20
159 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 10,47,43 1282.66 198.01 19 < 160> 349.802 0.000 16.05/32.10
160 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-11 G 10,48,06 1280.86 199.25 20 < 161> 349.802 0.000 16.02/32.05
161 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 10,48,08 1280.70 200.50 21 349.802 0.000 16.00/32.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
162 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 10,41,50 1280.56 0.00 12 341.695 0.000
163 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 10,39,16 1280.25 0.00 26 338.328 0.000
164 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-07 G 10,48,19 1279.84 0.00 22 349.802 0.000
165 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 10,42,40 1279.66 0.00 21 342.521 0.000
166 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 10,42,47 1279.06 0.00 8 342.511 0.000
167 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 10,42,11 1278.88 0.00 13 341.695 0.000
168 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 10,43,15 1276.87 0.00 22 342.521 0.000
169 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 10,43,16 1276.76 0.00 9 342.511 0.000
170 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-12 G 10,42,19 1276.67 0.00 13 341.274 0.000
171 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0219-07 10,43,19 1276.56 0.00 23 342.521 0.000

D O B R Y L O T !
------------------Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.

LISTA KONKURSOWA NR 9
------------------------
z lotu EHOLTEN-1F z dnia 30.06.13
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:16:51.0 N 06:24:44.0 E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 6,10,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 708.430 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 19
4.Ilość wysłanych gołębi................: 465
5.Ilość konkursów.......................: 93
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1683.91
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1546.48
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:13,08,43
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:13,53,19
10.Czas trwania konkursu.................:44 min. 36 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :
w miejscu przylotu:
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 3 konkursów
Punkty stałe 70.0- gradacja
ECalosc [2]F


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 4 | Winsko | 19 | 465 | 93 |20.00|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 19 | 465 | 93 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:
Jan Benedykt
606423015 713894265
---------------- ------------------

Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
- 1 -

Lista konkursowa nr 9.
z lotu HOLTEN-1, w dniu 30.06.13
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | C M |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 13,08,43 1683.91 2.15 36- 14- 3 705.082 70.000 65.00/90.00
2 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 13,18,26 1645.72 4.30 2 < 10> 705.082 69.890 64.86/89.80
3 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 13,23,35 1643.78 6.45 21- 5- 3 712.714 69.780 64.72/89.61
4 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 G 13,21,21 1641.45 8.60 49- 8- 3 708.038 69.670 64.58/89.41
5 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 13,22,15 1641.24 10.75 52- 15- 3 709.427 69.570 64.43/89.22
6 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 13,27,14 1638.73 12.90 36- 14- 3 716.508 69.460 64.29/89.02
7 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-11 G 13,27,38 1637.23 15.05 2 < 11> 716.508 69.350 64.15/88.83
8 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0219-07 13,24,08 1634.12 17.20 2 < 17> 709.427 69.240
9 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-11 G 13,24,32 1629.42 19.35 2 < 35> 708.038 69.130 63.87/88.43
10 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 13,22,55 1628.68 21.51 3 < 23> 705.082 69.020 63.73/88.24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 13,31,15 1623.81 23.66 3 < 13> 716.508 68.910 63.59/88.04
12 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 13,27,30 1620.06 25.81 17- 4- 3 708.774 68.800 63.45/87.85
13 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 13,34,02 1613.64 27.96 4 < 14> 716.508 0.000 63.30/87.65
14 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 13,34,09 1613.21 30.11 5 < 16> 716.508 0.000 63.16/87.46
15 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0346-11 G 13,34,11 1612.51 32.26 12- 1- 1 716.249 68.480 63.02/87.26
16 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 13,34,43 1611.16 34.41 6 < 19> 716.508 0.000 62.88/87.07
17 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 13,30,51 1609.23 36.56 3 < 37> 709.427 68.260 62.74/86.87
18 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 G 13,22,40 1607.60 38.71 20- 3- 3 695.553 68.150 62.60/86.67
19 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-08 G 13,36,17 1605.50 40.86 7 < 33> 716.508 0.000 62.46/86.48
20 ŚLEBODA & GUSTAW 4 PL0346-09 G 13,33,44 1602.01 43.01 15- 2- 2 710.863 67.930 62.32/86.28
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-11 G 13,35,40 1599.13 45.16 23- 6- 3 712.678 67.830 62.17/86.09
22 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-08 G 13,35,51 1598.55 47.31 2 < 28> 712.714 67.720 62.03/85.89
23 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 G 13,31,47 1595.99 49.46 4 < 24> 705.082 0.000 61.89/85.70
24 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 G 13,31,48 1595.93 51.61 5 < 29> 705.082 0.000 61.75/85.50
25 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-12 13,33,51 1594.21 53.76 28- 5- 3 707.590 67.390
26 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-10 G 13,35,02 1592.63 55.91 2 < 70> 708.774 67.280 61.47/85.11
27 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL0346-06 G 13,34,41 1591.22 58.06 2 < 34> 707.590 67.170 61.33/84.91
28 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-11 G 13,38,11 1590.23 60.22 3 < 50> 712.714 67.070 61.18/84.72
29 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 13,33,31 1589.75 62.37 6 < 30> 705.082 0.000 61.04/84.52
30 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 13,33,33 1589.63 64.52 7 < 42> 705.082 0.000 60.90/84.33
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-11 G 13,38,44 1588.20 66.67 2 < 61> 712.678 66.740 60.76/84.13
32 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 13,36,34 1587.45 68.82 28- 7- 3 708.901 66.630 60.62/83.93
33 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 13,41,32 1586.83 70.97 8 < 38> 716.508 0.000 60.48/83.74
34 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-08 G 13,36,05 1586.23 73.12 3 < 49> 707.590 66.410 60.34/83.54
35 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-10 G 13,36,30 1585.75 75.27 3 < 46> 708.038 66.300 60.20/83.35
36 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 13,36,39 1585.64 77.42 36- 4- 3 708.224 66.200 60.05/83.15
37 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 13,37,58 1583.66 79.57 4 < 39> 709.427 0.000 59.91/82.96
38 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 13,42,27 1583.62 81.72 9 < 68> 716.508 0.000 59.77/82.76
39 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 13,38,01 1583.48 83.87 5 < 41> 709.427 0.000 59.63/82.57
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40 KASOWSKA KATARZYNA 4 PL0395-10 G 13,31,46 1582.57 86.02 11- 2- 2 699.126 65.760 59.49/82.37
41 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-05 13,38,41 1581.13 88.17 6 < 44> 709.427 0.000
42 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 13,36,09 1580.37 90.32 8 < 43> 705.082 0.000 59.21/81.98
43 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 13,36,19 1579.78 92.47 9 < 64> 705.082 0.000 59.07/81.78
44 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 13,39,17 1579.02 94.62 7 < 56> 709.427 0.000 58.92/81.59
45 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 13,39,09 1578.32 96.77 2 < 51> 708.901 65.220 58.78/81.39
46 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 G 13,38,46 1577.74 98.92 4 < 47> 708.038 0.000 58.64/81.20
47 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-12 G 13,38,50 1577.51 101.08 5 < 52> 708.038 0.000 58.50/81.00
48 KASOWSKA KATARZYNA 4 PL0350-10 G 13,33,17 1577.15 103.23 2 699.126 64.890 58.36/80.80
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-09 G 13,39,27 1574.35 105.38 4 < 71> 707.590 0.000 58.22/80.61
50 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 13,43,34 1571.35 107.53 4 < 83> 712.714 0.000 58.08/80.41
51 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 13,41,10 1571.26 109.68 3 < 53> 708.901 64.570 57.93/80.22
52 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-10 13,40,42 1570.97 111.83 6 < 62> 708.038 0.000
53 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-10 G 13,41,17 1570.86 113.98 4 < 55> 708.901 0.000 57.65/79.83
54 ŚLEBODA & GUSTAW 4 PL-11 G 13,42,50 1569.81 116.13 2 710.863 64.240 57.51/79.63
55 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-08 G 13,41,37 1569.70 118.28 5 < 66> 708.901 0.000 57.37/79.43
56 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 13,42,03 1569.36 120.43 8 < 57> 709.427 0.000 57.23/79.24
57 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 13,42,04 1569.30 122.58 9 < 59> 709.427 0.000 57.09/79.04
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
58 RAUBE JAN 4 PL-11 G 13,37,25 1569.02 124.73 23- 2- 2 702.005 63.800 56.95/78.85
59 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 13,42,10 1568.95 126.88 10 < 60> 709.427 0.000 56.80/78.65
60 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 13,42,12 1568.84 129.03 11 < 72> 709.427 0.000 56.66/78.46
61 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 13,44,24 1568.39 131.18 3 < 63> 712.678 63.480 56.52/78.26
62 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-08 13,41,33 1568.02 133.33 7 < 85> 708.038 0.000
63 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 13,44,32 1567.93 135.48 4 < 75> 712.678 0.000 56.24/77.87
64 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 13,39,43 1567.84 137.63 10 < 67> 705.082 0.000 56.10/77.67
65 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 13,41,46 1567.68 139.78 2 < 80> 708.224 63.040 55.96/77.48
66 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 13,42,13 1567.61 141.94 6 < 76> 708.901 0.000 55.82/77.28
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
67 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 13,39,49 1567.49 144.09 11 < 73> 705.082 0.000 55.67/77.09
68 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 13,47,45 1565.28 146.24 10 < 77> 716.508 0.000 55.53/76.89
69 RAUBE JAN 4 PL-0346-11 G 13,38,50 1564.07 148.39 2 702.005 62.610 55.39/76.70
70 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 13,43,11 1563.99 150.54 3 < 87> 708.774 62.500 55.25/76.50
71 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-10 G 13,42,28 1563.85 152.69 5 707.590 0.000 55.11/76.30
72 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 13,44,08 1562.16 154.84 12 < 82> 709.427 0.000 54.97/76.11
73 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 13,41,28 1561.76 156.99 12 < 74> 705.082 0.000 54.83/75.91
74 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 13,41,30 1561.64 159.14 13 < 89> 705.082 0.000 54.68/75.72
75 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 13,46,34 1560.95 161.29 5 < 81> 712.678 0.000 54.54/75.52
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
76 MYRDZIO JERZY 4 PL0346-09 G 13,44,32 1559.62 163.44 7 708.901 0.000 54.40/75.33
77 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 13,49,57 1557.80 165.59 11 < 79> 716.508 0.000 54.26/75.13
78 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 G 13,36,48 1556.74 167.74 2 < 91> 695.553 61.630 54.12/74.93
79 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-04 13,50,17 1556.67 169.89 12 < 92> 716.508 0.000
80 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 13,45,00 1556.54 172.04 3 < 84> 708.224 61.410 53.84/74.54
81 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-11 G 13,48,14 1555.27 174.19 6 712.678 0.000 53.70/74.35
82 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 13,46,27 1554.23 176.34 13 < 86> 709.427 0.000
83 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 13,48,45 1553.60 178.49 5 712.714 0.000 53.41/73.96
84 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-08 G 13,46,01 1553.07 180.65 4 708.224 0.000 53.27/73.76
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
85 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL0346-09 13,46,10 1552.15 182.80 8 708.038 0.000
86 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-06 G 13,47,04 1552.13 184.95 14 < 90> 709.427 0.000 52.99/73.37
87 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 13,47,03 1550.76 187.10 4 708.774 0.000 52.85/73.17
88 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL0417-09 G 13,46,27 1550.01 189.25 16- 1- 1 707.503 60.540 52.71/72.98
89 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 13,45,11 1549.01 191.40 14 705.082 0.000 52.57/72.78
90 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 13,48,06 1548.63 193.55 15 709.427 0.000 52.42/72.59
91 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 G 13,39,18 1548.08 195.70 3 695.553 60.220 52.28/72.39
92 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-08 G 13,53,14 1546.75 197.85 13 < 93> 716.508 0.000 52.14/72.20
93 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 13,53,19 1546.48 200.00 14 716.508 0.000 52.00/72.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
94 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-10 G 13,48,45 1546.44 0.00 16 709.427 0.000
95 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 13,49,17 1544.64 0.00 17 709.427 0.000
96 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 13,49,17 1544.64 0.00 18 709.427 0.000
97 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 13,51,49 1543.28 0.00 6 712.714 0.000
98 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-11 G 13,48,29 1543.14 0.00 2 707.503 0.000
99 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 13,49,13 1542.24 0.00 5 708.224 0.000
100 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0346-11 G 13,54,32 1541.87 0.00 2 716.249 0.000
101 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 13,47,19 1541.78 0.00 15 705.082 0.000
102 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 13,54,47 1541.60 0.00 15 716.508 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
103 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 G 13,41,16 1541.34 0.00 4 695.553 0.000

D O B R Y L O T !
------------------Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 10, z dnia 07.07.13 BURG-5
Calosc [2]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 BUDREWICZ KAROL 4 29 5 18 147.37
2 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 54 5 18 146.32
3 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 51 5 24 146.05
4 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 88 5 23 142.24
5 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 39 5 16 140.40
6 POSTOŁ MIROSŁAW 4 46 5 10 130.79
7 MYRDZIO JERZY 4 48 5 10 129.55
8 MYRDZIO STANISŁAW 4 52 5 11 128.10
9 BARANOWSKI ARDELI 4 33 5 9 119.33
10 KOZŁOWSKI JAN 4 27 4 4 101.31
11 DOMINIAK ANDRZEJ 4 41 3 3 66.05
12 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 28 2 2 53.61
13 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 24 2 2 43.42
14 KASOWSKA KATARZYNA 4 18 1 1 29.54
15 DRĄG JACEK 4 17 1 1 28.42
16 PROCYSZYN RYSZARD 4 34 1 1 22.89
17 PRZYTOCKI STANISŁAW 4 14 0 0 0.00
18 MARCINIAK ŁUKASZ 4 31 0 0 0.00
19 RAUBE JAN 4 40 0 0 0.00
20 DŁUGOSZ ADAM 4 11 0 0 0.00
21 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 20 0 0 0.00
22 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 19 0 0 0.00


Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 10, z dnia 07.07.13 BURG-5
Typowane [1]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 BUDREWICZ KAROL 4 29 3 18 88.95
2 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 51 3 24 86.38
3 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 39 3 16 82.90
4 MYRDZIO STANISŁAW 4 52 3 11 77.44
5 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 54 2 18 55.53
6 MYRDZIO JERZY 4 48 2 10 53.62
7 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 88 2 23 49.21
8 BARANOWSKI ARDELI 4 33 2 9 43.75
9 KASOWSKA KATARZYNA 4 18 1 1 29.54
10 KOZŁOWSKI JAN 4 27 1 4 29.01
11 DRĄG JACEK 4 17 1 1 28.42
12 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 28 1 2 25.72
13 POSTOŁ MIROSŁAW 4 46 0 10 0.00
14 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 24 0 2 0.00
15 DOMINIAK ANDRZEJ 4 41 0 3 0.00
16 PRZYTOCKI STANISŁAW 4 14 0 0 0.00
17 MARCINIAK ŁUKASZ 4 31 0 0 0.00
18 RAUBE JAN 4 40 0 0 0.00
19 PROCYSZYN RYSZARD 4 34 0 1 0.00
20 DŁUGOSZ ADAM 4 11 0 0 0.00
21 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 20 0 0 0.00
22 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 19 0 0 0.00Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.

LISTA KONKURSOWA NR 10
------------------------
z lotu EBURG-5F z dnia 07.07.13
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:14:15.5 N 11:49:17.2 E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 6,00,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 341.240 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 22
4.Ilość wysłanych gołębi................: 764
5.Ilość konkursów.......................: 153
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1281.49
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1148.18
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,16,12
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,56,52
10.Czas trwania konkursu.................:40 min. 40 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :
w miejscu przylotu:
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 5 konkursów
Punkty stałe 30.0- gradacja
ECalosc [2]F


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 4 | Winsko | 22 | 764 | 153 |20.03|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 22 | 764 | 153 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:
Jan Benedykt
606423015 713894265
---------------- ------------------
Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
- 1 -

Lista konkursowa nr 10.
z lotu BURG-5, w dniu 07.07.13
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | A B |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 G 10,16,12 1281.49 1.31 29- 18- 5 328.318 30.000 20.00/40.00
2 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 10,27,30 1280.45 2.62 88- 23- 5 342.521 29.930 19.97/39.95
3 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 10,28,17 1276.71 3.93 2 < 36> 342.521 29.870 19.95/39.89
4 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 10,25,51 1272.63 5.24 51- 24- 5 338.328 29.800
5 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 10,36,35 1264.73 6.54 54- 18- 5 349.802 29.740
6 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 G 10,23,42 1245.04 7.85 2 < 12> 328.318 29.670 19.87/39.74
7 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 10,42,02 1240.29 9.16 2 < 10> 349.802 29.610
8 KASOWSKA KATARZYNA 4 PL-0395-12 G 10,28,46 1239.77 10.47 18- 1- 1 333.208 29.540 19.82/39.63
9 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 G 10,33,37 1236.50 11.78 2 < 15> 338.328 29.470 19.79/39.58
10 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 10,42,56 1236.34 13.09 3 < 11> 349.802 29.410 19.76/39.53
11 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-11 G 10,43,00 1236.05 14.40 4 < 28> 349.802 29.340 19.74/39.47
12 BUDREWICZ KAROL 4 PL0219-10 G 10,25,58 1234.43 15.71 3 < 12> 328.318 29.280 19.71/39.42
12 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 G 10,25,58 1234.43 15.71 4 < 14> 328.318 29.280 19.71/39.42
14 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-12 G 10,25,59 1234.36 18.32 5 < 20> 328.318 29.140 19.66/39.32
15 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 G 10,34,11 1233.95 19.63 3 < 18> 338.328 29.080 19.63/39.26
16 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0346-11 G 10,43,20 1233.93 20.94 27- 4- 4 349.612 29.010 19.61/39.21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-11 G 10,40,07 1233.18 22.25 39- 16- 5 345.435 28.950 19.58/39.16
18 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 10,34,27 1232.75 23.56 4 < 19> 338.328 28.880 19.55/39.11
19 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 10,34,38 1231.93 24.87 5 < 23> 338.328 28.820
20 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 G 10,26,32 1231.81 26.18 6 < 21> 328.318 0.000 19.50/39.00
21 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 G 10,26,36 1231.50 27.49 7 < 27> 328.318 0.000 19.47/38.95
22 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0369-11 G 10,40,32 1231.35 28.80 2 < 30> 345.435 28.620 19.45/38.89
23 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 10,34,51 1230.96 30.10 6 < 26> 338.328 0.000 19.42/38.84
24 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL0260-12 10,37,37 1230.82 31.41 52- 11- 5 341.695 28.490
25 DRĄG JACEK 4 PL0356-11 G 10,30,23 1230.80 32.72 17- 1- 1 332.788 28.420 19.37/38.74
26 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 10,34,57 1230.51 34.03 7 < 28> 338.328 0.000 19.34/38.68
27 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0219-11 G 10,27,20 1228.12 35.34 8 < 31> 328.318 0.000 19.32/38.63
28 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 10,36,08 1225.23 36.65 8 < 34> 338.328 0.000 19.29/38.58
28 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 10,45,30 1225.23 36.65 5 < 42> 349.802 28.220
30 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 10,42,07 1224.44 39.27 3 < 38> 345.435 28.090 19.24/38.47
31 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 G 10,28,18 1223.70 40.58 9 < 54> 328.318 0.000 19.21/38.42
32 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-10 G 10,39,49 1219.63 41.88 46- 10- 5 341.274 27.960 19.18/38.37
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-12 G 10,40,56 1218.65 43.19 28- 2- 2 342.360 27.890 19.16/38.32
34 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 10,37,39 1218.54 44.50 9 < 40> 338.328 0.000 19.13/38.26
35 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-11 G 10,40,05 1216.98 45.81 33- 9- 5 340.856 27.760 19.11/38.21
36 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 10,41,32 1216.63 47.12 3 < 39> 342.521 27.700 19.08/38.16
37 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 10,41,33 1216.52 48.43 48- 10- 5 342.511 27.630 19.05/38.11
38 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-11 G 10,44,00 1216.32 49.74 4 < 44> 345.435 27.570 19.03/38.05
39 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 10,41,42 1215.91 51.05 4 < 43> 342.521 27.500 19.00/38.00
40 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 10,38,52 1213.23 52.36 10 < 52> 338.328 0.000 18.97/37.95
41 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 10,41,44 1212.83 53.66 2 < 46> 341.695 27.370 18.95/37.89
42 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-11 G 10,49,07 1209.90 54.97 6 < 49> 349.802 0.000 18.92/37.84
43 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-11 G 10,43,24 1208.61 56.28 5 < 48> 342.521 27.240 18.89/37.79
44 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-11 G 10,45,53 1208.31 57.59 5 < 45> 345.435 27.170 18.87/37.74
45 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-11 G 10,45,55 1208.17 58.90 6 < 50> 345.435 0.000 18.84/37.68
46 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 10,43,10 1206.69 60.21 3 < 98> 341.695 27.040 18.82/37.63
47 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-10 G 10,43,05 1205.56 61.52 2 < 57> 341.274 26.970 18.79/37.58
48 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 10,44,33 1203.73 62.83 6 < 72> 342.521 0.000 18.76/37.53
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-08 G 10,50,54 1202.48 64.14 7 < 51> 349.802 0.000 18.74/37.47
50 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 10,47,17 1202.42 65.45 7 < 53> 345.435 0.000 18.71/37.42
51 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 10,51,03 1201.86 66.75 8 < 65> 349.802 0.000 18.68/37.37
52 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 10,41,53 1200.24 68.06 11 < 58> 338.328 0.000 18.66/37.32
53 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 10,47,50 1200.12 69.37 8 < 55> 345.435 0.000 18.63/37.26
54 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0366-12 10,33,42 1199.55 70.68 10 < 61> 328.318 0.000
55 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 10,48,05 1199.08 71.99 9 < 69> 345.435 0.000 18.58/37.16
56 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0346-11 G 10,51,59 1197.37 73.30 2 < 88> 349.612 26.380 18.55/37.11
57 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 G 10,45,23 1195.84 74.61 3 < 60> 341.274 26.320 18.53/37.05
58 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 10,43,00 1195.51 75.92 12 < 59> 338.328 0.000
59 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 10,43,02 1195.37 77.23 13 < 64> 338.328 0.000 18.47/36.95
60 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-12 G 10,45,30 1195.36 78.53 4 < 101> 341.274 26.120 18.45/36.89
61 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 G 10,34,53 1194.39 79.84 11 < 63> 328.318 0.000 18.42/36.84
62 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 10,46,47 1194.32 81.15 2 < 67> 342.511 25.990 18.39/36.79
63 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 G 10,35,20 1192.44 82.46 12 < 75> 328.318 0.000 18.37/36.74
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 G 10,43,55 1191.65 83.77 14 < 68> 338.328 0.000 18.34/36.68
65 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 10,53,55 1190.14 85.08 9 < 70> 349.802 0.000 18.32/36.63
66 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 10,47,42 1189.99 86.39 2 342.360 25.720 18.29/36.58
67 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 10,47,55 1189.62 87.70 3 < 74> 342.511 25.660
68 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 10,44,26 1189.48 89.01 15 < 85> 338.328 0.000 18.24/36.47
69 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 10,50,35 1188.76 90.31 10 < 73> 345.435 0.000 18.21/36.42
70 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-11 G 10,54,43 1186.91 91.62 10 < 71> 349.802 0.000 18.18/36.37
71 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 10,54,44 1186.84 92.93 11 < 81> 349.802 0.000
72 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-10 G 10,48,58 1185.33 94.24 7 < 78> 342.521 0.000 18.13/36.26
73 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-11 G 10,51,34 1184.76 95.55 11 < 87> 345.435 0.000 18.11/36.21
74 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 10,49,24 1183.52 96.86 4 < 76> 342.511 25.200 18.08/36.16
75 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 G 10,37,29 1183.20 98.17 13 < 82> 328.318 0.000 18.05/36.11
76 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 10,49,30 1183.11 99.48 5 < 77> 342.511 25.070
77 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 10,49,34 1182.84 100.79 6 < 107> 342.511 0.000
78 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 10,49,40 1182.47 102.09 8 < 79> 342.521 0.000 17.97/35.95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
79 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-07 G 10,50,08 1180.56 103.40 9 < 80> 342.521 0.000 17.95/35.89
80 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 10,50,09 1180.50 104.71 10 < 83> 342.521 0.000
81 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 10,56,34 1179.51 106.02 12 < 84> 349.802 0.000
82 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 G 10,38,41 1178.10 107.33 14 < 106> 328.318 0.000 17.87/35.74
83 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0356-12 10,50,58 1177.18 108.64 11 < 90> 342.521 0.000
84 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 10,57,13 1176.93 109.95 13 < 100> 349.802 0.000 17.82/35.63
85 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-12 10,49,43 1176.52 111.26 2 < 96> 340.856 24.470
85 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 10,47,34 1176.52 111.26 16 < 89> 338.328 0.000
87 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 10,53,37 1176.48 113.87 12 < 104> 345.435 0.000
88 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0346-11 G 10,57,15 1176.16 115.18 3 < 128> 349.612 24.280 17.71/35.42
89 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL0346-09 G 10,47,48 1175.57 116.49 17 < 91> 338.328 0.000 17.68/35.37
90 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 10,51,23 1175.50 117.80 12 < 93> 342.521 0.000 17.66/35.32
91 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 10,47,53 1175.23 119.11 18 < 92> 338.328 0.000 17.63/35.26
92 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 10,47,56 1175.02 120.42 19 < 117> 338.328 0.000 17.61/35.21
93 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-07 10,51,35 1174.69 121.73 13 < 94> 342.521 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
94 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 10,51,56 1173.29 123.04 14 < 95> 342.521 0.000
95 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 10,52,00 1173.02 124.35 15 < 97> 342.521 0.000 17.53/35.05
96 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-08 G 10,50,54 1171.73 125.65 3 < 116> 340.856 23.750 17.50/35.00
97 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0356-12 10,52,25 1171.35 126.96 16 < 122> 342.521 0.000
98 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 10,52,01 1170.12 128.27 4 < 129> 341.695 23.620 17.45/34.89
99 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-12 10,55,16 1170.01 129.58 41- 3- 3 345.466 23.550
100 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-08 G 10,59,12 1169.12 130.89 14 < 103> 349.802 0.000 17.39/34.79
101 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 G 10,51,57 1168.95 132.20 5 < 102> 341.274 23.420 17.37/34.74
102 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-12 G 10,52,05 1168.41 133.51 6 < 110> 341.274 0.000 17.34/34.68
103 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 10,59,26 1168.21 134.82 15 < 105> 349.802 0.000 17.32/34.63
104 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 10,55,44 1168.06 136.13 13 < 120> 345.435 0.000 17.29/34.58
105 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 10,59,33 1167.76 137.43 16 < 121> 349.802 0.000 17.26/34.53
106 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 G 10,41,10 1167.70 138.74 15 < 113> 328.318 0.000 17.24/34.47
107 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 G 10,53,25 1167.32 140.05 7 < 108> 342.511 0.000 17.21/34.42
108 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 10,53,30 1166.99 141.36 8 < 125> 342.511 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
109 PROCYSZYN RYSZARD 4 PL-0356-12 10,53,15 1166.36 142.67 34- 1- 1 342.035 22.890
110 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-10 G 10,52,44 1165.82 143.98 7 < 111> 341.274 0.000 17.13/34.26
111 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL0346-08 G 10,53,10 1164.10 145.29 8 < 124> 341.274 0.000 17.11/34.21
112 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0346-11 G 10,52,52 1163.51 146.60 24- 2- 2 340.754 22.700 17.08/34.16
113 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 G 10,42,29 1162.26 147.91 16 < 114> 328.318 0.000 17.05/34.11
114 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0219-11 G 10,42,32 1162.05 149.21 17 < 115> 328.318 0.000 17.03/34.05
115 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0356-12 G 10,42,33 1161.98 150.52 18 328.318 0.000 17.00/34.00
116 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-09 G 10,53,25 1161.68 151.83 4 < 139> 340.856 22.430 16.97/33.95
117 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL0346-09 G 10,51,32 1160.51 153.14 20 < 118> 338.328 0.000 16.95/33.89
118 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL0346-09 G 10,51,34 1160.38 154.45 21 < 126> 338.328 0.000 16.92/33.84
119 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL0219-12 10,57,48 1160.06 155.76 2 < 149> 345.466 22.240
120 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 10,57,57 1159.37 157.07 14 < 145> 345.435 0.000 16.87/33.74
121 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-11 G 11,01,46 1159.18 158.38 17 < 135> 349.802 0.000 16.84/33.68
122 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 10,55,34 1158.86 159.69 17 < 123> 342.521 0.000 16.82/33.63
123 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 10,55,38 1158.60 160.99 18 < 127> 342.521 0.000 16.79/33.58
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
124 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-11 G 10,54,51 1157.45 162.30 9 < 136> 341.274 0.000 16.76/33.53
125 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-10 G 10,56,01 1157.07 163.61 9 < 146> 342.511 0.000 16.74/33.47
126 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 10,52,25 1157.01 164.92 22 < 134> 338.328 0.000 16.71/33.42
127 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 10,56,03 1156.97 166.23 19 < 131> 342.521 0.000 16.68/33.37
128 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0356-12 G 11,02,16 1156.63 167.54 4 349.612 21.640 16.66/33.32
129 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 10,55,27 1156.52 168.85 5 < 130> 341.695 21.580 16.63/33.26
130 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 10,55,29 1156.39 170.16 6 < 133> 341.695 0.000 16.61/33.21
131 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 10,56,15 1156.19 171.47 20 < 132> 342.521 0.000 16.58/33.16
132 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-06 10,56,35 1154.89 172.77 21 < 138> 342.521 0.000
133 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-07 G 10,56,08 1153.86 174.08 7 < 140> 341.695 0.000 16.53/33.05
134 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 10,53,13 1153.85 175.39 23 < 137> 338.328 0.000 16.50/33.00
135 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 11,03,11 1153.76 176.70 18 349.802 0.000 16.47/32.95
136 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 G 10,55,48 1153.73 178.01 10 341.274 0.000 16.45/32.89
137 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 10,53,27 1152.93 179.32 24 338.328 0.000 16.42/32.84
138 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 10,57,11 1152.56 180.63 22 < 150> 342.521 0.000 16.39/32.79
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
139 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-11 G 10,55,48 1152.32 181.94 5 < 141> 340.856 20.920 16.37/32.74
140 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 10,56,40 1151.78 183.25 8 < 143> 341.695 0.000 16.34/32.68
141 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL0346-06 10,55,57 1151.74 184.55 6 < 151> 340.856 0.000
142 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL0346-09 G 10,55,58 1151.33 185.86 2 340.754 20.720 16.29/32.58
143 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0219-11 10,56,56 1150.75 187.17 9 < 144> 341.695 0.000
144 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0219-12 10,56,58 1150.62 188.48 10 < 148> 341.695 0.000
145 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 11,00,16 1150.43 189.79 15 < 147> 345.435 0.000 16.21/32.42
146 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 G 10,58,00 1149.37 191.10 10 342.511 0.000 16.18/32.37
147 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 11,00,36 1149.15 192.41 16 345.435 0.000 16.16/32.32
148 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 10,57,22 1149.07 193.72 11 341.695 0.000 16.13/32.26
149 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-12 11,00,42 1148.87 195.03 3 345.466 20.260
150 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0356-12 10,58,13 1148.56 196.34 23 342.521 0.000
151 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-12 10,56,49 1148.37 197.64 7 < 152> 340.856 0.000
152 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL0346-07 G 10,56,50 1148.31 198.95 8 < 153> 340.856 0.000 16.03/32.05
153 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-10 G 10,56,52 1148.18 200.26 9 340.856 0.000 16.00/32.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
154 BUDREWICZ KAROL 4 PL0219-10 G 10,46,07 1147.50 0.00 19 328.318 0.000
155 BUDREWICZ KAROL 4 PL0219-10 G 10,46,08 1147.43 0.00 20 328.318 0.000
156 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-12 10,57,30 1147.14 0.00 11 341.274 0.000
157 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0346-10 10,57,03 1147.13 0.00 3 340.754 0.000
158 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 10,58,30 1146.94 0.00 3 342.360 0.000
159 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-10 G 10,57,38 1146.63 0.00 12 341.274 0.000
160 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 10,58,44 1146.58 0.00 24 342.521 0.000
161 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 10,58,12 1145.86 0.00 12 341.695 0.000
162 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 10,58,13 1145.79 0.00 13 341.695 0.000
163 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 10,58,20 1145.35 0.00 14 341.695 0.000

D O B R Y L O T !
------------------Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.

LISTA KONKURSOWA NR 11
------------------------
z lotu HOLTEN-2 z dnia 13.07.13
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:16:51.0 N 06:24:44.0 E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 5,50,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 707.390 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 19
4.Ilość wysłanych gołębi................: 452
5.Ilość konkursów.......................: 91
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1382.77
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1251.44
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:14,25,24
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:15,13,25
10.Czas trwania konkursu.................:48 min. 1 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :
w miejscu przylotu:
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 3 konkursów
Punkty stałe 70.0- gradacja
ECalosc [2]F


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 4 | Winsko | 19 | 452 | 91 |20.13|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 19 | 452 | 91 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:
Jan Benedykt
606423015 713894265
---------------- ------------------Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
- 1 -

Lista konkursowa nr 11.
z lotu HOLTEN-2, w dniu 13.07.13
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | C M |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 14,25,24 1382.77 2.21 35- 8- 3 712.678 70.000 65.00/90.00
2 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 14,28,39 1374.10 4.42 2 < 10> 712.678 69.890 64.86/89.80
3 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 14,35,31 1363.44 6.64 32- 11- 3 716.508 69.780 64.71/89.60
4 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-10 G 14,31,15 1360.00 8.85 28- 6- 3 708.901 69.670 64.57/89.40
5 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 14,32,20 1358.19 11.06 50- 16- 3 709.427 69.560 64.42/89.20
6 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 14,32,13 1350.17 13.27 34- 13- 3 705.082 69.440 64.28/89.00
7 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 G 14,32,41 1348.97 15.49 2 < 9> 705.082 69.330 64.13/88.80
8 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-08 G 14,41,24 1348.34 17.70 2 < 12> 716.508 69.220 63.99/88.60
9 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 14,33,22 1347.21 19.91 3 < 16> 705.082 69.110 63.84/88.40
10 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 14,39,17 1346.50 22.12 3 < 18> 712.678 69.000 63.70/88.20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0346-11 G 14,44,49 1339.24 24.34 12- 1- 1 716.249 68.890 63.56/88.00
12 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 14,46,25 1335.73 26.55 3 < 14> 716.508 68.780 63.41/87.80
13 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 14,42,02 1333.43 28.76 2 < 20> 709.427 68.670 63.27/87.60
14 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 14,48,26 1330.73 30.97 4 < 26> 716.508 0.000 63.12/87.40
15 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 G 14,32,46 1330.52 33.19 18- 3- 3 695.553 68.440 62.98/87.20
16 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 14,40,06 1330.09 35.40 4 < 19> 705.082 0.000 62.83/87.00
17 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL0346-09 G 14,42,35 1328.44 37.61 17- 3- 3 707.503 68.220 62.69/86.80
18 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 14,48,37 1323.16 39.82 4 < 25> 712.678 0.000 62.54/86.60
19 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 14,42,55 1323.06 42.04 5 < 22> 705.082 0.000 62.40/86.40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0219-07 14,46,26 1322.49 44.25 3 < 21> 709.427 67.890
21 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 14,46,47 1321.63 46.46 4 < 30> 709.427 0.000 62.11/86.00
22 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 14,44,15 1319.76 48.67 6 < 24> 705.082 0.000 61.97/85.80
23 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL0346-08 G 14,46,41 1319.29 50.88 47- 8- 3 708.038 67.560 61.82/85.60
24 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 G 14,45,58 1315.53 53.10 7 < 28> 705.082 0.000 61.68/85.40
25 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-11 G 14,53,13 1311.96 55.31 5 < 38> 712.678 0.000 61.53/85.20
26 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-07 G 14,57,58 1307.58 57.52 5 < 69> 716.508 0.000 61.39/85.00
27 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL0346-07 G 14,52,22 1304.63 59.73 22- 9- 3 707.590 67.110 61.24/84.80
28 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL0346-09 G 14,50,34 1304.34 61.95 8 < 35> 705.082 0.000 61.10/84.60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 14,53,33 1304.21 64.16 2 < 42> 708.901 66.890 60.96/84.40
30 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 14,55,07 1301.42 66.37 5 < 31> 709.427 0.000 60.81/84.20
31 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 14,55,08 1301.38 68.58 6 < 33> 709.427 0.000 60.67/84.00
32 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 14,54,21 1301.05 70.80 37- 6- 3 708.224 66.560 60.52/83.80
33 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-10 G 14,55,23 1300.79 73.01 7 < 39> 709.427 0.000 60.38/83.60
34 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0366-12 14,45,24 1299.13 75.22 2 < 36> 695.553 66.330
35 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL0346-09 G 14,53,25 1297.50 77.43 9 < 43> 705.082 0.000 60.09/83.20
36 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 G 14,46,18 1296.95 79.65 3 695.553 66.110 59.94/83.00
37 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 14,59,44 1296.47 81.86 20- 2- 2 712.714 66.000 59.80/82.80
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-11 G 14,59,59 1295.82 84.07 6 < 61> 712.678 0.000 59.66/82.60
39 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-07 14,57,39 1295.40 86.28 8 < 40> 709.427 0.000
40 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 14,58,18 1293.87 88.50 9 < 41> 709.427 0.000 59.37/82.20
41 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-06 14,58,29 1293.43 90.71 10 < 44> 709.427 0.000
42 MYRDZIO JERZY 4 PL0346-09 G 14,58,09 1293.26 92.92 3 < 62> 708.901 65.440 59.08/81.80
43 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 14,55,26 1292.70 95.13 10 < 64> 705.082 0.000 58.93/81.60
44 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-11 G 14,59,03 1292.10 97.35 11 < 50> 709.427 0.000 58.79/81.40
45 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-11 G 14,58,05 1291.84 99.56 2 < 48> 708.038 65.110 58.64/81.20
46 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 14,58,25 1291.40 101.77 2 < 49> 708.224 65.000 58.50/81.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-11 G 14,58,52 1291.34 103.98 19- 1- 1 708.774 64.890 58.36/80.80
48 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-11 G 14,59,15 1289.10 106.19 3 < 53> 708.038 64.780 58.21/80.60
49 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 14,59,51 1288.03 108.41 3 < 59> 708.224 64.670 58.07/80.40
50 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 15,01,12 1287.06 110.62 12 < 52> 709.427 0.000 57.92/80.20
51 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL0346-06 G 15,01,18 1283.49 112.83 2 < 65> 707.590 64.440 57.78/80.00
52 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 15,03,01 1282.83 115.04 13 < 55> 709.427 0.000 57.63/79.80
53 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-12 15,02,00 1282.68 117.26 4 < 57> 708.038 0.000
54 RAUBE JAN 4 PL0346-12 G 14,57,27 1282.32 119.47 32- 2- 2 702.005 64.110 57.34/79.40
55 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 15,03,39 1281.36 121.68 14 < 63> 709.427 0.000 57.20/79.20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
56 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 15,06,21 1281.05 123.89 2 712.714 63.890 57.06/79.00
57 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-12 G 15,02,52 1280.67 126.11 5 < 75> 708.038 0.000 56.91/78.80
58 DRĄG JACEK 4 PL0356-11 G 14,56,21 1280.54 128.32 9- 2- 2 699.622 63.670 56.77/78.60
59 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 15,03,11 1280.27 130.53 4 < 67> 708.224 0.000 56.62/78.40
60 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0346-11 G 15,03,56 1277.24 132.74 2 < 79> 707.503 63.440 56.48/78.20
61 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 15,08,32 1275.98 134.96 7 < 83> 712.678 0.000 56.33/78.00
62 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 15,05,44 1275.61 137.17 4 < 73> 708.901 0.000 56.19/77.80
63 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-11 G 15,06,43 1274.31 139.38 15 < 87> 709.427 0.000 56.04/77.60
64 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 15,03,56 1272.86 141.59 11 < 77> 705.082 0.000 55.90/77.40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
65 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-12 G 15,06,44 1270.97 143.81 3 < 66> 707.590 62.890 55.76/77.20
66 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-11 G 15,06,47 1270.85 146.02 4 < 68> 707.590 0.000 55.61/77.00
67 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-07 G 15,07,24 1270.59 148.23 5 < 74> 708.224 0.000 55.47/76.80
68 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-12 15,07,16 1269.75 150.44 5 < 72> 707.590 0.000
69 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 15,14,38 1268.98 152.65 6 < 70> 716.508 0.000 55.18/76.40
70 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-08 G 15,15,10 1267.78 154.87 7 < 71> 716.508 0.000 55.03/76.20
71 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-07 G 15,15,31 1267.00 157.08 8 < 78> 716.508 0.000 54.89/76.00
72 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-09 15,08,52 1266.12 159.29 6 < 76> 707.590 0.000
73 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 15,10,23 1265.03 161.50 5 < 89> 708.901 0.000 54.60/75.60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
74 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0219-11 15,10,00 1264.69 163.72 6 708.224 0.000
75 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-12 G 15,10,03 1264.24 165.93 6 < 85> 708.038 0.000 54.31/75.20
76 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-09 G 15,09,57 1263.67 168.14 7 < 84> 707.590 0.000 54.17/75.00
77 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 15,09,01 1261.29 170.35 12 < 91> 705.082 0.000 54.02/74.80
78 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-08 G 15,18,13 1260.98 172.57 9 < 81> 716.508 0.000 53.88/74.60
79 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0346-11 G 15,11,20 1260.40 174.78 3 707.503 61.330 53.73/74.40
80 DRĄG JACEK 4 PL-0254-09 G 15,05,16 1259.98 176.99 2 699.622 61.220 53.59/74.20
81 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 15,19,08 1258.95 179.20 10 < 82> 716.508 0.000 53.44/74.00
82 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 15,19,10 1258.87 181.42 11 716.508 0.000 53.30/73.80
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
83 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 15,16,39 1257.70 183.63 8 712.678 0.000 53.16/73.60
84 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-12 15,12,50 1257.19 185.84 8 < 90> 707.590 0.000
85 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-08 15,13,25 1256.69 188.05 7 < 86> 708.038 0.000
86 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 G 15,13,41 1256.09 190.27 8 708.038 0.000 52.72/73.00
87 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 15,14,54 1255.85 192.48 16 709.427 0.000 52.58/72.80
88 RAUBE JAN 4 PL-0367-07 G 15,09,06 1255.60 194.69 2 702.005 60.330 52.43/72.60
89 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 15,15,53 1252.73 196.90 6 708.901 0.000 52.29/72.40
90 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-12 15,15,07 1252.11 199.12 9 707.590 0.000
91 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 15,13,25 1251.44 201.33 13 705.082 0.000 52.00/72.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
92 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 15,23,06 1250.23 0.00 12 716.508 0.000
93 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 15,23,09 1250.12 0.00 13 716.508 0.000
94 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-12 15,16,56 1248.89 0.00 9 708.038 0.000
95 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 15,21,04 1247.98 0.00 9 712.678 0.000
96 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-11 G 15,21,06 1247.90 0.00 10 712.678 0.000
97 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 15,15,10 1247.57 0.00 14 705.082 0.000
98 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 G 15,15,32 1246.76 0.00 15 705.082 0.000
99 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 15,15,39 1246.50 0.00 16 705.082 0.000
100 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-098-11 G 15,17,37 1246.45 0.00 4 707.503 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 G 15,18,36 1245.23 0.00 10 708.038 0.000

D O B R Y L O T !
------------------
 Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.

LISTA KONKURSOWA NR 12
------------------------
z lotu EHALLE-6F z dnia 21.07.13
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:14:15.5 N 11:49:17.2 E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 5,45,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 341.740 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 20
4.Ilość wysłanych gołębi................: 676
5.Ilość konkursów.......................: 136
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1298.04
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1119.27
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,57,56
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,50,17
10.Czas trwania konkursu.................:52 min. 21 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :
w miejscu przylotu:
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 5 konkursów
Punkty stałe 30.0- gradacja
ECalosc [2]F


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 4 | Winsko | 20 | 676 | 136 |20.12|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 20 | 676 | 136 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:
Jan Benedykt
606423015 713894265
---------------- ------------------Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
- 1 -

Lista konkursowa nr 12.
z lotu HALLE-6, w dniu 21.07.13
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | A B |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 G 9,57,56 1298.04 1.48 26- 21- 5 328.318 30.000 20.00/40.00
2 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 10,13,31 1275.60 2.96 86- 17- 5 342.521 29.930 19.97/39.94
3 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 G 10,06,03 1257.68 4.44 2 < 7> 328.318 29.850 19.94/39.88
4 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 G 10,14,19 1256.25 5.92 48- 19- 5 338.328 29.780 19.91/39.82
5 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 10,19,58 1245.68 7.40 2 < 39> 342.521 29.700 19.88/39.76
6 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-11 G 10,22,22 1245.41 8.88 38- 14- 5 345.435 29.630 19.85/39.70
7 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 G 10,08,43 1244.97 10.36 3 < 11> 328.318 29.560 19.82/39.64
8 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL0346-09 G 10,19,53 1239.63 11.83 23- 2- 2 340.754 29.480 19.79/39.59
9 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 G 10,20,29 1238.82 13.31 43- 8- 5 341.274 29.410 19.76/39.53
10 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 G 10,18,07 1238.77 14.79 2 < 12> 338.328 29.330 19.73/39.47
11 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 G 10,10,05 1238.55 16.27 4 < 13> 328.318 29.260 19.70/39.41
12 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 10,18,10 1238.54 17.75 3 < 18> 338.328 29.190 19.67/39.35
13 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 G 10,10,07 1238.39 19.23 5 < 20> 328.318 29.110 19.64/39.29
14 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 10,24,00 1238.12 20.71 2 < 15> 345.435 29.040 19.61/39.23
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0369-11 G 10,24,02 1237.97 22.19 3 < 22> 345.435 28.960 19.59/39.17
16 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-11 G 10,20,47 1235.96 23.67 28- 3- 3 340.856 28.890 19.56/39.11
17 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL0260-12 10,22,45 1230.23 25.15 46- 13- 5 341.695 28.810
18 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL0346-09 G 10,20,35 1227.68 26.63 4 < 33> 338.328 28.740 19.50/38.99
19 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 10,30,53 1223.58 28.11 51- 19- 5 349.802 28.670 19.47/38.93
20 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 G 10,13,36 1222.33 29.59 6 < 21> 328.318 0.000 19.44/38.87
21 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 G 10,13,53 1221.04 31.07 7 < 27> 328.318 0.000 19.41/38.81
22 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 10,27,58 1220.76 32.54 4 < 24> 345.435 28.440 19.38/38.76
23 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-08 G 10,31,37 1220.45 34.02 2 < 29> 349.802 28.370 19.35/38.70
24 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 10,28,53 1216.82 35.50 5 < 26> 345.435 28.300 19.32/38.64
25 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 G 10,26,21 1212.99 36.98 2 < 36> 341.274 28.220 19.29/38.58
26 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 10,29,51 1212.69 38.46 6 < 52> 345.435 0.000 19.26/38.52
27 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 G 10,16,05 1211.13 39.94 8 < 31> 328.318 0.000 19.23/38.46
28 KASOWSKA KATARZYNA 4 PL-0218-11 G 10,20,08 1211.08 41.42 17- 4- 4 333.208 28.000 19.20/38.40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 10,34,02 1210.25 42.90 3 < 30> 349.802 27.930 19.17/38.34
30 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 10,34,09 1209.76 44.38 4 < 39> 349.802 27.850 19.14/38.28
31 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-11 G 10,16,29 1209.35 45.86 9 < 37> 328.318 0.000 19.11/38.22
32 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-12 10,28,03 1207.19 47.34 2 < 68> 341.695 27.700
33 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL0346-09 G 10,25,19 1206.95 48.82 5 < 34> 338.328 27.630 19.05/38.10
34 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 10,25,21 1206.81 50.30 6 < 35> 338.328 0.000 19.02/38.04
35 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 10,25,30 1206.16 51.78 7 < 41> 338.328 0.000 18.99/37.99
36 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-10 G 10,27,57 1206.13 53.25 3 < 60> 341.274 27.410 18.96/37.93
37 BUDREWICZ KAROL 4 PL0219-10 G 10,17,40 1204.10 54.73 10 < 43> 328.318 0.000 18.93/37.87
38 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 10,29,30 1203.91 56.21 47- 8- 5 342.511 27.260
39 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 10,29,41 1203.17 57.69 3 < 46> 342.521 27.190 18.87/37.75
39 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-11 G 10,35,44 1203.17 57.69 5 < 42> 349.802 27.190 18.87/37.75
41 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 G 10,26,18 1202.73 60.65 8 < 44> 338.328 0.000 18.81/37.63
42 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-11 G 10,36,34 1199.73 62.13 6 < 56> 349.802 0.000 18.79/37.57
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-12 G 10,18,44 1199.41 63.61 11 < 48> 328.318 0.000 18.76/37.51
44 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 10,27,40 1196.92 65.09 9 < 45> 338.328 0.000 18.73/37.45
45 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 G 10,27,54 1195.93 66.57 10 < 51> 338.328 0.000 18.70/37.39
46 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 10,31,40 1194.84 68.05 4 < 63> 342.521 26.670 18.67/37.33
47 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-12 10,34,16 1194.28 69.53 21- 3- 3 345.466 26.590
48 BUDREWICZ KAROL 4 PL0219-10 G 10,19,57 1194.10 71.01 12 < 53> 328.318 0.000 18.61/37.21
49 KASOWSKA KATARZYNA 4 PL-0395-12 G 10,24,58 1190.17 72.49 2 < 81> 333.208 26.440 18.58/37.16
50 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 10,33,39 1186.60 73.96 2 < 62> 342.511 26.370
51 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 10,30,08 1186.56 75.44 11 < 58> 338.328 0.000 18.52/37.04
52 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-11 G 10,36,31 1184.96 76.92 7 < 74> 345.435 0.000 18.49/36.98
53 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-12 G 10,22,12 1184.41 78.40 13 < 54> 328.318 0.000 18.46/36.92
54 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0219-11 G 10,22,14 1184.27 79.88 14 < 54> 328.318 0.000 18.43/36.86
54 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0366-11 G 10,22,14 1184.27 79.88 15 < 59> 328.318 0.000 18.43/36.86
56 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 10,40,43 1182.90 82.84 7 < 57> 349.802 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
57 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 10,40,45 1182.76 84.32 8 < 65> 349.802 0.000 18.34/36.68
58 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 10,31,25 1181.24 85.80 12 < 71> 338.328 0.000 18.31/36.62
59 BUDREWICZ KAROL 4 PL-11 G 10,23,02 1180.86 87.28 16 < 64> 328.318 0.000 18.28/36.56
60 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-12 G 10,34,03 1180.68 88.76 4 < 61> 341.274 25.630 18.25/36.50
61 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-10 G 10,34,04 1180.61 90.24 5 < 109> 341.274 25.560 18.22/36.44
62 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 10,35,19 1179.78 91.72 3 < 77> 342.511 25.480 18.19/36.39
63 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 10,35,26 1179.35 93.20 5 < 66> 342.521 25.410 18.16/36.33
64 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0356-12 G 10,23,57 1176.98 94.67 17 < 76> 328.318 0.000 18.13/36.27
65 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 10,42,40 1175.15 96.15 9 < 70> 349.802 0.000
66 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-05 10,36,30 1175.03 97.63 6 < 67> 342.521 0.000
67 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 10,36,33 1174.83 99.11 7 < 69> 342.521 0.000 18.04/36.09
68 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 10,36,37 1171.73 100.59 3 < 75> 341.695 25.040 18.01/36.03
69 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-07 G 10,37,21 1171.61 102.07 8 < 72> 342.521 0.000 17.99/35.97
70 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 10,43,47 1170.76 103.55 10 < 73> 349.802 0.000 17.96/35.91
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 10,34,24 1169.07 105.03 13 < 80> 338.328 0.000 17.93/35.85
72 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 10,38,31 1166.96 106.51 9 < 79> 342.521 0.000 17.90/35.79
73 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 10,45,52 1162.65 107.99 11 < 82> 349.802 0.000 17.87/35.73
74 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 10,42,09 1162.49 109.47 8 < 78> 345.435 0.000 17.84/35.67
75 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0219-12 10,39,25 1160.58 110.95 4 < 87> 341.695 24.520
76 BUDREWICZ KAROL 4 PL0219-10 G 10,28,17 1158.97 112.43 18 < 86> 328.318 0.000 17.78/35.56
77 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 10,40,42 1158.31 113.91 4 < 88> 342.511 24.370 17.75/35.50
78 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 10,43,19 1157.95 115.38 9 < 89> 345.435 0.000 17.72/35.44
79 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 10,40,57 1157.36 116.86 10 < 84> 342.521 0.000 17.69/35.38
80 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 10,37,20 1157.34 118.34 14 < 83> 338.328 0.000
81 KASOWSKA KATARZYNA 4 PL0350-10 G 10,33,51 1153.57 119.82 3 < 133> 333.208 24.070 17.63/35.26
82 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 10,48,44 1151.68 121.30 12 < 95> 349.802 0.000
83 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 10,39,08 1150.25 122.78 15 < 99> 338.328 0.000 17.57/35.14
84 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 10,42,49 1150.11 124.26 11 < 100> 342.521 0.000 17.54/35.08
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
85 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0346-11 G 10,49,02 1149.91 125.74 25- 1- 1 349.612 23.780 17.51/35.02
86 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-09 G 10,31,04 1147.70 127.22 19 < 107> 328.318 0.000 17.48/34.96
87 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 10,42,51 1147.21 128.70 5 < 92> 341.695 23.630 17.45/34.90
88 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-10 G 10,43,34 1147.18 130.18 5 < 90> 342.511 23.560 17.42/34.84
89 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 10,46,30 1145.72 131.66 10 < 102> 345.435 0.000 17.39/34.79
90 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-12 G 10,43,57 1145.71 133.14 6 < 106> 342.511 0.000 17.36/34.73
91 RAUBE JAN 4 PL0346-12 G 10,38,25 1145.70 134.62 26- 1- 1 336.168 23.330 17.33/34.67
92 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 10,43,22 1145.22 136.09 6 < 93> 341.695 0.000 17.30/34.61
93 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-07 G 10,43,30 1144.71 137.57 7 < 94> 341.695 0.000 17.27/34.55
94 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 10,43,41 1144.00 139.05 8 < 121> 341.695 0.000 17.24/34.49
95 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-11 G 10,51,10 1142.52 140.53 13 < 96> 349.802 0.000 17.21/34.43
96 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 10,51,15 1142.21 142.01 14 < 98> 349.802 0.000 17.19/34.37
97 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-12 10,47,38 1141.53 143.49 2 < 124> 345.466 22.890
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
98 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 10,51,47 1140.23 144.97 15 < 105> 349.802 0.000 17.13/34.25
99 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 10,41,52 1139.66 146.45 16 < 104> 338.328 0.000 17.10/34.19
100 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-06 10,46,05 1137.63 147.93 12 < 101> 342.521 0.000
101 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 10,46,08 1137.44 149.41 13 < 103> 342.521 0.000 17.04/34.07
102 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-12 G 10,48,46 1137.17 150.89 11 < 110> 345.435 0.000 17.01/34.01
103 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0395-08 10,46,13 1137.13 152.37 14 < 126> 342.521 0.000
104 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 10,42,37 1136.79 153.85 17 < 108> 338.328 0.000 16.95/33.90
105 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 10,52,53 1136.15 155.33 16 < 116> 349.802 0.000
106 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 10,46,35 1135.71 156.80 7 < 120> 342.511 0.000 16.89/33.78
107 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0366-12 10,34,18 1134.87 158.28 20 < 129> 328.318 0.000
108 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 10,43,12 1134.57 159.76 18 < 125> 338.328 0.000
109 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-11 G 10,45,49 1134.49 161.24 6 < 113> 341.274 0.000 16.80/33.60
110 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 10,49,37 1134.00 162.72 12 < 111> 345.435 0.000 16.77/33.54
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
111 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-11 G 10,49,40 1133.81 164.20 13 < 132> 345.435 0.000 16.74/33.48
112 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL0346-07 G 10,45,38 1133.79 165.68 2 < 118> 340.856 21.780 16.71/33.42
113 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-12 G 10,46,24 1132.30 167.16 7 < 115> 341.274 0.000 16.68/33.36
114 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 10,47,28 1131.89 168.64 25- 3- 3 342.360 21.630 16.65/33.30
115 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 G 10,46,37 1131.48 170.12 8 341.274 0.000 16.62/33.24
116 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 10,54,32 1130.10 171.60 17 < 117> 349.802 0.000 16.59/33.19
117 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-07 G 10,54,36 1129.85 173.08 18 < 128> 349.802 0.000 16.56/33.13
118 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-08 G 10,47,04 1128.41 174.56 3 340.856 21.330 16.53/33.07
119 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0346-11 G 10,47,09 1127.76 176.04 2 340.754 21.260 16.50/33.01
120 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 10,48,51 1127.24 177.51 8 342.511 0.000 16.47/32.95
121 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 10,48,23 1126.28 178.99 9 < 122> 341.695 0.000 16.44/32.89
122 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 10,48,25 1126.16 180.47 10 < 123> 341.695 0.000 16.41/32.83
123 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 10,48,29 1125.91 181.95 11 < 134> 341.695 0.000 16.39/32.77
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
124 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-11 G 10,52,12 1124.56 183.43 3 345.466 20.890 16.36/32.71
125 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 10,45,58 1124.14 184.91 19 338.328 0.000 16.33/32.65
126 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 10,50,04 1122.77 186.39 15 < 127> 342.521 0.000 16.30/32.59
127 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0356-12 10,50,05 1122.71 187.87 16 < 135> 342.521 0.000
128 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-12 G 10,56,37 1122.54 189.35 19 349.802 0.000 16.24/32.47
129 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 G 10,37,30 1122.46 190.83 21 328.318 0.000 16.21/32.41
130 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-07 G 10,50,01 1122.43 192.31 2 < 131> 342.360 20.440 16.18/32.36
131 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0346-11 G 10,50,31 1120.59 193.79 3 342.360 20.370 16.15/32.30
132 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-11 G 10,53,28 1119.85 195.27 14 345.435 0.000 16.12/32.24
133 KASOWSKA KATARZYNA 4 PL-0395-12 G 10,42,37 1119.59 196.75 4 333.208 20.220 16.09/32.18
134 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 10,50,16 1119.33 198.22 12 < 136> 341.695 0.000 16.06/32.12
135 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 10,51,01 1119.29 199.70 17 342.521 0.000 16.03/32.06
136 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0219-11 10,50,17 1119.27 201.18 13 341.695 0.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
137 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-11 G 10,51,07 1118.92 0.00 18 342.521 0.000
138 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 10,51,12 1118.62 0.00 19 342.521 0.000
139 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 10,47,28 1118.56 0.00 20 338.328 0.000
140 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 10,51,16 1118.38 0.00 20 342.521 0.000
141 KASOWSKA KATARZYNA 4 PL-0395-12 G 10,42,59 1118.21 0.00 5 333.208 0.000
142 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 10,58,02 1117.46 0.00 20 349.802 0.000
143 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0219-07 10,51,37 1117.10 0.00 21 342.521 0.000
144 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 10,48,02 1116.47 0.00 21 338.328 0.000
145 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL0417-09 G 10,50,14 1116.37 0.00 3 340.754 0.000
146 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-12 10,48,18 1115.49 0.00 22 338.328 0.000

D O B R Y L O T !
------------------ Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 13, z dnia 27.07.13 HOLTEN-3
Calosc [2]
+---+---------------------------+---+-----+------+-----+------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+---------------------------+---+-----+------+-----+------+
1 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 49 3 15 208.11
2 POSTOŁ MIROSŁAW 4 43 3 11 207.93
3 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 32 3 8 206.55
4 MYRDZIO STANISŁAW 4 31 3 5 202.07
5 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 28 3 6 199.14
6 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 16 3 5 196.39
7 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 29 3 4 194.83
8 MYRDZIO JERZY 4 23 3 3 192.93
9 DRĄG JACEK 4 9 1 1 64.66
10 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 15 1 1 63.62
11 BUDREWICZ KAROL 4 12 0 0 0.00
12 KASOWSKA KATARZYNA 4 8 0 0 0.00


Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 13, z dnia 27.07.13 HOLTEN-3
Typowane [1]
+---+---------------------------+---+-----+-----+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+---------------------------+---+-----+-----+-----+-------+
1 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 49 3 15 196.55
2 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 16 2 5 123.28
3 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 32 1 8 69.83
4 POSTOŁ MIROSŁAW 4 43 1 11 68.79
5 MYRDZIO STANISŁAW 4 31 1 5 67.59
6 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 28 1 6 62.24
7 BUDREWICZ KAROL 4 12 0 0 0.00
8 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 29 0 4 0.00
9 MYRDZIO JERZY 4 23 0 3 0.00
10 KASOWSKA KATARZYNA 4 8 0 0 0.00
11 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 15 0 1 0.00
12 DRĄG JACEK 4 9 0 1 0.00


Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.

LISTA KONKURSOWA NR 13
------------------------
z lotu EHOLTEN-3F z dnia 27.07.13
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:16:51.0 N 06:24:44.0 E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 6,05,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 706.620 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 12
4.Ilość wysłanych gołębi................: 295
5.Ilość konkursów.......................: 59
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1056.51
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 619.75
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:17,15,10
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 7,05,27
10.Czas trwania konkursu.................:7 godz. 49 min. 6 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :
w miejscu przylotu:
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 5 liczy się pierwszych 3 konkursów
Punkty stałe 70.0- gradacja
ETypowane [1]F


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 4 | Winsko | 12 | 295 | 59 |20.00|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 12 | 295 | 59 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
- 1 -

Lista konkursowa nr 13.
z lotu HOLTEN-3, w dniu 27.07.13
+---+---------------------------+--+-------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+---------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | C M |
+---+---------------------------+--+-------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+---------+
1 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-10 G 17,15,10 1056.51 3.39 43- 11- 1 708.038 0.000 65.00/90.00
2 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 GT 17,45,59 1005.85 6.78 32- 8- 1 705.082 69.830 64.78/89.69
3 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 17,54,09 1000.39 10.17 49- 15- 3 709.427 0.000 64.55/89.38
4 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 GT 17,54,59 999.22 13.56 2 < 7> 709.427 69.480 64.33/89.07
5 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 18,06,52 987.27 16.95 28- 6- 1 712.678 0.000 64.10/88.76
6 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 G 18,02,44 986.49 20.34 2 < 8> 708.038 0.000 63.88/88.45
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 18,07,43 981.61 23.73 3 < 10> 709.427 0.000 63.66/88.14
8 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-10 GT 18,27,04 954.14 27.12 3 < 11> 708.038 68.790 63.43/87.83
9 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 18,27,10 950.03 30.51 2 < 12> 705.082 0.000 63.21/87.52
10 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 18,37,31 942.74 33.90 4 < 13> 709.427 0.000 62.98/87.21
11 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-08 18,42,50 934.29 37.29 4 < 18> 708.038 0.000
12 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 18,44,01 928.94 40.68 3 < 24> 705.082 0.000 62.53/86.59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 18,49,21 928.14 44.07 5 < 16> 709.427 0.000 62.31/86.28
14 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL0346-09 G 18,53,28 921.61 47.46 31- 5- 1 708.224 0.000 62.09/85.97
15 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0219-11 T 19,08,17 904.17 50.85 2 < 20> 708.224 67.590
16 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL0206-10 G 19,11,35 901.91 54.24 6 < 23> 709.427 0.000 61.64/85.34
17 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-04 19,23,50 896.94 57.63 29- 4- 0 716.508 0.000
18 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 G 19,14,29 896.84 61.02 5 < 33> 708.038 0.000 61.19/84.72
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-098-11 G 19,16,00 894.44 64.41 16- 5- 2 707.503 0.000 60.97/84.41
20 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL0346-09 G 19,24,30 885.83 67.80 3 < 37> 708.224 0.000 60.74/84.10
21 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 19,28,04 882.74 71.19 23- 3- 0 708.901 0.000 60.52/83.79
22 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-11 G 19,38,31 880.75 74.58 2 < 52> 716.508 0.000 60.29/83.48
23 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-05 19,32,01 879.07 77.97 7 < 26> 709.427 0.000
24 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 19,29,42 876.21 81.36 4 < 28> 705.082 0.000 59.84/82.86
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-08 G 19,36,42 873.35 84.75 2 < 56> 708.901 0.000 59.62/82.55
26 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 GT 19,40,04 870.39 88.14 8 < 39> 709.427 65.690 59.40/82.24
27 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL0275-09 G 19,38,45 869.44 91.53 2 < 36> 707.503 0.000 59.17/81.93
28 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL0346-09 G 19,37,51 867.42 94.92 5 < 29> 705.082 0.000 58.95/81.62
29 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 19,39,31 865.65 98.31 6 < 34> 705.082 0.000 58.72/81.31
30 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 19,52,42 861.03 101.69 2 < 31> 712.678 0.000 58.50/81.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 19,52,46 860.97 105.08 3 < 46> 712.678 0.000 58.28/80.69
32 DRĄG JACEK 4 PL-0346-08 G 19,53,44 844.21 108.47 9- 1- 0 699.622 0.000 58.05/80.38
33 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-12 20,05,41 842.22 111.86 6 < 35> 708.038 0.000
34 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 G 20,12,09 832.30 115.25 7 < 45> 705.082 0.000 57.60/79.76
35 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 G 20,21,30 826.66 118.64 7 < 44> 708.038 0.000 57.38/79.45
36 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0346-10 G 20,22,20 825.24 122.03 3 < 40> 707.503 0.000 57.16/79.14
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 20,28,38 820.05 125.42 4 < 43> 708.224 0.000 56.93/78.83
38 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL0346-09 G 21,05,15 787.31 128.81 15- 1- 0 708.774 0.000 56.71/78.52
39 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 21,10,15 783.68 132.20 9 < 41> 709.427 0.000 56.48/78.21
40 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0346-10 T 4,51,44 4:50:34 135.59 4 < 59> 707.503 63.280
41 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-06 G 5,43,27 5:39:43 138.98 10 < 42> 709.427 0.000 56.03/77.59
42 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 5,47,31 5:43:46 142.37 11 < 48> 709.427 0.000 55.81/77.28
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0356-11 G 5,47,30 5:45:22 145.76 5 708.224 0.000 55.59/76.97
44 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-12 G 5,51,22 5:49:29 149.15 8 < 49> 708.038 0.000 55.36/76.66
45 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-11 G 5,49,17 5:51:20 152.54 8 705.082 0.000 55.14/76.34
46 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 GT 6,03,33 5:55:28 155.93 4 < 47> 712.678 62.240 54.91/76.03
47 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-11 G 6,04,05 5:56:01 159.32 5 < 53> 712.678 0.000 54.69/75.72
48 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 G 6,15,31 6:11:46 162.71 12 < 50> 709.427 0.000 54.47/75.41
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0356-11 G 6,21,37 6:19:44 166.10 9 < 57> 708.038 0.000 54.24/75.10
50 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-05 6,27,14 6:23:29 169.49 13 < 51> 709.427 0.000
51 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 GT 6,34,59 6:31:14 172.88 14 < 55> 709.427 61.380 53.79/74.48
52 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL0346-09 G 6,45,49 6:32:38 176.27 3 < 54> 716.508 0.000 53.57/74.17
53 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0346-10 G 6,57,44 6:49:40 179.66 6 712.678 0.000 53.34/73.86
54 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 7,07,44 6:54:33 183.05 4 716.508 0.000 53.12/73.55
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
55 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-07 G 7,00,59 6:57:14 186.44 15 709.427 0.000 52.90/73.24
56 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-11 G 7,00,40 6:57:38 189.83 3 708.901 0.000 52.67/72.93
57 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 G 6,59,51 6:57:58 193.22 10 < 58> 708.038 0.000 52.45/72.62
58 POSTOŁ MIROSŁAW 4 PL0346-09 6,59,57 6:58:04 196.61 11 708.038 0.000
59 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL0417-09 GT 7,05,27 7:04:16 200.00 5 707.503 60.000 52.00/72.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
60 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-06 7,08,23 7:04:38 0.00 16 709.427 0.000
61 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-08 GT 7,23,59 7:10:48 0.00 5 716.508 0.000
62 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL0346-09 GT 7,12,25 7:11:14 0.00 6 707.503 0.000
63 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 7,22,57 7:19:13 0.00 17 709.427 0.000
64 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0395-08 G 7,22,57 7:19:13 0.00 18 709.427 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
65 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 7,33,10 7:29:25 0.00 19 709.427 0.000
66 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-10 G 7,35,27 7:31:43 0.00 20 709.427 0.000
67 MYRDZIO JERZY 4 PL0346-09 GT 7,37,39 7:34:37 0.00 4 708.901 0.000
68 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0219-07 7,39,20 7:35:35 0.00 21 709.427 0.000
69 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-08 G 7,39,29 7:36:26 0.00 5 708.901 0.000

D O B R Y L O T !
------------------GOŁĘBIE MŁODEOddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 1, z dnia 17.08.13 LUBSKO
Punktacja Całość [1]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 72 7 26 68.11
2 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 57 7 39 63.66
3 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 51 7 33 62.07
4 BARANOWSKI & ARDELI 4 49 7 18 55.90
5 BUDREWICZ KAROL 4 45 7 10 53.49
6 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 71 7 10 51.16
7 MYRDZIO JERZY 4 59 7 21 50.96
8 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 34 7 13 47.71
9 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 59 7 10 46.63
10 DRĄG JACEK 4 37 7 11 34.65
11 DOMINIAK ANDRZEJ 4 53 7 12 27.33
12 RAUBE JAN 4 39 4 4 20.61
13 PROCYSZYN RYSZARD 4 61 3 3 20.22
14 SOCHA HERONIM 4 43 4 4 18.40
15 ŻYTKOWICZ ADAM 4 22 5 5 16.98
16 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 35 3 3 15.26
17 STEMPNIEWICZ STANISŁAW 4 28 4 4 11.15
18 KOZŁOWSKI JAN 4 19 2 2 5.18
19 SZEWCZYK MARCIN 4 31 1 1 3.79
20 MARCINIAK ŁUKASZ 4 105 1 1 2.41
21 NAUMIENIA ŁUKASZ 4 39 1 1 2.11
22 SZTYMER MARIUSZ 4 20 2 2 1.90
23 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 60 0 0 0.00
24 DŁUGOSZ ADAM 4 17 0 0 0.00
25 MYRDZIO STANISŁAW 4 35 0 0 0.00
26 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 21 0 0 0.00

Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 1, z dnia 17.08.13 LUBSKO
Punktacja Typowane [1]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 57 7 39 56.12
2 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 34 7 13 40.29
3 BARANOWSKI & ARDELI 4 49 7 18 37.66
4 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 51 7 33 37.11
5 BUDREWICZ KAROL 4 45 5 10 35.17
6 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 72 5 26 25.56
7 MYRDZIO JERZY 4 59 6 21 23.36
8 RAUBE JAN 4 39 2 4 19.96
9 DRĄG JACEK 4 37 4 11 18.66
10 ŻYTKOWICZ ADAM 4 22 4 5 16.16
11 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 35 3 3 15.26
12 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 59 2 10 11.81
13 STEMPNIEWICZ STANISŁAW 4 28 3 4 11.11
14 SOCHA HERONIM 4 43 2 4 9.01
15 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 71 1 10 7.67
16 DOMINIAK ANDRZEJ 4 53 2 12 6.08
17 KOZŁOWSKI JAN 4 19 2 2 5.18
18 NAUMIENIA ŁUKASZ 4 39 1 1 2.11
19 SZTYMER MARIUSZ 4 20 2 2 1.90
20 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 60 0 0 0.00
21 DŁUGOSZ ADAM 4 17 0 0 0.00
22 MARCINIAK ŁUKASZ 4 105 0 1 0.00
23 MYRDZIO STANISŁAW 4 35 0 0 0.00
24 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 21 0 0 0.00
25 PROCYSZYN RYSZARD 4 61 0 3 0.00
26 SZEWCZYK MARCIN 4 31 0 1 0.00Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.

LISTA KONKURSOWA NR 1
------------------------
z lotu ELUBSKOF z dnia 17.08.13
Współrzędne miejsca wypuszczenia 51:46:52.0 N 14:59:04.0 E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 6,45,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 119.400 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 26
4.Ilość wysłanych gołębi................: 1162
5.Ilość konkursów.......................: 233
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1050.06
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 649.03
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 8,33,16
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,52,29
10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 15 min. 8 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :
w miejscu przylotu:
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 7 konkursów
Punkty stałe 10.0- gradacja
EPunktacja Całość [1]F


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 4 | Winsko | 26 | 1162 | 233 |20.05|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 26 | 1162 | 233 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:
Jan Benedykt
606423015 713894265
---------------- ------------------

Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
- 1 -

Lista konkursowa nr 1.
z lotu LUBSKO, w dniu 17.08.13
+---+---------------------------+--+-------------------+--------+--------+------+----------+-------+------+------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ |COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min] |CIENT.|WKŁ- KO-KS| [km] | | A |
+---+---------------------------+--+-------------------+--------+--------+------+----------+-------+------+------------+
1 RAUBE JAN 4 PL-0395-13 GT 8,33,16 1050.06 0.86 39- 4- 4 113.686 10.000 20.00
2 RAUBE JAN 4 PL-0395-13 GT 8,33,45 1045.39 1.72 2 < 224> 113.686 9.960 19.98
3 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 PL-0356-13 G 8,47,11 1035.98 2.58 59- 10- 7 126.580 9.910 19.97
4 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 GT 8,47,39 1034.01 3.44 72- 26- 7 126.821 9.870 19.95
5 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 8,47,42 1033.59 4.30 2 < 6> 126.821 9.830
6 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 8,47,44 1033.31 5.16 3 < 7> 126.821 9.780
7 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 8,47,45 1033.17 6.02 4 < 8> 126.821 9.740 19.90
8 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 8,47,47 1032.89 6.88 5 < 9> 126.821 9.700
9 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 8,47,50 1032.46 7.75 6 < 12> 126.821 9.660 19.86
10 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 G 8,43,43 1031.21 8.61 51- 33- 7 122.422 9.610 19.84
11 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0218-13 G 8,43,58 1029.04 9.47 2 < 15> 122.422 9.570 19.83
12 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 T 8,49,17 1020.42 10.33 7 < 59> 126.821 9.530
13 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-13 GT 8,41,42 1010.11 11.19 49- 18- 7 117.880 9.480 19.79
14 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 CZ-0134-13 8,41,40 1009.49 12.05 71- 10- 7 117.774 9.440
15 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0356-13 G 8,46,17 1009.39 12.91 3 < 16> 122.422 9.400 19.76
16 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 8,46,21 1008.83 13.77 4 < 21> 122.422 9.350
17 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0356-13 G 8,41,46 1008.63 14.63 2 < 55> 117.774 9.310 19.72
18 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 G 8,39,32 1007.13 15.49 57- 39- 7 115.350 9.270 19.71
19 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 8,39,34 1006.84 16.35 2 < 20> 115.350 9.220
20 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 8,39,41 1005.81 17.21 3 < 22> 115.350 9.180
21 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 G 8,46,43 1005.80 18.07 5 < 58> 122.422 9.140 19.66
22 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 8,39,42 1005.67 18.93 4 < 24> 115.350 9.090 19.64
23 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-13 8,42,15 1005.37 19.79 2 < 41> 117.880 9.050
24 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0206-13 GT 8,39,45 1005.23 20.65 5 < 25> 115.350 9.010 19.60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 G 8,39,49 1004.65 21.51 6 < 26> 115.350 8.970 19.59
26 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 8,39,53 1004.06 22.38 7 < 27> 115.350 8.920
27 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 G 8,39,54 1003.92 23.24 8 < 28> 115.350 0.000 19.55
28 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 8,39,55 1003.77 24.10 9 < 30> 115.350 0.000 19.53
29 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0356-13 GT 8,29,55 1003.64 24.96 45- 10- 7 105.299 8.790 19.52
30 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 8,39,58 1003.33 25.82 10 < 31> 115.350 0.000
31 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 8,39,59 1003.19 26.68 11 < 33> 115.350 0.000
32 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0356-13 GT 8,29,59 1003.01 27.54 2 < 36> 105.299 8.660 19.47
33 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 T 8,40,01 1002.90 28.40 12 < 34> 115.350 0.000
34 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 G 8,40,03 1002.61 29.26 13 < 34> 115.350 0.000 19.43
34 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 8,40,03 1002.61 29.26 14 < 37> 115.350 0.000 19.43
36 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0356-13 G 8,30,06 1001.89 30.98 3 < 39> 105.299 8.490 19.40
37 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 G 8,40,52 995.54 31.84 15 < 38> 115.350 0.000 19.38
38 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 8,40,53 995.40 32.70 16 < 45> 115.350 0.000
39 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0356-13 T 8,31,04 992.76 33.56 4 < 50> 105.299 8.360
40 PROCYSZYN RYSZARD 4 PL-0356-13 G 8,45,26 988.46 34.42 61- 3- 3 119.044 8.320 19.33
41 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-13 G 8,44,22 987.55 35.28 3 < 42> 117.880 8.280 19.31
42 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-13 GT 8,44,24 987.27 36.14 4 < 65> 117.880 8.230 19.29
43 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 PL-0256-13 T 8,41,58 983.93 37.01 35- 3- 3 115.087 8.190
44 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 8,46,51 981.99 37.87 59- 21- 7 119.656 8.150
45 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 8,42,35 981.01 38.73 17 < 57> 115.350 0.000
46 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 G 8,47,07 979.85 39.59 2 < 47> 119.656 8.060 19.22
47 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 8,47,10 979.45 40.45 3 < 52> 119.656 8.020
48 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-13 GT 8,47,19 976.93 41.31 34- 13- 7 119.495 7.970 19.19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49 PROCYSZYN RYSZARD 4 PL-0356-13 8,46,54 976.57 42.17 2 < 141> 119.044 7.930
50 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0356-13 G 8,33,33 970.05 43.03 5 < 79> 105.299 7.890 19.16
51 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-13 GT 8,48,33 967.18 43.89 2 < 53> 119.495 7.840 19.14
52 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 G 8,49,05 964.32 44.75 4 < 83> 119.656 7.800 19.12
53 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-13 GT 8,49,03 963.28 45.61 3 < 54> 119.495 7.760 19.10
54 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-13 8,50,13 954.31 46.47 4 < 101> 119.495 7.720
55 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0207-13 GT 8,48,31 953.51 47.33 3 < 56> 117.774 7.670 19.07
56 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0356-13 8,48,39 952.48 48.19 4 < 62> 117.774 7.630
57 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 8,47,20 942.92 49.05 18 < 69> 115.350 0.000
58 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0356-13 GT 8,55,07 940.86 49.91 6 < 60> 122.422 7.540 19.02
59 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 8,59,48 940.81 50.77 8 < 76> 126.821 0.000
60 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 8,55,08 940.74 51.64 7 < 61> 122.422 7.460
61 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0218-13 G 8,55,11 940.38 52.50 8 < 63> 122.422 0.000 18.97
62 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0207-13 G 8,50,15 940.31 53.36 5 < 118> 117.774 7.370 18.95
63 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 T 8,55,12 940.26 54.22 9 < 75> 122.422 0.000
64 STEMPNIEWICZ STANISŁAW 4 PL-0356-13 GT 9,00,02 936.90 55.08 28- 4- 4 126.513 7.280 18.91
65 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-13 GT 8,51,11 934.20 55.94 5 < 66> 117.880 7.240 18.90
66 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-13 G 8,51,18 933.33 56.80 6 < 84> 117.880 7.200 18.88
67 SOCHA HERONIM 4 PL-0356-13 GT 9,01,31 927.45 57.66 43- 4- 4 126.612 7.160 18.86
68 SOCHA HERONIM 4 PL-0356-13 G 9,01,38 926.66 58.52 2 < 180> 126.612 7.110 18.84
69 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 8,49,31 926.38 59.38 19 < 70> 115.350 0.000
70 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 G 8,49,33 926.13 60.24 20 < 86> 115.350 0.000 18.81
71 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 PL-0356-13 9,02,14 922.37 61.10 2 < 72> 126.580 6.980
72 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 9,02,23 921.36 61.96 3 < 85> 126.580 6.940 18.78
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
73 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-13 8,58,18 918.64 62.82 53- 12- 7 122.454 6.900
74 ŻYTKOWICZ ADAM 4 PL-0356-13 GT 8,56,23 915.56 63.68 22- 5- 5 120.289 6.850 18.74
75 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0218-13 G 8,58,59 913.71 64.54 10 < 77> 122.422 0.000 18.72
76 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 9,03,49 913.59 65.40 9 < 103> 126.821 0.000 18.71
77 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0356-13 G 8,59,04 913.14 66.27 11 < 78> 122.422 0.000 18.69
78 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 G 8,59,28 910.43 67.13 12 < 91> 122.422 0.000 18.67
79 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0356-13 GT 8,40,42 910.10 67.99 6 < 125> 105.299 6.640 18.66
80 DRĄG JACEK 4 PL-0356-13 GT 8,45,40 909.91 68.85 37- 11- 7 109.796 6.590 18.64
81 DRĄG JACEK 4 PL-0356-13 GT 8,45,49 908.78 69.71 2 < 82> 109.796 6.550 18.62
82 DRĄG JACEK 4 PL-0356-13 G 8,46,08 906.41 70.57 3 < 130> 109.796 6.510 18.60
83 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 G 8,57,25 903.63 71.43 5 < 88> 119.656 6.470 18.59
84 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-13 G 8,56,26 896.88 72.29 7 < 107> 117.880 6.420 18.57
85 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 PL-0356-13 9,06,20 895.61 73.15 4 < 87> 126.580 6.380
86 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 8,54,10 893.03 74.01 21 < 93> 115.350 0.000
87 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 PL-0356-13 9,07,16 889.74 74.87 5 < 111> 126.580 6.290
88 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 GT 8,59,52 887.22 75.73 6 < 89> 119.656 6.250 18.50
89 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 9,00,08 885.47 76.59 7 < 99> 119.656 6.210
90 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-13 9,03,21 885.10 77.45 2 < 121> 122.454 6.160
91 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 9,03,24 884.55 78.31 13 < 92> 122.422 0.000
92 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0218-13 GT 9,03,33 883.59 79.17 14 < 94> 122.422 0.000 18.43
93 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 8,55,35 883.34 80.03 22 < 95> 115.350 0.000 18.41
94 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 9,03,36 883.28 80.90 15 < 96> 122.422 0.000
95 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 8,55,38 883.01 81.76 23 < 97> 115.350 0.000 18.38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
96 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0356-13 GT 9,03,42 882.64 82.62 16 < 104> 122.422 0.000 18.36
97 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 G 8,55,43 882.44 83.48 24 < 98> 115.350 0.000 18.34
98 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 8,55,47 881.99 84.34 25 < 105> 115.350 0.000
99 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 T 9,00,49 881.01 85.20 8 < 100> 119.656 0.000
100 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 GT 9,00,52 880.69 86.06 9 < 101> 119.656 0.000 18.29
101 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-13 GT 9,00,47 880.04 86.92 5 < 108> 119.495 5.690 18.28
101 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 G 9,00,58 880.04 86.92 10 < 115> 119.656 0.000 18.28
103 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 9,10,31 871.52 88.64 10 < 110> 126.821 0.000
104 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0356-13 G 9,05,37 870.61 89.50 17 < 112> 122.422 0.000 18.22
105 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 G 8,57,34 870.13 90.36 26 < 106> 115.350 0.000 18.21
106 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 8,57,49 868.49 91.22 27 < 128> 115.350 0.000 18.19
107 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-13 9,00,46 868.25 92.08 8 < 113> 117.880 0.000
108 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-13 G 9,02,38 868.21 92.94 6 < 109> 119.495 5.390 18.16
109 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-13 GT 9,02,41 867.90 93.80 7 < 116> 119.495 5.340 18.14
110 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 9,11,09 867.75 94.66 11 < 119> 126.821 0.000 18.12
111 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 PL-0356-13 G 9,11,54 861.68 95.52 6 < 120> 126.580 5.260 18.10
112 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0356-13 G 9,08,32 852.92 96.39 18 < 129> 122.422 0.000 18.09
113 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-13 GT 9,03,32 850.92 97.25 9 < 135> 117.880 0.000 18.07
114 ŻYTKOWICZ ADAM 4 PL-0356-13 GT 9,06,22 850.90 98.11 2 < 150> 120.289 5.130 18.05
115 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 9,05,39 850.74 98.97 11 < 117> 119.656 0.000
116 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-13 G 9,05,32 850.30 99.83 8 < 132> 119.495 0.000 18.02
117 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 G 9,05,46 850.03 100.69 12 < 138> 119.656 0.000 18.00
118 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0356-13 9,03,42 849.13 101.55 6 < 122> 117.774 4.960
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
119 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 9,14,30 848.30 102.41 12 < 124> 126.821 0.000
120 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 9,14,33 846.41 103.27 7 < 127> 126.580 4.870 17.95
121 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 9,09,44 846.07 104.13 3 < 143> 122.454 4.830 17.93
122 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0356-13 9,04,18 845.47 104.99 7 < 168> 117.774 4.780
123 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 PL-0417-13 T 9,01,31 843.03 105.85 2 < 179> 115.087 4.740
124 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 9,15,50 840.80 106.71 13 < 142> 126.821 0.000 17.88
125 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0356-13 G 8,50,32 838.81 107.57 7 < 126> 105.299 4.660 17.86
126 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0413-13 8,50,51 836.70 108.43 8 < 149> 105.299 0.000
127 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 PL-0356-13 9,16,34 835.14 109.29 8 < 197> 126.580 0.000
128 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0206-13 G 9,03,55 830.35 110.15 28 < 131> 115.350 0.000 17.81
129 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0356-13 G 9,12,28 830.17 111.02 19 < 136> 122.422 0.000 17.79
130 DRĄG JACEK 4 PL-0356-13 GT 8,57,16 830.11 111.88 4 < 133> 109.796 4.440 17.78
131 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 9,03,58 830.06 112.74 29 < 134> 115.350 0.000 17.76
132 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-13 GT 9,09,00 829.83 113.60 9 < 155> 119.495 0.000 17.74
133 DRĄG JACEK 4 PL-0356-13 G 8,57,21 829.59 114.46 5 < 159> 109.796 4.310 17.72
134 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 G 9,05,02 823.73 115.32 30 < 144> 115.350 0.000 17.71
135 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-13 GT 9,08,15 822.90 116.18 10 < 137> 117.880 0.000 17.69
136 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 T 9,13,51 822.45 117.04 20 < 138> 122.422 0.000
137 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-13 9,08,23 822.13 117.90 11 < 151> 117.880 0.000
138 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 G 9,14,01 821.53 118.76 21 < 152> 122.422 0.000 17.64
138 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 G 9,10,39 821.53 118.76 13 < 140> 119.656 0.000 17.64
140 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 G 9,10,40 821.44 120.48 14 < 171> 119.656 0.000 17.60
141 PROCYSZYN RYSZARD 4 PL-0356-13 9,10,16 819.49 121.34 3 119.044 3.970
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
142 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 9,20,02 818.02 122.20 14 < 147> 126.821 0.000 17.57
143 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-13 T 9,14,43 817.91 123.06 4 < 175> 122.454 3.880
144 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 T 9,06,15 816.64 123.92 31 < 146> 115.350 0.000
145 SZEWCZYK MARCIN 4 PL-0356-13 G 9,05,56 816.61 124.78 31- 1- 1 115.087 3.790 17.52
146 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 9,06,19 816.25 125.65 32 < 160> 115.350 0.000 17.50
147 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 T 9,21,43 809.24 126.51 15 < 153> 126.821 0.000
148 STEMPNIEWICZ STANISŁAW 4 PL-0356-13 GT 9,21,27 808.65 127.37 2 < 229> 126.513 3.660 17.47
149 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0356-13 G 8,55,20 807.92 128.23 9 < 170> 105.299 0.000 17.45
150 ŻYTKOWICZ ADAM 4 PL-0356-13 GT 9,14,00 807.31 129.09 3 < 214> 120.289 3.580 17.43
151 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-13 G 9,11,05 806.94 129.95 12 < 166> 117.880 0.000 17.41
152 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0356-13 G 9,16,58 805.58 130.81 22 < 156> 122.422 0.000 17.40
153 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 9,22,54 803.17 131.67 16 < 154> 126.821 0.000
154 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 9,22,55 803.09 132.53 17 < 164> 126.821 0.000
155 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-13 G 9,14,07 801.35 133.39 10 < 202> 119.495 0.000 17.34
156 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 G 9,18,13 799.01 134.25 23 < 157> 122.422 0.000 17.33
157 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0218-13 G 9,18,32 797.36 135.11 24 < 158> 122.422 0.000 17.31
158 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 GT 9,18,35 797.11 135.97 25 < 167> 122.422 0.000 17.29
159 DRĄG JACEK 4 PL-0356-13 9,02,53 796.30 136.83 6 < 162> 109.796 3.190
160 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 9,09,52 796.25 137.69 33 < 161> 115.350 0.000 17.26
161 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 G 9,10,02 795.34 138.55 34 < 178> 115.350 0.000 17.24
162 DRĄG JACEK 4 PL-0356-13 G 9,03,11 794.57 139.41 7 < 186> 109.796 3.060 17.22
163 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0356-13 GT 9,24,27 794.29 140.28 19- 2- 2 126.650 3.020 17.21
164 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 9,25,04 792.30 141.14 18 < 165> 126.821 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
165 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 9,25,26 790.49 142.00 19 < 176> 126.821 0.000
166 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-13 G 9,14,13 789.99 142.86 13 < 188> 117.880 0.000 17.16
167 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 GT 9,21,16 783.42 143.72 26 < 169> 122.422 0.000 17.14
168 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0353-13 9,15,21 783.33 144.58 8 < 191> 117.774 0.000
169 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0356-13 G 9,21,19 783.17 145.44 27 < 185> 122.422 0.000 17.10
170 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0356-13 GT 8,59,42 781.73 146.30 10 105.299 0.000 17.09
171 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 GT 9,18,54 777.49 147.16 15 < 172> 119.656 0.000 17.07
172 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 G 9,18,57 777.24 148.02 16 < 173> 119.656 0.000 17.05
173 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 G 9,18,59 777.07 148.88 17 < 174> 119.656 0.000 17.03
174 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 G 9,19,00 776.99 149.74 18 < 181> 119.656 0.000 17.02
175 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 9,22,43 776.42 150.60 5 < 182> 122.454 2.500 17.00
176 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 9,28,28 775.82 151.46 20 < 187> 126.821 0.000 16.98
177 MARCINIAK ŁUKASZ 4 PL-0161-13 9,31,18 773.24 152.32 105- 1- 1 128.590 2.410
178 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 9,15,03 768.74 153.18 35 < 192> 115.350 0.000 16.95
179 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 PL-0356-13 GT 9,14,52 767.93 154.04 3 115.087 2.330 16.93
180 SOCHA HERONIM 4 PL-0356-13 G 9,30,02 767.19 154.91 3 < 190> 126.612 2.280 16.91
181 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 T 9,21,08 766.37 155.77 19 < 217> 119.656 0.000
182 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-13 T 9,25,16 764.06 156.63 6 < 213> 122.454 2.200
183 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0356-13 GT 9,30,48 763.87 157.49 2 126.650 2.160 16.86
184 NAUMIENIA ŁUKASZ 4 PL0395-13 GT 9,13,44 763.22 158.35 39- 1- 1 113.516 2.110 16.84
185 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 9,25,37 762.20 159.21 28 < 195> 122.422 0.000
186 DRĄG JACEK 4 PL-0356-13 9,09,18 760.89 160.07 8 < 194> 109.796 0.000
187 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 GT 9,32,21 757.82 160.93 21 < 205> 126.821 0.000 16.79
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
188 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-13 GT 9,20,44 756.94 161.79 14 < 189> 117.880 0.000 16.78
189 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-13 G 9,20,48 756.61 162.65 15 < 193> 117.880 0.000 16.76
190 SOCHA HERONIM 4 PL-0356-13 GT 9,32,22 756.50 163.51 4 126.612 1.850 16.74
191 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0356-13 G 9,20,49 755.85 164.37 9 < 220> 117.774 0.000 16.72
192 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 9,18,50 9:24:14 165.23 36 < 198> 115.350 0.000
193 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-13 G 9,22,24 9:24:26 166.09 16 < 200> 117.880 0.000 16.69
194 DRĄG JACEK 4 PL-0356-13 9,13,03 9:25:52 166.95 9 < 208> 109.796 0.000
195 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 9,30,02 9:26:00 167.81 29 < 196> 122.422 0.000
196 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 GT 9,30,03 9:26:01 168.67 30 < 209> 122.422 0.000 16.64
197 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 PL-0356-13 9,36,22 9:26:47 169.54 9 < 207> 126.580 0.000
198 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 G 9,22,18 9:27:42 170.40 37 < 212> 115.350 0.000 16.60
199 SZTYMER MARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 9,26,20 9:28:28 171.26 20- 2- 2 117.798 1.470 16.59
200 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-13 G 9,26,44 9:28:46 172.12 17 < 201> 117.880 0.000 16.57
201 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-13 GT 9,27,18 9:29:20 172.98 18 117.880 0.000 16.55
202 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-13 GT 9,30,17 9:30:10 173.84 11 < 203> 119.495 0.000 16.53
203 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-13 G 9,30,19 9:30:11 174.70 12 < 204> 119.495 0.000 16.52
204 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-13 GT 9,30,20 9:30:13 175.56 13 119.495 0.000 16.50
205 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 9,40,21 9:30:28 176.42 22 < 206> 126.821 0.000
206 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 9,40,23 9:30:29 177.28 23 < 215> 126.821 0.000 16.47
207 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 PL-0356-13 G 9,40,11 9:30:37 178.14 10 126.580 0.000 16.45
208 DRĄG JACEK 4 PL-0356-13 GT 9,18,21 9:31:10 179.00 10 < 210> 109.796 0.000 16.43
209 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 9,35,14 9:31:12 179.86 31 < 210> 122.422 0.000
210 DRĄG JACEK 4 PL-0356-13 G 9,18,24 9:31:13 180.72 11 109.796 0.000 16.40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
210 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0356-13 GT 9,35,15 9:31:13 180.72 32 < 231> 122.422 0.000 16.40
212 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 9,26,00 9:31:24 182.44 38 < 216> 115.350 0.000
213 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-13 9,35,43 9:31:38 183.30 7 < 221> 122.454 0.860
214 ŻYTKOWICZ ADAM 4 PL-0356-13 G 9,33,04 9:31:53 184.17 4 < 219> 120.289 0.820 16.33
215 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 9,42,02 9:32:08 185.03 24 < 222> 126.821 0.000
216 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 9,28,32 9:33:56 185.89 39 115.350 0.000 16.29
217 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 T 9,34,43 9:34:23 186.75 20 < 218> 119.656 0.000
218 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 G 9,35,56 9:35:35 187.61 21 119.656 0.000 16.26
219 ŻYTKOWICZ ADAM 4 PL-0356-13 GT 9,36,52 9:35:41 188.47 5 120.289 0.600 16.24
220 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0356-13 G 9,34,21 9:36:31 189.33 10 117.774 0.000 16.22
221 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-13 9,42,35 9:38:31 190.19 8 < 225> 122.454 0.000
222 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 GT 9,49,29 9:39:35 191.05 25 < 230> 126.821 0.000 16.19
223 SZTYMER MARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 9,37,40 9:39:48 191.91 2 117.798 0.430 16.17
224 RAUBE JAN 4 PL-0346-13 G 9,33,15 9:40:52 192.77 3 < 227> 113.686 0.390 16.16
225 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 9,45,15 9:41:11 193.63 9 < 226> 122.454 0.000 16.14
226 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 9,48,26 9:44:22 194.49 10 < 228> 122.454 0.000 16.12
227 RAUBE JAN 4 PL-0395-13 G 9,39,05 9:46:42 195.35 4 113.686 0.260 16.10
228 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 9,51,08 9:47:04 196.21 11 < 233> 122.454 0.000 16.09
229 STEMPNIEWICZ STANISŁAW 4 PL-0356-13 GT 9,56,50 9:47:21 197.07 3 < 232> 126.513 0.170 16.07
230 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 9,57,24 9:47:31 197.93 26 126.821 0.000 16.05
231 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 9,52,06 9:48:04 198.80 33 122.422 0.000
232 STEMPNIEWICZ STANISŁAW 4 PL-0356-13 G 9,57,50 9:48:21 199.66 4 126.513 0.040 16.02
233 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-13 9,52,29 9:48:25 200.52 12 122.454 0.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
234 PROCYSZYN RYSZARD 4 PL-0356-13 GT 9,49,45 9:50:13 0.00 4 119.044 0.000
235 SZTYMER MARIUSZ 4 PL-0356-13 G 9,49,03 9:51:11 0.00 3 117.798 0.000
236 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-13 T 9,50,17 9:52:19 0.00 19 117.880 0.000
237 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 9,57,32 9:53:28 0.00 13 122.454 0.000
238 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 9,49,44 9:55:08 0.00 40 115.350 0.000
239 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 G 9,51,59 9:57:23 0.00 41 115.350 0.000
240 ŻYTKOWICZ ADAM 4 PL-0356-13 GT 9,58,53 9:57:42 0.00 6 120.289 0.000
241 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 G 9,58,16 9:57:56 0.00 22 119.656 0.000
242 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 9,58,17 9:57:56 0.00 23 119.656 0.000
243 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 GT 9,58,22 9:58:02 0.00 24 119.656 0.000

D O B R Y L O T !
------------------Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 2, z dnia 25.08.13 GUBIN
Punktacja całość [2]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 43 7 17 99.06
2 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 46 7 19 90.83
3 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 22 7 8 86.99
4 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 57 7 19 86.98
5 MYRDZIO JERZY 4 47 7 13 79.15
6 DRĄG JACEK 4 35 7 8 75.19
7 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 25 6 6 54.95
8 ŻYTKOWICZ ADAM 4 14 2 2 29.90
9 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 25 3 3 29.26
10 DOMINIAK ANDRZEJ 4 42 3 3 21.34
11 PROCYSZYN RYSZARD 4 20 2 2 15.44
12 BARANOWSKI & ARDELI 4 34 2 2 12.58
13 RAUBE JAN 4 15 0 0 0.00
14 KOZŁOWSKI JAN 4 27 0 0 0.00
15 SZTYMER MARIUSZ 4 9 0 0 0.00
16 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 26 0 0 0.00
17 MARCINIAK ŁUKASZ 4 17 0 0 0.00
18 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 6 0 0 0.00


Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 2, z dnia 25.08.13 GUBIN
Punktacja Typowane [1]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 46 7 19 88.56
2 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 22 7 8 86.99
3 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 43 7 17 80.45
4 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 57 7 19 67.18
5 DRĄG JACEK 4 35 6 8 66.04
6 MYRDZIO JERZY 4 47 5 13 38.06
7 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 25 4 6 35.24
8 ŻYTKOWICZ ADAM 4 14 2 2 29.90
9 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 25 3 3 29.26
10 PROCYSZYN RYSZARD 4 20 2 2 15.44
11 BARANOWSKI & ARDELI 4 34 1 2 7.38
12 RAUBE JAN 4 15 0 0 0.00
13 DOMINIAK ANDRZEJ 4 42 0 3 0.00
14 KOZŁOWSKI JAN 4 27 0 0 0.00
15 SZTYMER MARIUSZ 4 9 0 0 0.00
16 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 26 0 0 0.00
17 MARCINIAK ŁUKASZ 4 17 0 0 0.00
18 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 6 0 0 0.00


Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.

LISTA KONKURSOWA NR 2
------------------------
z lotu EGUBINF z dnia 25.08.13
Współrzędne miejsca wypuszczenia 51:57:34.0 N 14:46:04.0 E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 7,30,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 140.690 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 18
4.Ilość wysłanych gołębi................: 510
5.Ilość konkursów.......................: 102
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1138.62
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 964.80
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,32,46
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,57,36
10.Czas trwania konkursu.................:24 min. 50 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :
w miejscu przylotu:
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 7 konkursów
Punkty stałe 15.0- gradacja
EPunktacja całość [2]F


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 4 | Winsko | 18 | 510 | 102 |20.00|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 18 | 510 | 102 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:
Jan Benedykt
606423015 713894265
---------------- ------------------
Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
- 1 -

Lista konkursowa nr 2.
z lotu GUBIN, w dniu 25.08.13
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | A |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 ŻYTKOWICZ ADAM 4 PL-0356-13 GT 9,32,46 1138.62 1.96 14- 2- 2 139.785 15.000 20.00
2 ŻYTKOWICZ ADAM 4 PL-0356-13 GT 9,33,07 1135.39 3.92 2 139.785 14.900 19.96
3 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 9,42,28 1113.08 5.88 57- 19- 7 147.446 0.000
4 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 GT 9,42,47 1110.43 7.84 2 < 33> 147.446 14.700 19.88
5 DRĄG JACEK 4 PL-0356-13 GT 9,28,19 1102.80 9.80 35- 8- 6 130.480 14.600 19.84
6 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0356-13 G 9,39,12 1102.20 11.76 43- 17- 7 142.404 0.000 19.80
7 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 GT 9,39,18 1101.35 13.73 2 < 8> 142.404 14.410 19.76
8 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0356-13 G 9,39,24 1100.50 15.69 3 < 9> 142.404 0.000 19.72
9 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 9,41,28 1083.19 17.65 4 < 10> 142.404 0.000
10 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 9,41,53 1079.77 19.61 5 < 12> 142.404 0.000
11 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0206-13 GT 9,36,42 1073.88 21.57 46- 19- 7 136.060 14.010 19.60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0356-13 GT 9,42,39 1073.53 23.53 6 < 15> 142.404 13.910 19.56
13 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 T 9,36,47 1073.17 25.49 2 < 14> 136.060 13.810
14 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 9,36,49 1072.89 27.45 3 < 22> 136.060 13.710 19.49
15 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0356-13 GT 9,42,44 1072.86 29.41 7 < 32> 142.404 13.610 19.45
16 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 9,46,52 1071.54 31.37 25- 6- 4 146.658 13.510 19.41
17 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0207-13 GT 9,39,23 1070.14 33.33 22- 8- 7 138.458 13.420 19.37
18 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0356-13 T 9,39,31 1069.04 35.29 2 < 19> 138.458 13.320
19 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0356-13 GT 9,39,32 1068.90 37.25 3 < 26> 138.458 13.220 19.29
20 DRĄG JACEK 4 PL-0356-13 GT 9,32,09 1068.20 39.22 2 < 21> 130.480 13.120 19.25
21 DRĄG JACEK 4 PL-0356-13 GT 9,32,13 1067.61 41.18 3 < 61> 130.480 13.020 19.21
22 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 G 9,37,39 1065.88 43.14 4 < 23> 136.060 0.000 19.17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 T 9,37,40 1065.74 45.10 5 < 31> 136.060 12.820
24 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 T 9,42,08 1065.04 47.06 47- 13- 5 140.727 12.720
25 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 G 9,42,09 1064.90 49.02 2 < 30> 140.727 0.000 19.05
26 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0207-13 GT 9,40,09 1063.83 50.98 4 < 28> 138.458 12.520 19.01
27 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 PL-0356-13 G 9,47,56 1063.25 52.94 2 < 70> 146.658 0.000 18.97
28 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0356-13 GT 9,40,14 1063.15 54.90 5 < 34> 138.458 12.330 18.93
29 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-13 GT 9,42,23 1061.64 56.86 25- 3- 3 140.543 12.230 18.89
30 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 G 9,42,41 1060.62 58.82 3 < 42> 140.727 0.000 18.85
31 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 9,38,42 1057.19 60.78 6 < 36> 136.060 12.030 18.81
32 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0218-13 GT 9,44,54 1055.63 62.75 8 < 57> 142.404 11.930 18.77
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 9,49,42 1055.45 64.71 3 < 35> 147.446 0.000
34 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0356-13 T 9,41,15 1054.92 66.67 6 < 47> 138.458 11.730
35 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 GT 9,49,52 1054.19 68.63 4 < 37> 147.446 11.630 18.65
36 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 G 9,39,53 1047.56 70.59 7 < 40> 136.060 0.000 18.61
37 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 9,50,46 1047.45 72.55 5 < 38> 147.446 0.000
38 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 9,50,48 1047.20 74.51 6 < 39> 147.446 0.000 18.53
39 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 9,50,49 1047.08 76.47 7 < 48> 147.446 0.000
40 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 9,40,25 1043.27 78.43 8 < 41> 136.060 11.140 18.46
41 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 T 9,40,29 1042.74 80.39 9 < 45> 136.060 11.040
42 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 G 9,45,21 1039.73 82.35 4 < 43> 140.727 0.000 18.38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 9,45,22 1039.60 84.31 5 < 44> 140.727 0.000
44 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 9,45,24 1039.34 86.27 6 < 60> 140.727 0.000
45 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 9,40,55 1039.29 88.24 10 < 46> 136.060 0.000 18.26
46 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 9,41,01 1038.49 90.20 11 < 53> 136.060 0.000
47 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0207-13 GT 9,43,28 1037.40 92.16 7 < 56> 138.458 10.450 18.18
48 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 9,52,42 1033.26 94.12 8 < 49> 147.446 0.000 18.14
49 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 GT 9,52,46 1032.78 96.08 9 < 50> 147.446 10.250 18.10
50 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 GT 9,52,47 1032.66 98.04 10 < 51> 147.446 10.150 18.06
51 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 T 9,52,58 1031.33 100.00 11 < 52> 147.446 10.050
52 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 9,53,01 1030.97 101.96 12 < 67> 147.446 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 9,42,09 1029.59 103.92 12 < 54> 136.060 0.000
54 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 9,42,10 1029.46 105.88 13 < 55> 136.060 0.000
55 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 G 9,42,16 1028.68 107.84 14 < 68> 136.060 0.000 17.86
56 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0356-13 T 9,44,39 1028.28 109.80 8 138.458 0.000
57 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0218-13 GT 9,48,44 1026.46 111.76 9 < 57> 142.404 9.460 17.78
57 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 9,48,44 1026.46 111.76 10 < 59> 142.404 0.000
59 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0356-13 GT 9,48,51 1025.60 115.69 11 < 73> 142.404 9.260 17.70
60 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 G 9,47,34 1022.97 117.65 7 < 80> 140.727 0.000 17.66
61 DRĄG JACEK 4 PL-0356-13 9,37,45 1021.37 119.61 4 < 62> 130.480 0.000
62 DRĄG JACEK 4 PL-0356-13 GT 9,37,52 1020.44 121.57 5 < 63> 130.480 8.960 17.58
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
63 DRĄG JACEK 4 PL-0356-13 T 9,37,53 1020.31 123.53 6 < 76> 130.480 8.860
64 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-13 GT 9,47,50 1019.66 125.49 2 < 69> 140.543 8.760 17.50
65 PROCYSZYN RYSZARD 4 PL-0356-13 T 9,46,59 1019.56 127.45 20- 2- 2 139.663 8.660
66 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-13 9,49,50 1018.56 129.41 42- 3- 0 142.429 0.000
67 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 9,55,24 1014.07 131.37 13 < 71> 147.446 0.000
68 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 9,44,24 1012.35 133.33 15 < 75> 136.060 0.000
69 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-13 GT 9,48,50 1012.32 135.29 3 140.543 8.270 17.31
70 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 PL-0356-13 T 9,55,40 1006.81 137.25 3 < 72> 146.658 8.170
71 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 9,57,18 1000.99 139.22 14 < 74> 147.446 0.000
72 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 9,56,39 1000.06 141.18 4 < 79> 146.658 7.970 17.19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
73 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 T 9,52,33 998.98 143.14 12 < 90> 142.404 7.870
74 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 9,58,23 993.68 145.10 15 < 81> 147.446 0.000
75 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 G 9,47,32 989.29 147.06 16 < 86> 136.060 0.000 17.07
76 DRĄG JACEK 4 PL-0356-13 G 9,42,09 987.36 149.02 7 < 77> 130.480 0.000 17.03
77 DRĄG JACEK 4 PL-0356-13 GT 9,42,16 986.49 150.98 8 130.480 7.480 16.99
78 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-13 GT 9,50,41 985.06 152.94 34- 2- 1 138.581 7.380 16.95
79 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 PL-0356-13 G 9,59,08 983.40 154.90 5 < 96> 146.658 0.000 16.91
80 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 GT 9,53,14 982.50 156.86 8 < 82> 140.727 7.180 16.87
81 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 10,00,13 981.56 158.82 16 < 98> 147.446 0.000
82 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-13 G 9,53,52 978.18 160.78 9 < 83> 140.727 0.000 16.79
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
83 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 G 9,54,08 976.37 162.75 10 < 85> 140.727 0.000 16.75
84 PROCYSZYN RYSZARD 4 PL-0356-13 GT 9,53,46 971.46 164.71 2 139.663 6.780 16.71
85 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 T 9,54,55 971.09 166.67 11 < 94> 140.727 6.680
86 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 G 9,50,08 970.93 168.63 17 < 88> 136.060 0.000 16.63
87 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 9,56,43 970.78 170.59 2 < 89> 142.429 0.000 16.59
88 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 G 9,50,10 970.70 172.55 18 < 97> 136.060 0.000 16.55
89 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL0219-13 G 9,56,44 970.67 174.51 3 142.429 0.000 16.51
90 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0218-13 GT 9,56,46 970.28 176.47 13 < 91> 142.404 0.000 16.48
91 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 G 9,56,48 970.05 178.43 14 < 92> 142.404 0.000 16.44
92 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 9,56,50 969.83 180.39 15 < 93> 142.404 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
93 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0356-13 G 9,56,54 969.39 182.35 16 < 102> 142.404 0.000 16.36
94 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 GT 9,55,12 969.19 184.31 12 < 95> 140.727 5.790 16.32
95 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 GT 9,55,13 969.08 186.27 13 140.727 5.690 16.28
96 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 10,01,25 968.57 188.24 6 146.658 5.590 16.24
97 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 G 9,50,33 968.05 190.20 19 136.060 0.000 16.20
98 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 10,02,22 967.71 192.16 17 < 99> 147.446 0.000 16.16
99 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 T 10,02,28 967.07 194.12 18 < 101> 147.446 5.300
100 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-13 9,53,24 966.40 196.08 2 138.581 0.000
101 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 T 10,02,40 965.80 198.04 19 147.446 5.100
102 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 G 9,57,36 964.80 200.00 17 142.404 0.000 16.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
103 RAUBE JAN 4 PL-0395-13 GT 9,50,27 964.12 0.00 15- 0- 0 135.410 0.000
104 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-13 GT 9,56,14 961.09 0.00 4 140.543 0.000
105 RAUBE JAN 4 PL0395-13 GT 9,51,11 959.11 0.00 2 135.410 0.000
106 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0207-13 GT 9,54,37 957.41 0.00 9 138.458 0.000
107 RAUBE JAN 4 PL-0395-13 GT 9,51,30 956.96 0.00 3 135.410 0.000
108 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 G 9,52,11 956.93 0.00 20 136.060 0.000
109 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0356-13 GT 9,54,43 956.75 0.00 10 138.458 0.000
110 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0356-13 GT 10,04,05 956.33 0.00 27- 0- 0 147.355 0.000
111 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 G 9,52,17 956.26 0.00 21 136.060 0.000
112 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0356-13 GT 10,04,09 955.92 0.00 2 147.355 0.000

D O B R Y L O T !
------------------Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 3, z dnia 31.08.13 FORST
Punktacja całość [2]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 54 7 20 110.54
2 DOMINIAK ANDRZEJ 4 41 7 12 105.46
3 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 43 7 19 98.00
4 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 25 7 8 88.00
5 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 61 7 16 87.35
6 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 24 7 7 81.37
7 BUDREWICZ KAROL 4 24 6 6 74.27
8 MYRDZIO JERZY 4 44 6 6 71.55
9 BARANOWSKI & ARDELI 4 34 5 5 67.55
10 DRĄG JACEK 4 28 3 3 43.72
11 PROCYSZYN RYSZARD 4 18 3 3 42.55
12 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 16 2 2 28.45
13 ŻYTKOWICZ ADAM 4 9 2 2 22.54
14 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 23 1 1 15.36
15 RAUBE JAN 4 18 1 1 10.82
16 STEMPNIEWICZ STANISŁAW 4 19 0 0 0.00
17 KOZŁOWSKI JAN 4 15 0 0 0.00
18 SZTYMER MARIUSZ 4 5 0 0 0.00
19 DŁUGOSZ ADAM 4 20 0 0 0.00
20 FIL BOGUSŁAW 4 13 0 0 0.00
21 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 5 0 0 0.00
22 SZEWCZYK MARCIN 4 12 0 0 0.00


Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 3, z dnia 31.08.13 FORST
Punktacja Typowane [1]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 54 7 20 97.27
2 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 25 7 8 88.00
3 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 61 7 16 83.81
4 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 43 7 19 82.82
5 BUDREWICZ KAROL 4 24 5 6 66.09
6 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 24 5 7 53.46
7 MYRDZIO JERZY 4 44 4 6 51.19
8 DRĄG JACEK 4 28 3 3 43.72
9 PROCYSZYN RYSZARD 4 18 3 3 42.55
10 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 16 2 2 28.45
11 BARANOWSKI & ARDELI 4 34 2 5 26.09
12 ŻYTKOWICZ ADAM 4 9 2 2 22.54
13 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 23 1 1 15.36
14 RAUBE JAN 4 18 1 1 10.82
15 STEMPNIEWICZ STANISŁAW 4 19 0 0 0.00
16 DOMINIAK ANDRZEJ 4 41 0 12 0.00
17 KOZŁOWSKI JAN 4 15 0 0 0.00
18 SZTYMER MARIUSZ 4 5 0 0 0.00
19 DŁUGOSZ ADAM 4 20 0 0 0.00
20 FIL BOGUSŁAW 4 13 0 0 0.00
21 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 5 0 0 0.00
22 SZEWCZYK MARCIN 4 12 0 0 0.00


Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.

LISTA KONKURSOWA NR 3
------------------------
z lotu EFORSTF z dnia 31.08.13
Współrzędne miejsca wypuszczenia 51:42:50.8 N 14:36:57.4 E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 8,00,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 142.460 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 22
4.Ilość wysłanych gołębi................: 551
5.Ilość konkursów.......................: 111
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1569.43
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1220.11
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,28,03
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,59,45
10.Czas trwania konkursu.................:31 min. 42 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :
w miejscu przylotu:
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 7 konkursów
Punkty stałe 17.0- gradacja
EPunktacja całość [2]F


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 4 | Winsko | 22 | 551 | 111 |20.15|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 22 | 551 | 111 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:
Jan Benedykt
606423015 713894265
---------------- ------------------
Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
- 1 -

Lista konkursowa nr 3.
z lotu FORST, w dniu 31.08.13
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | A |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 PL-0256-13 T 9,28,03 1569.43 1.81 16- 2- 2 138.188 17.000
2 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0356-13 GT 9,32,31 1393.97 3.63 24- 6- 5 128.965 16.910 19.96
3 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 9,47,29 1359.36 5.44 41- 12- 0 146.108 0.000 19.93
4 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 T 9,50,19 1358.53 7.26 54- 20- 7 149.869 16.730
5 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 PL-0356-13 T 9,51,32 1345.89 9.07 25- 8- 7 150.112 16.640
6 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-13 9,44,58 1342.75 10.89 34- 5- 2 140.944 0.000
7 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 T 9,51,48 1340.51 12.70 2 < 8> 149.869 16.450
8 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 9,51,53 1339.51 14.52 3 < 9> 149.869 0.000 19.75
9 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 9,51,55 1339.11 16.33 4 < 20> 149.869 0.000 19.71
10 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-13 9,49,07 1339.01 18.15 2 < 26> 146.108 0.000
11 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0356-13 G 9,49,28 1334.38 19.96 43- 19- 7 146.070 0.000 19.64
12 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0356-13 GT 9,49,32 1333.57 21.78 2 < 31> 146.070 16.000 19.60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 PROCYSZYN RYSZARD 4 PL-0356-13 GT 9,46,49 1331.01 23.59 18- 3- 3 142.174 15.910 19.56
14 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0417-13 G 9,46,15 1325.69 25.41 24- 7- 5 140.855 0.000 19.53
15 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 T 9,48,02 1317.50 27.22 44- 6- 4 142.334 15.730
16 PROCYSZYN RYSZARD 4 PL-0356-13 GT 9,47,57 1317.04 29.04 2 < 67> 142.174 15.640 19.45
17 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0356-13 GT 9,38,19 1311.73 30.85 2 < 18> 128.965 15.550 19.42
18 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0356-13 GT 9,38,24 1310.62 32.67 3 < 66> 128.965 15.450 19.38
19 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-13 GT 9,48,48 1306.98 34.48 23- 1- 1 142.199 15.360 19.35
20 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 T 9,55,08 1301.70 36.30 5 < 24> 149.869 15.270
21 DRĄG JACEK 4 PL-0356-13 GT 9,42,14 1300.62 38.11 28- 3- 3 132.967 15.180 19.27
22 DRĄG JACEK 4 PL-0356-13 GT 9,42,16 1300.20 39.93 2 < 40> 132.967 15.090 19.24
23 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 T 9,46,50 1295.79 41.74 61- 16- 7 138.433 15.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 9,55,41 1295.51 43.56 6 < 28> 149.869 0.000 19.16
25 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 9,56,02 1293.70 45.37 2 < 33> 150.112 14.820 19.13
26 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-13 9,53,09 1291.28 47.19 3 < 27> 146.108 0.000
27 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 9,53,18 1289.57 49.00 4 < 28> 146.108 0.000 19.05
28 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 9,56,14 1289.38 50.82 7 < 48> 149.869 0.000 19.02
28 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 9,53,19 1289.38 50.82 5 < 30> 146.108 0.000 19.02
30 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 9,53,20 1289.19 54.45 6 < 32> 146.108 0.000 18.95
31 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 GT 9,53,20 1288.85 56.26 3 < 34> 146.070 14.270 18.91
32 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-13 9,53,24 1288.43 58.08 7 < 35> 146.108 0.000
33 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 9,56,31 1288.33 59.89 3 < 52> 150.112 14.090 18.84
34 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 9,53,23 1288.29 61.71 4 < 37> 146.070 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 9,53,27 1287.86 63.52 8 < 36> 146.108 0.000 18.76
36 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 9,53,28 1287.67 65.34 9 < 47> 146.108 0.000 18.73
37 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0218-13 GT 9,53,28 1287.34 67.15 5 < 38> 146.070 13.730 18.69
38 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 9,53,31 1286.77 68.97 6 < 75> 146.070 0.000
39 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0356-13 T 9,49,28 1286.74 70.78 2 < 55> 140.855 13.550
40 DRĄG JACEK 4 PL-0356-13 T 9,43,24 1285.95 72.60 3 132.967 13.450
41 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0206-13 GT 9,48,01 1281.59 74.41 2 < 51> 138.433 13.360 18.55
42 ŻYTKOWICZ ADAM 4 PL-0356-13 GT 9,52,40 1280.99 76.23 9- 2- 2 144.325 13.270 18.51
43 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-13 G 9,50,06 1280.15 78.04 2 < 44> 140.944 0.000 18.47
44 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-13 GT 9,50,23 1276.86 79.85 3 < 45> 140.944 13.090 18.44
45 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-13 T 9,50,25 1276.47 81.67 4 < 59> 140.944 13.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 GT 9,51,36 1275.39 83.48 2 < 60> 142.334 12.910 18.36
47 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 9,54,39 1274.38 85.30 10 < 74> 146.108 0.000 18.33
48 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 GT 9,57,42 1273.31 87.11 8 < 49> 149.869 12.730 18.29
49 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 9,57,46 1272.59 88.93 9 < 50> 149.869 0.000 18.25
50 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 T 9,57,54 1271.15 90.74 10 < 53> 149.869 12.550
51 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 9,48,57 1270.61 92.56 3 < 54> 138.433 12.450 18.18
52 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 9,58,10 1270.34 94.37 4 < 61> 150.112 12.360 18.15
53 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 GT 9,57,59 1270.26 96.19 11 < 64> 149.869 12.270 18.11
54 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 G 9,48,59 1270.22 98.00 4 < 56> 138.433 0.000 18.07
55 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0207-13 G 9,50,55 1269.92 99.82 3 < 58> 140.855 0.000 18.04
56 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 T 9,49,02 1269.64 101.63 5 < 57> 138.433 12.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
57 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 9,49,07 1268.67 103.45 6 < 73> 138.433 11.910 17.96
58 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0356-13 T 9,51,03 1268.39 105.26 4 < 81> 140.855 11.820
59 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-13 G 9,51,12 1267.48 107.08 5 140.944 0.000 17.89
60 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 T 9,52,19 1267.26 108.89 3 < 63> 142.334 11.640
61 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 9,58,28 1267.12 110.71 5 < 85> 150.112 11.550 17.82
62 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 PL-0256-13 T 9,49,29 1262.18 112.52 2 138.188 11.450
63 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 9,52,59 1259.78 114.34 4 < 68> 142.334 0.000
64 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 T 9,58,58 1259.76 116.15 12 < 65> 149.869 11.270
65 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 9,59,00 1259.40 117.97 13 < 70> 149.869 0.000
66 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0356-13 GT 9,42,29 1258.40 119.78 4 < 98> 128.965 11.090 17.64
67 PROCYSZYN RYSZARD 4 PL-0356-13 T 9,53,02 1257.81 121.60 3 142.174 11.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
68 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 GT 9,53,14 1257.00 123.41 5 < 89> 142.334 10.910 17.56
69 RAUBE JAN 4 PL-0395-13 GT 9,48,34 1249.90 125.23 18- 1- 1 135.697 10.820 17.53
70 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 10,00,05 1248.04 127.04 14 < 71> 149.869 0.000 17.49
71 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 10,00,10 1247.18 128.86 15 < 72> 149.869 0.000
72 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 10,00,11 1247.00 130.67 16 < 97> 149.869 0.000
73 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 G 9,51,04 1246.40 132.49 7 < 75> 138.433 0.000 17.38
74 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-13 9,57,14 1246.30 134.30 11 < 111> 146.108 0.000
75 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 9,51,10 1245.27 136.12 8 < 91> 138.433 10.270 17.31
75 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0356-13 G 9,57,18 1245.27 136.12 7 < 77> 146.070 0.000 17.31
77 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 9,57,21 1244.74 139.75 8 < 78> 146.070 0.000
78 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0218-13 GT 9,57,23 1244.39 141.56 9 < 79> 146.070 10.000 17.20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
79 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0218-13 GT 9,57,24 1244.21 143.38 10 < 80> 146.070 9.910 17.16
80 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 T 9,57,27 1243.68 145.19 11 < 82> 146.070 9.820
81 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0353-13 T 9,53,16 1243.57 147.01 5 < 84> 140.855 9.730
82 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 G 9,57,30 1243.15 148.82 12 < 83> 146.070 0.000 17.05
83 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 G 9,57,33 1242.62 150.64 13 < 88> 146.070 0.000 17.02
84 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0207-13 GT 9,53,29 1241.20 152.45 6 < 90> 140.855 9.450 16.98
85 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 PL-0356-13 T 10,00,57 1241.11 154.26 6 < 87> 150.112 9.360
86 ŻYTKOWICZ ADAM 4 PL-0356-13 GT 9,56,29 1239.02 156.08 2 144.325 9.270 16.91
87 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 10,01,23 1236.68 157.89 7 < 92> 150.112 9.180 16.87
88 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0356-13 GT 9,58,07 1236.66 159.71 14 < 93> 146.070 9.090 16.84
89 MYRDZIO JERZY 4 PL 0356-13 G 9,55,06 1236.61 161.52 6 142.334 0.000 16.80
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
90 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0207-13 GT 9,54,02 1235.21 163.34 7 140.855 8.910 16.76
91 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 9,52,08 1234.54 165.15 9 < 99> 138.433 8.820 16.73
92 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 10,02,04 1229.75 166.97 8 150.112 0.000 16.69
93 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 9,58,59 1227.65 168.78 15 < 94> 146.070 0.000
94 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0356-13 GT 9,59,02 1227.14 170.60 16 < 95> 146.070 0.000 16.62
95 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 G 9,59,10 1225.76 172.41 17 < 96> 146.070 0.000 16.58
96 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0356-13 G 9,59,11 1225.59 174.23 18 < 103> 146.070 0.000 16.55
97 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 10,02,19 1225.25 176.04 17 < 107> 149.869 0.000
98 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0356-13 9,45,16 1225.13 177.86 5 < 110> 128.965 0.000
99 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 G 9,53,01 1224.89 179.67 10 < 99> 138.433 0.000 16.44
99 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 9,53,01 1224.89 179.67 11 < 101> 138.433 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 G 9,53,03 1224.53 183.30 12 < 102> 138.433 0.000 16.36
102 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 G 9,53,04 1224.35 185.12 13 < 104> 138.433 0.000 16.33
103 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0218-13 G 9,59,19 1224.22 186.93 19 146.070 0.000 16.29
104 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 9,53,06 1223.99 188.75 14 < 105> 138.433 0.000
105 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 9,53,07 1223.81 190.56 15 < 106> 138.433 0.000
106 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 9,53,08 1223.63 192.38 16 138.433 0.000 16.18
107 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 10,02,29 1223.59 194.19 18 < 108> 149.869 0.000
108 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 10,02,30 1223.42 196.01 19 < 109> 149.869 0.000 16.11
109 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 10,02,36 1222.42 197.82 20 149.869 0.000 16.07
110 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0356-13 GT 9,45,31 1222.22 199.64 6 128.965 7.090 16.04
111 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 9,59,45 1220.11 201.45 12 146.108 0.000 16.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
112 DRĄG JACEK 4 PL-0356-13 GT 9,48,59 1220.07 0.00 4 132.967 0.000
113 DRĄG JACEK 4 PL-0356-13 GT 9,49,00 1219.88 0.00 5 132.967 0.000
114 DRĄG JACEK 4 PL-0356-13 GT 9,49,02 1219.51 0.00 6 132.967 0.000
115 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 PL-0356-13 G 10,03,07 1219.27 0.00 9 150.112 0.000
116 DRĄG JACEK 4 PL-0356-13 GT 9,49,04 1219.14 0.00 7 132.967 0.000
117 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 PL-0356-13 10,03,08 1219.10 0.00 10 150.112 0.000
118 DRĄG JACEK 4 PL-0356-13 T 9,49,06 1218.76 0.00 8 132.967 0.000
119 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-13 GT 9,56,42 1218.50 0.00 2 142.199 0.000
120 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 10,03,01 1218.28 0.00 21 149.869 0.000
121 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 10,03,01 1218.28 0.00 22 149.869 0.000

D O B R Y L O T !
------------------Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 4, z dnia 08.09.13 DAHME
Punktacja całość [2]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 41 7 17 154.61
2 BUDREWICZ KAROL 4 22 7 9 151.93
3 MYRDZIO JERZY 4 45 7 23 147.08
4 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 63 7 14 142.75
5 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 58 7 10 117.49
6 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 23 6 6 98.83
7 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 28 5 5 85.00
8 BARANOWSKI & ARDELI 4 33 3 3 53.74
9 DOMINIAK ANDRZEJ 4 41 3 3 44.88
10 DRĄG JACEK 4 28 2 2 40.64
11 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 21 2 2 30.74
12 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 19 2 2 28.88
13 KOZŁOWSKI JAN 4 15 1 1 16.09
14 FIL BOGUSŁAW 4 14 1 1 15.37
15 PROCYSZYN RYSZARD 4 16 0 0 0.00
16 SZTYMER MARIUSZ 4 7 0 0 0.00
17 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 7 0 0 0.00
18 SZEWCZYK MARCIN 4 8 0 0 0.00


Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 4, z dnia 08.09.13 DAHME
Punktacja Typowane [1]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 BUDREWICZ KAROL 4 22 7 9 151.93
2 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 41 7 17 149.04
3 MYRDZIO JERZY 4 45 7 23 138.83
4 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 63 7 14 138.01
5 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 23 6 6 98.83
6 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 28 5 5 85.00
7 DRĄG JACEK 4 28 2 2 40.64
8 BARANOWSKI & ARDELI 4 33 2 3 34.55
9 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 21 2 2 30.74
10 DOMINIAK ANDRZEJ 4 41 2 3 30.13
11 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 58 2 10 30.02
12 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 19 2 2 28.88
13 KOZŁOWSKI JAN 4 15 1 1 16.09
14 FIL BOGUSŁAW 4 14 1 1 15.37
15 PROCYSZYN RYSZARD 4 16 0 0 0.00
16 SZTYMER MARIUSZ 4 7 0 0 0.00
17 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 7 0 0 0.00
18 SZEWCZYK MARCIN 4 8 0 0 0.00
Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.

LISTA KONKURSOWA NR 4
------------------------
z lotu EDAHMEF z dnia 08.09.13
Współrzędne miejsca wypuszczenia 51:51:32.1 N 13:27:27.2 E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 8,20,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 223.670 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 18
4.Ilość wysłanych gołębi................: 489
5.Ilość konkursów.......................: 98
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1006.05
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 855.95
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:11,49,06
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:12,39,48
10.Czas trwania konkursu.................:50 min. 42 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :
w miejscu przylotu:
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 20 liczy się pierwszych 7 konkursów
Punkty stałe 23.0- gradacja
EPunktacja Typowane [1]F


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 4 | Winsko | 18 | 489 | 98 |20.04|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 18 | 489 | 98 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:
Jan Benedykt
606423015 713894265
---------------- ------------------
Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
- 1 -

Lista konkursowa nr 4.
z lotu DAHME, w dniu 08.09.13
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | A |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0356-13 GT 11,49,06 1006.05 2.04 22- 9- 7 210.365 23.000 20.00
2 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0356-13 GT 11,49,20 1004.93 4.09 2 < 3> 210.365 22.900 19.96
3 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0356-13 GT 11,53,16 986.39 6.13 3 < 17> 210.365 22.790 19.92
4 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 G 12,08,11 981.12 8.18 45- 23- 7 223.874 0.000 19.88
5 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 12,16,02 981.07 10.22 28- 5- 5 231.565 22.590 19.84
6 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0356-13 GT 12,12,05 980.21 12.27 41- 17- 7 227.491 22.480 19.79
7 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0356-13 G 12,12,07 980.07 14.31 2 < 8> 227.491 0.000 19.75
8 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 T 12,12,08 980.00 16.36 3 < 9> 227.491 22.280
9 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 G 12,12,32 978.32 18.40 4 < 12> 227.491 0.000 19.67
10 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 12,05,29 975.47 20.45 63- 14- 7 219.952 22.070 19.63
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 GT 12,10,06 972.94 22.49 2 < 16> 223.874 21.970 19.59
12 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 G 12,16,11 963.20 24.54 5 < 13> 227.491 0.000 19.55
13 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0356-13 GT 12,17,04 959.61 26.58 6 < 14> 227.491 21.760 19.51
14 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0218-13 GT 12,17,50 956.51 28.63 7 < 15> 227.491 21.660 19.46
15 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0356-13 GT 12,18,11 955.11 30.67 8 < 18> 227.491 21.560 19.42
16 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 T 12,14,27 954.89 32.72 3 < 23> 223.874 21.450
17 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0356-13 GT 12,01,07 951.38 34.76 4 < 20> 210.365 21.350 19.34
18 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 GT 12,19,20 950.52 36.81 9 < 26> 227.491 21.250 19.30
19 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 G 12,12,10 947.39 38.85 2 < 22> 219.952 0.000 19.26
20 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0356-13 GT 12,02,13 946.67 40.90 5 < 21> 210.365 21.040 19.22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0366-13 GT 12,03,10 942.64 42.94 6 < 31> 210.365 20.940 19.18
22 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 T 12,13,45 940.97 44.99 3 < 28> 219.952 20.840
23 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 GT 12,18,03 940.45 47.03 4 < 24> 223.874 20.730 19.09
24 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 G 12,18,30 938.68 49.08 5 < 30> 223.874 0.000 19.05
25 DRĄG JACEK 4 PL-0356-13 GT 12,08,32 938.48 51.12 28- 2- 2 214.473 20.530 19.01
26 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 12,22,36 937.72 53.17 10 < 43> 227.491 0.000
27 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 12,27,04 937.26 55.21 2 < 79> 231.565 20.320 18.93
28 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0206-13 GT 12,15,20 934.64 57.26 4 < 32> 219.952 20.220 18.89
29 DRĄG JACEK 4 PL-0356-13 GT 12,10,17 931.34 59.30 2 214.473 20.110 18.85
30 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 G 12,20,29 930.93 61.35 6 < 34> 223.874 0.000 18.80
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0356-13 GT 12,06,09 930.20 63.39 7 < 35> 210.365 19.910 18.76
32 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 T 12,16,49 928.79 65.44 5 < 33> 219.952 19.800
33 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 12,16,50 928.72 67.48 6 < 40> 219.952 19.700 18.68
34 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 G 12,22,11 924.40 69.53 7 < 36> 223.874 0.000 18.64
35 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0356-13 GT 12,07,50 923.33 71.57 8 < 74> 210.365 0.000 18.60
36 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 G 12,23,34 919.15 73.62 8 < 39> 223.874 0.000 18.56
37 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0207-13 GT 12,21,59 918.97 75.66 23- 6- 6 222.376 19.290 18.52
38 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-13 12,22,44 916.50 77.71 33- 3- 2 222.466 0.000
39 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 T 12,24,49 914.46 79.75 9 < 41> 223.874 19.080
40 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 12,20,47 913.49 81.80 7 < 52> 219.952 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 GT 12,26,06 909.69 83.84 10 < 42> 223.874 18.880 18.35
42 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 GT 12,27,49 903.39 85.89 11 < 44> 223.874 18.770 18.31
43 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 12,31,51 903.28 87.93 11 < 45> 227.491 0.000
44 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 12,27,52 903.20 89.98 12 < 50> 223.874 0.000
45 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0218-13 GT 12,31,53 903.16 92.02 12 < 49> 227.491 0.000 18.19
46 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 12,36,31 902.07 94.07 58- 10- 2 231.396 0.000 18.14
47 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 12,36,36 901.78 96.11 2 < 55> 231.396 0.000 18.10
48 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-13 GT 12,26,48 901.40 98.16 2 < 65> 222.466 18.150 18.06
49 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 T 12,32,43 900.18 100.20 13 < 54> 227.491 18.050
50 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 T 12,28,57 899.27 102.25 13 < 51> 223.874 17.950
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 G 12,29,29 897.35 104.29 14 < 57> 223.874 0.000 17.94
52 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 T 12,25,10 897.15 106.34 8 < 53> 219.952 17.740
53 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 T 12,25,14 896.91 108.38 9 < 76> 219.952 17.640
54 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 G 12,33,50 896.22 110.43 14 < 60> 227.491 0.000 17.81
55 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 12,38,23 895.55 112.47 3 < 55> 231.396 0.000
55 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 12,38,23 895.55 112.47 4 < 70> 231.396 0.000
57 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 GT 12,30,09 894.96 116.56 15 < 59> 223.874 0.000 17.69
58 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0356-13 GT 12,28,42 894.15 118.61 2 < 63> 222.376 17.120 17.65
59 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 GT 12,30,27 893.89 120.65 16 < 61> 223.874 0.000 17.61
60 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0356-13 GT 12,34,33 893.70 122.70 15 < 72> 227.491 0.000 17.57
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 T 12,30,34 893.47 124.74 17 < 67> 223.874 0.000
62 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-13 GT 12,30,39 892.64 126.79 21- 2- 2 223.740 16.710 17.48
63 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0356-13 T 12,29,11 892.42 128.83 3 < 64> 222.376 16.610
64 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0356-13 T 12,29,17 892.06 130.88 4 < 66> 222.376 16.510
65 BARANOWSKI & ARDELI 4 PL-0346-13 GT 12,29,46 890.70 132.92 3 222.466 16.400 17.36
66 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0207-13 GT 12,29,43 890.51 134.97 5 < 98> 222.376 16.300 17.32
67 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-13 GT 12,31,34 889.92 137.01 18 < 69> 223.874 0.000 17.28
68 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0356-13 GT 12,39,59 889.12 139.06 15- 1- 1 231.155 16.090 17.24
69 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 GT 12,32,08 887.92 141.10 19 < 80> 223.874 0.000 17.20
70 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 GT 12,40,58 886.69 143.15 5 < 71> 231.396 15.890 17.15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 12,41,07 886.18 145.19 6 < 85> 231.396 0.000 17.11
72 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0219-13 T 12,36,43 886.16 147.24 16 < 78> 227.491 0.000
73 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-13 GT 12,36,51 885.84 149.28 41- 3- 2 227.527 15.580 17.03
74 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0356-13 GT 12,17,40 885.13 151.33 9 210.365 0.000 16.99
75 FIL BOGUSŁAW 4 PL-0356-13 T 12,42,08 882.59 153.37 14- 1- 1 231.355 15.370
76 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 T 12,29,30 881.57 155.42 10 < 82> 219.952 0.000
77 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 PL-0256-13 T 12,29,17 881.35 157.46 19- 2- 2 219.705 15.160
78 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 PL-0218-13 GT 12,38,32 879.93 159.51 17 227.491 0.000 16.82
79 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 12,43,45 877.97 161.55 3 < 90> 231.565 14.960 16.78
80 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 12,35,49 875.13 163.60 20 < 86> 223.874 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 12,40,05 874.82 165.64 2 < 83> 227.527 0.000 16.70
82 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 G 12,31,52 873.29 167.69 11 < 84> 219.952 0.000 16.66
83 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-13 T 12,40,45 872.59 169.73 3 227.527 14.550
84 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 12,32,21 871.62 171.78 12 < 92> 219.952 0.000 16.58
85 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 12,45,34 871.33 173.82 7 < 87> 231.396 0.000 16.54
86 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 GT 12,37,53 868.12 175.87 21 < 96> 223.874 0.000 16.49
87 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 T 12,46,47 867.36 177.91 8 < 89> 231.396 14.130
88 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 PL-0356-13 GT 12,38,10 866.65 179.96 2 223.740 14.030 16.41
89 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 12,47,09 866.17 182.00 9 < 94> 231.396 0.000 16.37
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
90 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 PL-0356-13 T 12,47,30 865.66 184.05 4 < 95> 231.565 13.820
91 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 PL-0356-13 GT 12,34,15 864.13 186.09 2 219.705 13.720 16.29
92 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 G 12,35,43 860.14 188.14 13 < 92> 219.952 0.000 16.25
92 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0356-13 G 12,35,43 860.14 188.14 14 219.952 0.000 16.25
94 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 12,49,44 857.87 192.23 10 231.396 0.000 16.16
95 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 12,49,59 857.70 194.27 5 231.565 13.310 16.12
96 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 12,41,24 856.44 196.32 22 < 97> 223.874 0.000
97 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 GT 12,41,27 856.28 198.36 23 223.874 0.000 16.04
98 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 PL-0207-13 GT 12,39,48 855.95 200.41 6 222.376 13.000 16.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
99 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 PL-0356-13 G 12,40,10 855.33 0.00 7- 0- 0 222.527 0.000
100 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 12,51,10 853.34 0.00 11 231.396 0.000
101 PROCYSZYN RYSZARD 4 PL-0356-13 T 12,42,28 852.26 0.00 16- 0- 0 223.690 0.000
102 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 PL-0356-13 GT 12,52,18 850.40 0.00 6 231.565 0.000
103 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 G 12,43,50 848.54 0.00 24 223.874 0.000
104 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 T 12,55,51 838.85 0.00 12 231.396 0.000
105 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0356-13 GT 12,55,57 838.54 0.00 13 231.396 0.000
106 MYRDZIO JERZY 4 PL-0356-13 12,47,00 838.48 0.00 25 223.874 0.000
107 SZEWCZYK MARCIN 4 PL-0356-13 GT 12,42,05 838.30 0.00 8- 0- 0 219.705 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
108 DOMINIAK ANDRZEJ 4 PL-0356-13 T 12,53,23 832.26 0.00 4 227.527 0.000

D O B R Y L O T !
------------------
Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 5, z dnia 14.09.13 DESSAU
Punktacja całość [2]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 51 7 9 200.73
2 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 41 7 17 188.66
3 DOMINIAK ANDRZEJ 4 27 7 7 179.71
4 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 38 7 12 171.05
5 DRĄG JACEK 4 24 6 6 153.13
6 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 20 5 5 114.33
7 BARANOWSKI & ARDELI 4 27 4 4 109.85
8 MYRDZIO JERZY 4 45 4 4 99.56
9 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 18 2 2 40.45
10 BUDREWICZ KAROL 4 16 1 1 27.76
11 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 15 1 1 27.61
12 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 7 0 0 0.00
13 PROCYSZYN RYSZARD 4 11 0 0 0.00Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 5, z dnia 14.09.13 DESSAU
Punktacja Typowane [1]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 41 7 17 187.46
2 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 38 7 12 163.14
3 DRĄG JACEK 4 24 5 6 132.23
4 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 20 5 5 114.33
5 BARANOWSKI & ARDELI 4 27 4 4 109.85
6 DOMINIAK ANDRZEJ 4 27 4 7 103.74
7 MYRDZIO JERZY 4 45 3 4 78.22
8 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 51 3 9 71.34
9 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 18 2 2 40.45
10 BUDREWICZ KAROL 4 16 1 1 27.76
11 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 15 1 1 27.61
12 PROCYSZYN RYSZARD 4 11 0 0 0.00
13 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 7 0 0 0.00


Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.

LISTA KONKURSOWA NR 5
------------------------
z lotu EDESSAUF z dnia 14.09.13
Współrzędne miejsca wypuszczenia 51:53:51.0 N 12:15:25.0 E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 9,30,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 305.320 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 13
4.Ilość wysłanych gołębi................: 340
5.Ilość konkursów.......................: 68
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1367.73
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1007.80
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:13,11,04
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:14,37,39
10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 26 min. 35 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :
w miejscu przylotu:
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 7 konkursów
Punkty stałe 30.0- gradacja
EPunktacja całość [2]F


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 4 | Winsko | 13 | 340 | 68 |20.00|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 13 | 340 | 68 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:
Jan Benedykt
606423015 713894265
---------------- ------------------Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2014.
- 1 -

Lista konkursowa nr 5.
z lotu DESSAU, w dniu 14.09.13
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | A |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 50 13,11,04 1367.73 2.94 51- 9- 7 302.360 30.000
2 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 15 G 13,11,05 1367.63 5.88 2 < 3> 302.360 29.850 19.94
3 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 11 G 13,11,14 1366.70 8.82 3 < 4> 302.360 29.700 19.88
4 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 7 G 13,11,15 1366.60 11.76 4 < 5> 302.360 29.550 19.82
5 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 29 G 13,11,20 1366.09 14.71 5 < 19> 302.360 29.400 19.76
6 DRĄG JACEK 4 9 G 13,09,55 1350.13 17.65 24- 7- 7 296.916 29.250 19.70
7 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 53 13,25,17 1317.77 20.59 38- 12- 7 310.049 29.100
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 MYRDZIO JERZY 4 19 G 13,25,48 1298.33 23.53 45- 4- 4 306.146 28.960 19.58
9 BARANOWSKI & ARDELI 4 13 G 13,26,24 1289.61 26.47 27- 1- 1 304.864 28.810 19.52
10 DOMINIAK ANDRZEJ 4 59 13,34,23 1268.85 29.41 27- 7- 7 310.086 28.660
11 DOMINIAK ANDRZEJ 4 16 G 13,34,25 1268.68 32.35 2 < 11> 310.086 28.510 19.40
11 DOMINIAK ANDRZEJ 4 56 13,34,25 1268.68 32.35 3 < 35> 310.086 28.510
13 DRĄG JACEK 4 5 G 13,26,31 1255.37 38.24 2 < 26> 296.916 28.210 19.28
14 BUDREWICZ KAROL 4 32 G 13,25,28 1244.09 41.18 16- 1- 1 292.941 28.060 19.22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 24 G 13,40,18 1217.66 44.12 15- 1- 1 304.779 27.910 19.16
16 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 30 G 13,48,25 1214.22 47.06 41- 17- 7 313.774 27.760 19.10
16 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 37 G 13,48,25 1214.22 47.06 2 < 18> 313.774 27.760 19.10
18 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 78 13,52,19 1196.17 52.94 3 < 20> 313.774 27.460
19 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 2 G 13,43,03 1194.86 55.88 6 < 31> 302.360 27.310 18.93
20 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 11 G 13,53,18 1191.70 58.82 4 < 21> 313.774 27.160 18.87
21 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 12 G 13,53,22 1191.40 61.76 5 < 22> 313.774 27.010 18.81
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 73 13,53,48 1189.44 64.71 6 < 23> 313.774 26.870
23 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 7 G 13,54,00 1188.54 67.65 7 < 25> 313.774 26.720 18.69
24 MYRDZIO JERZY 4 44 13,47,45 1187.76 70.59 2 < 45> 306.146 26.570
25 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 24 G 13,56,16 1178.42 73.53 8 < 27> 313.774 0.000 18.57
26 DRĄG JACEK 4 26 G 13,42,45 1174.74 76.47 3 < 30> 296.916 26.270 18.51
27 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 1 G 13,57,07 1174.67 79.41 9 < 28> 313.774 0.000 18.45
28 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 82 13,57,56 1171.09 82.35 10 < 37> 313.774 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 12 G 13,56,03 1165.38 85.29 2 < 33> 310.049 25.820 18.33
30 DRĄG JACEK 4 4 G 13,45,51 1160.51 88.24 4 < 42> 296.916 25.670 18.27
31 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 28 G 13,50,54 1158.91 91.18 7 < 57> 302.360 25.520 18.21
32 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 44 14,02,01 1154.66 94.12 20- 6- 6 314.088 25.370
33 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 15 G 13,59,26 1150.75 97.06 3 < 40> 310.049 25.220 18.09
34 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 27 G 14,04,09 1145.68 100.00 2 < 52> 314.088 25.070 18.03
35 DOMINIAK ANDRZEJ 4 60 14,02,43 1137.03 102.94 4 < 36> 310.086 24.930
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 DOMINIAK ANDRZEJ 4 28 G 14,03,11 1135.08 105.88 5 < 44> 310.086 24.780 17.91
37 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 54 14,07,29 1130.79 108.82 11 < 38> 313.774 0.000
38 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 27 G 14,07,39 1130.11 111.76 12 < 39> 313.774 0.000 17.79
39 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 77 14,08,24 1127.06 114.71 13 < 41> 313.774 0.000
40 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 33 G 14,06,01 1123.30 117.65 4 < 46> 310.049 24.180 17.67
41 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 10 G 14,10,00 1120.62 120.59 14 < 43> 313.774 0.000 17.61
42 DRĄG JACEK 4 2 G 13,55,53 1116.72 123.53 5 < 59> 296.916 23.880 17.55
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 40 G 14,14,52 1101.48 126.47 15 < 48> 313.774 0.000 17.49
44 DOMINIAK ANDRZEJ 4 54 14,11,34 1101.29 129.41 6 < 51> 310.086 23.580
45 MYRDZIO JERZY 4 39 G 14,09,16 1096.25 132.35 3 < 56> 306.146 23.430 17.37
46 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 41 14,15,01 1087.83 135.29 5 < 47> 310.049 23.280
47 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 28 G 14,15,13 1087.07 138.24 6 < 49> 310.049 23.130 17.25
48 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 48 14,18,39 1087.04 141.18 16 < 62> 313.774 0.000
49 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 30 G 14,15,14 1087.00 144.12 7 < 50> 310.049 22.840 17.13
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 7 G 14,15,44 1085.10 147.06 8 < 54> 310.049 0.000 17.07
51 DOMINIAK ANDRZEJ 4 33 G 14,16,01 1084.15 150.00 7 310.086 22.540 17.01
52 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 58 14,20,07 1082.63 152.94 3 < 53> 314.088 22.390
53 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 24 G 14,20,15 1082.13 155.88 4 < 58> 314.088 22.240 16.90
54 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 4 G 14,18,23 1075.13 158.82 9 < 55> 310.049 0.000 16.84
55 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 31 G 14,19,03 1072.65 161.76 10 < 60> 310.049 0.000 16.78
56 MYRDZIO JERZY 4 8 G 14,16,24 1068.95 164.71 4 306.146 21.790 16.72
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
57 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 20 G 14,14,59 1060.97 167.65 8 < 61> 302.360 0.000 16.66
58 SZWECHŁOWICZ MARIUSZ 4 18 G 14,26,21 1059.86 170.59 5 < 68> 314.088 21.490 16.60
59 DRĄG JACEK 4 13 G 14,11,07 1056.20 173.53 6 < 66> 296.916 21.340 16.54
60 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 9 G 14,24,03 1054.41 176.47 11 < 65> 310.049 0.000 16.48
61 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 19 G 14,19,56 1042.86 179.41 9 302.360 0.000 16.42
62 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 66 14,32,35 1036.98 182.35 17 313.774 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
63 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 20 G 14,22,32 1032.76 185.29 18- 2- 2 302.118 20.750 16.30
64 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 45 14,25,28 1022.51 188.24 2 302.118 20.600
65 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 45 14,37,39 1007.80 191.18 12 310.049 0.000
66 DRĄG JACEK 4 44 14,24,44 1007.41 194.12 7 296.916 20.300
67 BARANOWSKI & ARDELI 4 15 G 14,32,57 1006.32 0.00 2 304.864 0.000
67 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 31 G 14,34,41 1000.85 197.06 7- 1- 1 304.941 20.150 16.06
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5

D O B R Y L O T !
------------------
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 18 odwiedzający (86 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=